Překvapivě poctiví: Většina lidí vrátí nalezenou peněženku | EkonTech.cz


Překvapivě poctiví: Většina lidí vrátí nalezenou peněženku

Ekonom / poctivost / experiment
28. 6. 2019 - 14:05

V rámci pozoruhodného experimentu vědci „ztráceli“ ve 40 zemích světa peněženku. Většina nálezců takovou peněženku vrátí, přičemž peněženky s větší sumou lidé kupodivu vracejí častěji. Nejpoctivější jsou podle tohoto průzkumu ve Švýcarsku, Norsku a Nizozemí.

Člověk je tvor společenský. A je to znát, někdy až překvapivě. Jednou z vlastností, které si ceníme na druhých ze všech nejvíc, je poctivost. Mnozí lidé se domnívají, že jde o dost vzácnou vlastnost, díky čemuž plně důvěřujeme jen velmi úzkému okruhu svých blízkých.

Nedávný pozoruhodný výzkum amerických a švýcarských vědců ale ukázal, že to ve skutečnosti vůbec není tak zlé. V experimentech totiž vyšlo najevo, že většina lidí na světě je natolik poctivá, že když najdou peněženku, tak ji vrátí. Čím více peněz nalezená peněženka obsahuje, tím větší je šance na její vrácení majiteli poctivým nálezcem.

Badatelé zkoumali poctivost obyvatel v celkem 40 různých zemích světa. Sledovali, jak budou lidé ochotni odevzdat nalezenou peněženku s jistým finančním obnosem. Poměrně překvapivě zjistili, že ve 38 ze studovaných zemí lidé ochotněji vracejí peněženky s většími obnosy. Je to přesně opak toho, co vědci očekávali. Domnívali se, že bude existovat určitá hranice, tedy částka, nad kterou již lidé nebudou nalezené peněženky vracet.

Nálezci peněženky s menší částkou ji odevzdali v 51 procentech případů, zatímco peněženky s větší finanční částkou byly odevzdány v 72 procentech případů. Nejvíce poctivé nálezce mají ve Švýcarsku, Norsku a Nizozemí, zatímco nejméně poctiví jsou v Peru, Maroku a v Číně.

Test se „ztracenou peněženkou“ už vědci použili dříve. Nový výzkum je ale globální a rozsáhlý. Vědci během experimentů „ztratili“ více než 17 tisíc peněženek. Když podobný výzkum menšího rozsahu uskutečnili ve skotském Edinburghu, tak se jim vrátilo 42 procent peněženek. Zároveň se tehdy ukázalo, že o vrácení či nevrácení peněženky nerozhoduje jenom finanční obnos. Pravděpodobnost vrácení peněženky výrazně zvyšuje například rodinné foto, snímek dítěte anebo třeba štěněte.

Být počestný není jen tak. Existují výzkumy, podle nichž poctivé chování může značně omezit vlastní tužby a prospěch. Také se ale ukazuje, že poctivost je hmatatelným přínosem pro zdraví poctivce. Podle jedné studie mají lidé, kteří se chovají poctivě, méně bolestí krku a hlavy, a také jim je celkově méně špatně. Jak se zdá, sázka na poctivost není špatnou volbou.

Zdroj: The Conversation