Proč jsou TOP zaměstnavatelé TOP zaměstnavateli? | EkonTech.cz


Proč jsou TOP zaměstnavatelé TOP zaměstnavateli?

Názor / top zaměstnavatelé
5. 3. 2014 - 10:34

V únoru jsme vyhlásili výsledky průzkumu TOP zaměstnavatelé 2013/2014, co vám stále dlužíme je ale vysvětlení samotných zástupců firem, proč jsou podle nich v našich studentských očích těmi nejlepšími.

Na otázky odpovídali:

Ágnes Felvinczi, Country HR Manager, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko

Martin Grau, vedoucí týmu nábor České spořitelny

Sina Almiran, ŠKODA AUTO, koordinátor personálního marketingu

Andrea Šarochová, Komerční banka, zástupce výkonného ředitele pro lidské zdroje

Janka Miklík Zichová, PR manažerka českého Googlu

Tereza Houštecká, Deloitte, HR koordinátorka náboru

Zuzana Janatová, Plzeňský Prazdroj, Senior Recruiter

Pavel Puff, ČEZ, HR specialista útvaru strategický nábor

JUDr. Jiří Novák, AK Brož & Sokol & Novák, Vedoucí advokát

Daniela Včeláková, BCG, Senior Recruiting Coordinator

 

Co dělá Vaše společnost pro to, že je v očích studentů zaměstnavatelem snů?

Pavel Puff, ČEZ: Jsme velká a stabilní česká firma, která absolventům nabízí široké spektrum pozic od těch administrativních po ryze technické. Všem našim zaměstnancům nabízíme dobré zázemí a oborovou prestiž.

Daniela Včeláková, BCG: Studenti na The Boston Consulting Group (BCG) oceňují zejména to, že absolventi u nás dostávají příležitost velice rychle osobně a profesně růst. U nás se noví konzultanti velmi rychle zapojují do některého z našich projektových týmů, spolupracují se špičkovými kolegy a přímo se podílejí na řešení nejzajímavějších problémů pro největší a nejambicióznější firmy v Čechách i zahraničí.

Ágnes Felvinczi, IKEA: Především věříme v lidi a v to, že každý může být sám sebou nehledě na to, zda se jedná o kolegu či našeho zákazníka. O kolegy se staráme a pokládáme za důležité, aby se u nás všichni cítili dobře. Respektujeme je, uznáváme, jsou součástí kolektivu a mají všichni stejné příležitosti.

Sina Almiran, ŠKODA AUTO: ŠKODA AUTO je jednou z největších a nejúspěšnějších firem působících v České republice, naše výrobky jsou prodávány na více než stovce trhů po celém světě. To samo o sobě láká nejen studenty a absolventy, ale také zkušené profesionály. Nabízíme jim stabilní zázemí velké mezinárodní společnosti, možnost osobního rozvoje, pracovní příležitosti v zahraničí, nadstandardní finanční ohodnocení a řadu benefitů.

Martin Grau, ČS: To, co Českou spořitelnu činí tak atraktivním zaměstnavatelem, je propojení mezi sílou, která pramení z mnoha desítek let úspěšného působení v rámci české společnosti, a pozitivním přístupem k inovacím, které vnímáme jako naprosto nezbytné nejen pro úspěch našeho podnikání, ale i pro spokojenost našich zaměstnanců.

JUDr. Jiří Novák, AK Brož & Sokol & Novák: Všichni studenti, kteří se chtějí stát advokáty, ví, že jsme dnes již jedna z mála českých advokátních kanceláří, které poskytují kvalitní právní služby ve všech oborech práva.

Andrea Šarochová, KB: KB je významným hráčem na českém bankovním trhu a díky své velikosti, stabilitě a tradici je atraktivním zaměstnavatelem. Nemalý podíl na tomto úspěchu má naše dlouholetá spolupráce s vysokými školami, univerzitami a studentskými organizacemi.

