Nová zelená úsporám startuje | EkonTech.cz


Nová zelená úsporám startuje

Ekonom / Nová zelená úsporám
23. 8. 2013 - 10:43

Po odmlce se rozjíždí státní dotační program Nová zelená úsporám – program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v budovách. Spuštěná první fáze programu s rozpočtem jedné miliardy korun se ale týká zatím pouze rodinných domů.

Původní program Zelená úsporám, který probíhal v letech 2009 – 2012 poskytnul dotace přes 20,9 miliardy korun, financovaných především z emisních povolenek dle Kjótského protokolu, které byly prodány z většiny do Japonska. Ač program počítal s přijetím desetitisíců žádostí pro vyčerpání daných prostředků, Státní fond životního prostředí, který program spravuje, evidentně neodhadl administrativní zátěž vyřizování žádostí. Orgán tak byl už během prvního roku a půl fungování doslova zavalen zhruba 75 tisíci žádostmi o dotaci a příjem žádostí byl zastaven. V následujícím období tak v podstatě pouze vyřizoval již přijaté žádosti a sháněl další peníze, kterými by velký zájem dofinancoval. Přestože byl o program Zelená úsporám mimořádný zájem a ve stavebnictví vznikla požadovaná struktura certifikovaných výrobců, dodavatelů i projektantů a energetických specialistů, nad dalším pokračováním programu visel velký otazník. A to i přesto, že měl nepopiratelný efekt jak na úspory energie, tak na čísla zaměstnanosti i výkonu českého stavebnictví.

Na jaře tohoto roku byl schválen pokračovatel programu Nová zelená úsporám, který vznikl pod vedením dnes již bývalého ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. „Program Nová zelená úsporám se stane významným prorůstovým opatřením s pozitivními dopady na českou ekonomiku. A to jak přímo na státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou především občané a dále firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Dalším nezanedbatelným přínosem je i zlepšení vzhledu našich měst a obcí," řekl exministr Tomáš Chalupa k programu.

Od 12. srpna je vyhlášeno přijímání žádostí o poskytnutí podpory pro majitele rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů. Státní podpora je navržena ve formě přímé dotace, jejíž výše bude záviset na procentním snížení energetické náročnosti budovy, dále například na pořízení nového kotle v souladu s podmínkami programu, nebo dotace na požadovanou projektovou dokumentaci.

Zarytí zastánci pravidel volného trhu si jistě při čtení těchto řádek již vyrvali několik vlasů na hlavě, stejně jako kdykoliv, když slyší o jakýchkoliv dotacích, navíc s nálepkou eko a natřených nazeleno. Jejich častým argumentem bývá, že až se obnovitelné zdroje, technologie a zateplování skutečně vyplatí, trh poptávku po nich vyřeší sám a stát to nebude stát ani korunu. Navíc panuje obecná silná nedůvěra k čemukoliv „zelenému“, především po aférách s biopalivy a diletantsky nastavenému programu dotací solární elektřiny, na kterou doteď všichni doplácíme. V tomto případě ovšem existuje řada silných argumentů, které mluví ve prospěch tohoto dotačního programu.

Zaprvé je to fakt, že kolem 40% z celkové spotřeby je právě spotřeba energie budov. Většina z nich dnes má několikrát vyšší spotřebu energie, především na vytápění a chlazení, než požadují dnešní stavební normy. Úspora této energie je zakotvena v mnoha schválených a závazných politických koncepcích a strategiích jak na úrovni EU, tak na úrovni České republiky. Zdaleka nejlevnější energie je ta nespotřebovaná, navíc to mj. snižuje naši závislost na energetických zdrojích z „nestabilních“ zemí.

Zadruhé se program jeví jako jedno z již ověřených a fungujících prorůstových opatření podporující jak zaměstnanost, tak stále se propadající české stavebnictví. „Česká ekonomika klesá, stavebnictví hlásí téměř 16% meziroční propad. Vláda musí podpořit rozjezd ekonomiky chytrými investicemi. Je důležité sehnat další prostředky do programu Nová zelená úsporám, aby se dostalo na více domácností, a také zajistit plynulé čerpání dotací ze stávajících i budoucích evropských fondů pro energeticky úsporné renovace bytových domů a veřejných budov,“ komentuje aktuální situaci Petr Holub, ředitel sdružení Šance pro budovy, aliance podporující energeticky úsporné stavebnictví.

Zatřetí to není jen stavebnictví a zaměstnanci v sektoru, kteří budou z programu profitovat. Ve finále poroste poptávka v dalších nabalených oborech, například v dopravě. A stát si peníze vybere zpět ve formě DPH a dalších odvodů. Podle exministra Tomáše Chalupy tak jedna koruna státní podpory v programu přinese údajně 2,84 Kč dodatečného DPH. Program přitom bude financovaný především z výnosu aukcí emisních povolenek.

Klíč k úspěchu programu nyní tkví hlavně ve správném odhadu nastavení systému podpory a zajištění dostatečného průběžného financování, potom také v odhadu administrativních kapacit vyřizování žádostí, nastavení kontrolních mechanismů a také kontinuitě programu. Nevyzpytatelnost a diskontinuita programu je právě tím, co odborníci ve stavebnictví nejvíce kritizují, a co vytváří další výkyvy poptávky. Záležet teď bude především na osudu a přístupu nové vlády a jejího ministra životního prostředí.

Zdroj: www.nzu2013.cz, www.zelenausporam.cz, www.ekobydleni.eu