Opičí kapitalismus. Americké malpy začaly peníze směňovat za jídlo i za sex | EkonTech.cz


Opičí kapitalismus. Americké malpy začaly peníze směňovat za jídlo i za sex

Ekonom
23. 4. 2016 - 15:24

Američan Keith Chen provedl experiment, ve kterém ukázal, že peněžní směna nemusí být jen výsadou lidí. Malpy kapucínské se naučily nejen reflektovat růst cen, ale platit si za služby i mezi sebou. Třeba za sex.

Autor fotografie: David M. Jensen

Že si je člověk s dalšími primáty nebo opicemi v mnohém podobný je známá věc. Spojuje je podobná genetická výbava i chování. Jeden z  experimentů navíc ukázal, že stejně se to má i se směnou a používáním peněz. Malpy kapucínské se naučily používat peníze, reagovat na nabídkové šoky nebo reflektovat inflaci. Experiment skončil až placenou prostitucí.

Strč si to za klobouk

Výzkumník Keith Chen z Yalské univerzity rozjel s malpami v roce 2005 experiment, kdy se rozhodl naučit zmíněný druh opic používat peníze. Dařilo se mu to úspěšně. Zpočátku u jihoamerických opic testoval altruismus a vnímání spravedlnosti. V první části vzal dvě malpy a naučil je, že když mu podají kamínek, dostanou za odměnu něco k jídlu. První opice dostávala okurku a druhá hrozny. Po druhém kole vzala první malpa kamínek a hodila ho po výzkumníkovi – rozzuřilo jí to, že dostala za stejný úkon jen okurku, zatímco sousedka hrozen.

Pokus pokračoval dál. Tentokrát Chen testoval altruismus. První opice dostala najíst pouze ve chvíli, když druhá zatáhla za páku a otevřela té první dvířka. Ve 40 procentech případů se tak skutečně stalo. Následně změnil Chen pravidla a z první opice udělal „nuceného altruistu“ – naučil jí otevírat dvířka neustále. Z druhé opice udělal egoistu- neotevřela dvířka nikdy. Pak vzal klec s každou malpou a přiřadil ji ke kleci, kde byla tlupa dalších opic. A zkusil stejný experiment.

Altruistická malpa otevírala dvířka pokaždé, takže tlupa opic z druhé klece dostala najíst. V 50 procentech případů otevřely i ony dvířka této malpě. Posléze si ale uvědomily, že altruista otevírá dvířka ať se děje, co se děje, takže jejich otevírání vrátek kleslo až na 30 procent případů. Prakticky ukázaly stejné chování jako lidé. Opice začaly využívat „dobroty“ druhého a minimalizovaly své úsilí. Když přišla na řadu egoistická opice, která neotevřela vrátka ani jednou, tlupa malp se rozzuřila natolik, že by egoistickou opici snad ubila, kdyby nebyla ve druhé kleci.

Monkey Business

Další část pokusu byla ještě mnohem zajímavější. Chen začal přecházet na peněžní směnu. Opice dostaly stříbrné destičky, které představovaly peníze. Zpočátku si jich nevšímaly, neboť nebyly k jídlu, ale Chen jim ukázal, že za tyto destičky mohou „nakoupit“ různé ovoce. Opice tak začaly vyměňovat destičky za to, na co měly chuť. Každá nakupovala jinak, podle svých preferencí. Následně ale došlo ke změně cen, kdy některé ovoce podražilo – stálo více destiček. Malpy se začaly chovat opět stejně jako člověk. Dražší ovoce začaly nahrazovat levnějšími kusy, i když jim třeba tolik nechutnaly.

Následně se začal experiment ubírat svou vlastní cestou a opice začaly směňovat mezi sebou. Došlo dokonce k tomu, že samci začali platit samicím za sex a ty si šly pak za získané destičky nakoupit. Opičí kapitalismus se ale vybudovat nepodařilo, neboť Chenův experiment byl ukončen s tím, že opice penězi kazí.

Video: Naštvaná malpa hází po výzkumníkovi kamínky, protože cítí nespravedlnost. https://www.youtube.com/watch?v=t6OsVUlp7Y0