Zuzana Janatová, Plzeňský Prazdroj: Naši noví zaměstnanci velmi rychle poznají, jaké to je pracovat v týmu lidí, kteří mají skutečnou vášeň pro svoji práci, skutečnou vášeň pro pivo. Management společnosti ctí „open door policy“, každý zaměstnanec má možnost hovořit s členy nejvyššího vedení včetně generálního ředitele. Tak nás vidí i většina studentů, kteří u nás absolvují letní stáže. Jsou rovněž součástí širších porad a jejich „čerstvý“ názor je vždy vítán.

 Janka Zichová, Google: Je možné se domnívat, že určitý vliv má i samotná značka Google, a také naše neformální “barevná” kultura, součástí které je i pověstná péče o zaměstnance. Googlí vyhledávací technologie, online služby a aplikace nebo komunitní projekty jako YouTube a Google+ jsou právě studentům velmi blízké. Ti je sledují, zkoušejí a spojují se jejich prostřednictvím se světem.

Jakými všemi způsoby s Vámi může student spolupracovat již při svém studiu?

Sina Almiran, ŠKODA AUTO: Studenti mají možnost využít nabídek odborné praxe či ve spolupráci s odborníky získat téma a podnětné rady pro svoji závěrečnou práci. Absolventi vysokých škol mají možnost využít Trainee programu nebo přímého nástupu v rámci celé firmy.

Andrea Šarochová, KB: Způsoby spolupráce jsou rozličné. Jde především o konzultace bakalářských a diplomových prací, ale také o neplacené stáže nebo částečné pracovní úvazky a brigády. 

Tereza Houštecká, Deloitte: Nabízíme několik možností. Klasická je spolupráce se studenty posledních ročníků na zkrácený úvazek. Organizujeme pro ně však také předměty na VŠ, kurzy, přednášky, různé soutěže a workshopy. Spolupracujeme také se studentskými organizacemi.

Janka Zichová, Google: Google sám pochází ze studentského prostředí a proto je samozřejmé, že věříme v potenciál, talent a nápady mladých lidí - studentů. Ti mohou využít možnosti práce při studiu, tzv. internship, který respektuje časovou náročnost studia.

Pavel Puff, ČEZ: Studenti se s námi mohou setkat v rámci různých besed a přednášek na řadu zajímavých témat z oblasti energetiky, umožňujeme jim absolvovat exkurze, stáže a odborné praxe, nabízíme témata pro bakalářské a diplomové. O prázdninách připravujeme pro vysokoškolské studenty aktivitu s názvem Letní univerzita. Vybraným studentům nabízíme zařazení do stipendijního programu, spojeného s nabídkou práce po studiu.

Ágnes Felvinczi, IKEA: Každý je v IKEA vítán a každý má celou řadu příležitostí. Studentům nabízíme možnost pracovat na zkrácený úvazek, získat praxi, mohou se podílet na projektech a snažíme se jim pomáhat s diplomovými pracemi. Vždy záleží na konkrétní situaci a konkrétním oddělení.

Zuzana Janatová, Plzeňský Prazdroj: Nejčastější způsoby naší spolupráce se studenty jsou poloviční úvazky a studentské letní stáže. V případě stáží u nás student stráví 10 týdnů, během kterých pracuje na konkrétním projektu, jehož výsledky prezentuje v závěru stáže u vedení společnosti. 

Martin Grau, ČS: Rádi pomůžeme studentům, kteří již získávají představu o svém budoucím uplatnění, získat cenné praktické zkušenosti, a to jak formou stáží, tak i brigád, nebo případně formou odborného vedení diplomových prací. Reagujeme také na rostoucí poptávku po flexibilních pracovních úvazcích, které umožňují skloubit zaměstnání např. se studiem. V každém případě platí, že opravdu nadaní studenti u nás mají dveře otevřené. 

O studenty jakého zaměření máte aktuálně největší zájem?

