Poradenství České spořitelny až do domu | EkonTech.cz


Poradenství České spořitelny až do domu

Ekonom / česká spořitelna
26. 8. 2013 - 13:08

Česká spořitelna je gigantem na českém trhu. V roce 2012 se počítadlo klientů zastavilo na čísle 5 300 000 a dalo tak jasné znamení, že tato společnost je skutečně jedničkou na trhu. Připravili jsme pro vás rozhovor o novém fenoménu na českém trhu poradenství – o České spořitelně do domu a. s., s jejím generálním ředitelem Michalem Seifertem.

Dobrý den, pane Seiferte, představte nám prosím dceřinou společnost České spořitelny ČS do domu, a. s. a řekněte nám, co nabízí?

Naše společnost má už delší historii, dříve to byla externí prodejní síť České spořitelny s názvem Mobilní prodejní síť. Poté následovala první přeměna a v roce 2009 vznikla dceřiná společnost Partner České spořitelny, která prošla ještě celou řadou změn. První fáze našeho úsilí vybudovat novou společnost založenou na profesionálech bylo završeno ve zcela nové koncepci a pod novým názvem Česká spořitelna do domu.

Čím se Vaše společnost vymezuje od konkurence, čím jste jiní?

Jsme odlišní především tím, že jsme exkluzivní sítí České spořitelny. Nejsme tedy makléři, kteří slibují, že vám vyberou tu nejlepší hypotéku či banku na trhu. Náš finanční poradce je poradcem České spořitelny a zná dokonale její produkty a jeho vztah s klientem je založen na důvěře a profesionalitě. Výhoda exkluzivního poradce je zázemí a silná značka České spořitelny. Nabízí dostatečně velké produktové portfolio finanční skupiny České spořitelny a skupiny Vienna Insurance Group.

V čem tkví Vaše know-how, aneb jakou strategií se řídíte?

Naší strategickou silnou stránkou je propojení s Českou spořitelnou a profesionální finanční poradci. Naši poradci nemají tuto práci pouze jako přivýdělek, ale jsou skutečnými odborníky ve své profesi. Proto jim zajišťujeme další vzdělávání a rozvoj.

Jaká je Vaše vize do budoucna, kam chcete ČS do domu dále směřovat?

Chceme být pro klienta skutečně důvěryhodným průvodcem v jeho finančních záležitostech a pro Českou spořitelnu významným distribučním kanálem. Naším hlavním zaměřením bude akvizice a aktivace nových klientů. Česká spořitelna má s 5 miliony klientů obrovský potenciál k aktivaci. To je pro naše poradce velká motivace.

Když už mluvíte o poradcích, zajímalo by mě, podle čeho vybíráte budoucí zaměstnance?

Zde je potřeba rozlišovat zaměstnance a poradce. Naši poradci pracují na živnostenský list. Z hlediska uplatnění je pro studenta, budeme-li mluvit o vašich čtenářích, atraktivní pozice finančního poradce, pokud bude ochoten se učit, aby se této činnosti mohl věnovat skutečně naplno. Máme ještě velký prostor pro nábor nových poradců. Jinak ČS do domu zaměstnává jen 20 lidí. Nyní zrovna hledáme specialistu se zaměřením na trénink prodejních dovedností.

Co očekáváte od finančního poradce, za jakých okolností ho přijmete?

Naším kritériem je, aby poradce sdílel hodnoty firmy. Tedy aby byl schopen stát se členem našeho týmu, aby měl zájem rozvíjet se a učit se nové věci. Svou práci musí brát odpovědně a musí se skutečně otevřít myšlence, že se tomu bude věnovat naplno, a ne pouze na dva měsíce přes prázdniny. Musí skutečně chtít být úspěšný.

Nyní se zaměříme spíše na Vás, co Vám dala vysoká škola a na co jste si musel přijít sám?

Já jsem původně vystudoval hydrauliku a hydrologii. To mi dalo technický základ a naučilo mě hledat skutečnou podstatu věcí. Poté jsem se rozhodl rekvalifikovat a doplnil jsem si MBA, to mi otevřelo cestu do světa financí.

Co Vám kariéra dala, co naopak vzala?

Snažím se ve všem najít rovnováhu. Naučil jsem se daleko víc žít v přítomnosti a chápat, že kromě cíle je důležitá i cesta. Když si člověk nastaví cíl a dosáhne ho, většinou zjistí, že mu to nestačí, najednou vidí před sebou další cíle a má volbu, zda za nimi jít nebo ne.

V čem podle Vás tkví úspěch, máte na něj nějaký recept?

Úspěch má podle mě každý hluboko v sobě. Člověk si musí především uvědomit, co je ten jeho úspěch. Není to nic externího. Není to zaparkovaný kabriolet nebo drahé hodinky. Úspěch vidím v umění být spokojený s tím, co jsem udělal. Člověk má v sobě motor nespokojenosti a netrpělivosti, který ho pohání dopředu, a je důležité umět zastavit se a ocenit ten moment. 

Autor: Tomáš Heller