Patenty: ochrana nebo zbraň? | EkonTech.cz


Patenty: ochrana nebo zbraň?

Ekonom / patent / ochrana
5. 10. 2012 - 18:15

V dnešním vynalézavém světě je dobré si své nápady střežit. Jednak aby se vědělo, že autorem jste právě vy, a hlavně, abyste z toho něco měli. Pokud je tedy váš vynález nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný, můžete jej nechat patentovat.

patent by Mori

Co to je patent?

Patent je dokument o vynálezu, který po schválení státním úřadem tvoří právní ochranu majiteli. Spadá společně s ochrannou známkou, autorským právem či obchodním tajemstvím do duševního vlastnictví. Každý stát má právo upravovat zákon o udělování patentů samostatně. V České republice tak činí zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Ten definuje, co patent je a co naopak není a další důležitá ustanovení.

 

Jak na národní patent?

Pokud se rozhodnete svůj vynález patentovat, nejdříve se rozmyslete, zda je to opravdu potřeba. Získat patent není snadné. Základ je ujistit se, zda již někdo stejný nebo podobný vynález nemá patentovaný.

K vynálezu musíte napsat dokumentaci tak podrobnou, aby se podle ní dal zhotovit, vytvořit výkresy, pokud je to nutné, a vymezit patentové nároky. Dále už jen stačí podat přihlášku. Tu může podat buď vlastník vynálezu, nebo ten, na kterého bylo patentové právo převedeno. Pokud jde o zaměstnanecký vynález, patří právo na tento vynález zaměstnavateli. Přihlášku s dokumentací lze podat v České republice na Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) osobně, poštou, nebo elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem.

Držet patent ale není levná záležitost. Za správní poplatky, do nichž spadá např. poplatek za přihlášku či průzkum, zaplatíte přibližně 6 000 Kč. Každý rok se platí udržovací poplatky, nejprve nižší (začíná se na 1000 Kč za první rok) a postupně se zvyšují. Při patentu, který má životnost 20 let, se poslední rok platí už 24 000 Kč. Za životnost patentu se za udržovací poplatky zaplatí celkem 169 000 Kč. Pokud se vám nechce vyřizovat administraci spojenou s patentem, můžete si zaplatit patentového zástupce, za kterého dáte v průměru 15 000 Kč. Konečná cena patentu se může pohybovat okolo 200 000 Kč. (Záleží ovšem na mnoha aspektech, více o aktuálních cenách se můžete dozvědět na webových stránkách ÚPV. Další informace najdete také zde.)

Tento patent uplatníte ale pouze v České republice. Můžete zažádat o evropský patent, ale ten se vám mnohonásobně prodraží, záleží na počtu zemí, kde chcete svůj vynález ochránit. Evropskému patentovému úřadu (EPO) musíte od podání přihlášky po udělení patentu zaplatit 4800 EUR (přibližně 120 000 Kč). K nákladům se opět musí přičíst udržovací poplatky. Krom toho musíte požádat o potvrzení patentu ve všech členských zemích EU v úředních jazycích a zhotovit dokumentaci. Vydáte tedy mnoho peněz za zástupce a překladatele. Celková cena se podle odhadů může vyšplhat až na 32 000 EUR (přibližně 790 000 Kč), což je mnohonásobně více než například v USA. Tomuto by ale mohlo být brzy konec, Evropská komise navrhla zákon o jednotném evropském patentu, což by náklady významně snížilo.

 

Výhody a nevýhody

S patentováním jsou spojené různé výhody. Majitel patentu má právo vynález realizovat a uvést na trh, dále může povolit jiným výrobcům používání patentovaného vynálezu (např. licenční smlouvou), což mu může vynést zisk, anebo patent prodat. Při zjištění, že někdo bez smlouvy používá vynález, který je již patentován, může majitel patentu soudně vymáhat náhradu škod, a to i za podmínky, že nápady vznikly nezávisle na sobě.

Patenty s sebou nesou ale i několik nevýhod. První, o které již byla zmínka, je cena pořízení a udržování patentu. Aby mělo význam držet patent, musí samotný nápad vynášet více než 200 tisíc Kč. Pro menší projekty se tedy vyplatí spíše užitný vzor. Ten v České republice upravuje stejný zákon jako patent, akorát není tak nákladný, jeho životnost je maximálně 10 let a nemůže být chráněn v evropském měřítku.

Nevýhodou patentu také je, že málokdo má dostatek finančních prostředků na udržování celosvětového patentu (oficiálně neexistuje, jedná se pouze o schválení žádosti o registrování patentu ve všech zemích, kde je to možné). Proto se často stává, že nápady jsou kradeny. Některé velké firmy najímají lidi, kteří hlídají různé národní patentové úřady, a jakmile se objeví vynález, který není dostatečně chráněn a je zajímavý, nepatrně ho přepracují a nechají patentovat v jiných zemích.

S tím souvisí i to, že si musíte dávat pozor, co všechno a kde je již patentované. A že toho není málo. Pokud si totiž vlastní výrobek necháte v České republice patentovat a pak se rozhodnete jej dovážet i do zahraničí, může z toho nastat nemilá zkušenost, pokud má na váš vynález v zahraničí patent někdo jiný. V takovém příadě můžete být zažalováni a majitel patentu může žádat o nemalé odškodnění.

Patenty podle některých expertů brzdí rozvoj technologií. Pokud se totiž někdo rozhodne, že patent nikomu neposkytne, nikdo nesmí nic podobného dvacet let vyvinout. Největší riziko je pak v softwarových patentech. V Evropě, na rozdíl od USA, nelze patentovat počítačový program. Nicméně to lze obejít tak, že se program nahraje na jakýkoli fyzický nosič záznamu, a pak mu již patent může být udělen. Často jsou udělovány na triviální programy, které pak nelze používat bez povolení. Při tvorbě obyčejného e-shopu se tedy tvůrce může dopustit až dvaceti porušení patentového zákona. Odpůrci softwarových patentů poukazují na to, že vytváření jakéhokoli softwaru může být zanedlouho plazením se po minovém poli. Velké softwarové firmy, které na patenty mají dostatečné finanční prostředky, dokáží malé firmy, které patenty často i nevědomky porušují, takto zruinovat. 

 

Patenty jako zbraně                     

Zatím největší „patentovou válku“ nyní zažívají gigantické firmy Apple a Samsung. Ty se začaly navzájem napadat kvůli porušování patentů. Apple zažaloval Samsung za porušování patentů při výrobě smartphonů a tabletů. Po rozsudku amerického soudu je Samsung nucen zaplatit Applu přes milion USD (přibližně 21 miliard Kč) a vyřadit z prodeje některé modely mobilů a tabletů, které údajně okopíroval. Spor ale ještě neskončil a táhnout se má až do roku 2013. Spekuluje se o tom, že Apple chce nedříve vyřadit ze hry největší firmy, a poté se pustí i do menších.

 

Jako v každém zákoně, i v patentovém lze nalézt díry, způsob jak je obejít či dokonce zneužít. Proto než se do patentování pustíte, pořádně si rozmyslete, zda vám to za to stojí.