Pavel Puff, ČEZ: Dlouhodobě nás zajímají studenti technických oborů - především strojního a elektro zaměření. Nejde však jenom o ně, nabízíme celou řadu pozic pro absolventy dalších oborů.

Tereza Houštecká, Deloitte: Studenti a absolventi, kteří nastupují do Deloitte mají široké spektrum zaměření. Největší zájem však je o studenty technického a ekonomického zaměření.

Martin Grau, ČS: Rozhodující je talent a správný přístup k zaměstnání – o takové studenty budeme mít bez ohledu na obor vždy zájem. Zvýšená poptávka je také momentálně v oblasti IT, zajímáme se nyní i o studenty s obchodním zaměřením.   

Zuzana Janatová, Plzeňský Prazdroj: Zajímáme se o studenty vysokých škol z různorodých oborů, od pivovarnictví, strojního inženýrství, marketingu, obchodu až po elektrotechniku.

Andrea Šarochová, KB: Převažují studenti ekonomických oborů, ale na obchodních či finančních pozicích pracují i studenti s humanitním, technologickým a jiným zaměřením. Mnoho studentů k nám přichází také z fakult informačních technologií.

Ágnes Felvinczi, IKEA: Každému, kdo sdílí naše hodnoty, je otevřena řada pracovních příležitostí různých oddělení, nejčastěji v oddělení interiérového designu, logistiky, obchodu a nákupu, ale i dalších. Je tak na každém, jak chce rozvíjet svou kariéru a kam ji chce směřovat. Pokud kdokoliv sdílí naše hodnoty, líbí se mu naše kultura a rád by pracoval v IKEA, může nás kdykoliv kontaktovat.

Daniela Včeláková, BCG: Specifické vzdělání u nás není potřeba. Kandidát musí být především intelektuálně zvídavý, analyticky zdatný a mít schopnost zjednodušit problém, aniž by opomenul klíčové faktory. Musí umět problémy strukturovat, být kreativní a mít schopnost dobře naslouchat, správně se ptát a komunikovat.

Sina Almiran, ŠKODA AUTO: ŠKODA AUTO má zájem zejména o šikovné techniky, kteří jsou experty ve své oblasti. Zásadní je pro společnost také znalost cizích jazyků, chuť se dále vzdělávat a mobilita uchazečů o zaměstnání.

Jsem student/absolvent a zajímám se o práci ve Vaší firmě, na koho se obrátit či jakou adresu zadat do adresního řádku?

Ágnes Felvinczi, IKEA: Stačí navštívit naše internetové stránky www.IKEA.cz, kde v části Práce v IKEA Group každý najde veškeré potřebné informace.

Martin Grau, ČS: Samozřejmě můžete sledovat kariérní stránky csas.jobs.cz, nebo se s námi spojit prostřednictvím sítě LinkedIn. Nejkratší cestou je napsat na emailovou adresu hr@csas.cz - postaráme se o to, aby požadavek skončil v těch správných rukách. 

JUDr. Jiří Novák, AK Brož & Sokol & Novák: Vaše CV prosím zašlete na emailovou adresu advokati@akbsn.eu. Uveďte, pro kterou z našich kanceláří máte zájem pracovat. Připravujeme novou webovou prezentaci, kde se dozvíte více o výhodách práce pro Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák.

Sina Almiran, ŠKODA AUTO: Všichni zájemci mohou získat odpovědi na své dotazy ohledně uplatnění ve ŠKODA AUTO na facebookových stránkách www.facebook.com/zivotniprilezitost a dalších sociálních sítí, jako např. Twitter. Kompletní informace nejen o projektech pro studenty a absolventy je také možné nalézt přímo na oficiálních kariérních stránkách společnosti www.zivotniprilezitost.cz.

Zuzana Janatová, Plzeňský Prazdroj: Všechny volné pozice jsou vždy inzerované na www.prazdroj.jobs.cz.

Andrea Šarochová, KB: Doporučuji podívat se na naše stránky www.kb.cz, kde najdete všechny podstatné informace o KB a také otevřené pracovní pozice. Je dobré vytvořit si osobní profil na SG Careers (https://careers.societegenerale.com/) a být v kontaktu s KB neustále. Po nastavení svého profilu bude student pravidelně  informován o nabídce pracovních pozic prostřednictvím e-mailu.

Tereza Houštecká, Deloitte: Obrátit se mohou přímo na emailovou adresu CECZRecruitment@DELOITTE.COM. Kariérní webové stránky s aktuální nabídkou pozic pro studenty a absolventy naleznou na adrese www.deloittekariera.cz. Máme také vlastní profil na sociální síti Facebook - Deloitte Czech Republic.                   

Pavel Puff, ČEZ: Kompletní nabídku pracovních pozic zveřejňujeme na stránkách www.kdejinde.cz v sekci Kariéra v ČEZ, občas využíváme i náš firemní profil Práce v ČEZ na Facebooku.

Daniela Včeláková, BCG: Dáváme přednost individuálnímu přístupu. V případě zájmu kontaktujte přímo mě (vcelakova.daniela@bcg.com), Senior Recruiting Coordinator z pražské kanceláře. Nebo můžete navštívit naše webové stránky www.bcg.cz, kde najdete veškeré informace a odkaz na online aplikaci.

Chystáte v dohledné době nějaké zajímavé akce pro studenty?

Andrea Šarochová, KB: V průběhu března a dubna budeme na veletrzích pracovních příležitostí. 16. dubna pak plánujeme setkání se studenty na VŠE v rámci projektu „Den bankovní profese“.  Kreativní studenti mají do 30. dubna příležitost přihlásit se do inovační soutěže „Dejte hlavy dohromady“. Téma pro tento rok zní „Jak pravidelně a efektivně komunikovat s klienty a jak je motivovat?“. Více informací na www.kb.cz/dejtehlavydohromady.

Sina Almiran, ŠKODA AUTO: Ročně se zaměstnanci HR oddělení ŠKODA AUTO setkávají se studenty na desítkách veletrhů pracovních příležitostí, kde jim poskytují i kariérní poradenství. Během jara nás studenti mohou potkat např.: 18. 3. – Šance VŠE Praha, 19. 3. – iKariera ZČU Plzeň, 2. 4. – iKariera UTB Zlín, 9. 4. – iKariera VUT Brno, 16. 4. – VŠCHT Praha. ŠKODA AUTO navíc pro studenty každoročně pořádá Den otevřených dveří ŠKODA Day.

Zuzana Janatová, Plzeňský Prazdroj: Připravujeme na ZČU v Plzni, ČVUT a VŠE v Praze přednášky našich manažerů přímo ve výuce. Během celého března také vybíráme nadané studenty 4. a 5. ročníků na letní stáže.

Martin Grau, ČS: V průběhu jara naplno poběží výběr uchazečů do našeho absolventského programu, který představuje excelentní příležitost start kariéry v bankovnictví.  

Dokážete odhadnout, kolika studentům / čerstvým absolventům jste již pomohli s praxí?

Pavel Puff, ČEZ: V rámci našich programů se ročně vystřídají stovky studentů. Ti nejlepší od nás dostávají nabídku práce. Ale pokud bychom za pomoc mohli počítat i ostatní aktivity, které pomohou studentům při jejich úvahách o budoucnosti, počet jejich účastníků se pohybuje v řádu tisíců.

Daniela Včeláková, BCG: Za dobu třináctiletého působení BCG na českém trhu jsme pomohli nastartovat kariéru desítkám absolventů.

Tereza Houštecká, Deloitte: Každý rok nabíráme přibližně 80 studentů a čerstvých absolventů.

Andrea Šarochová, KB: Ročně u nás najde pracovní uplatnění na plný nebo částečný úvazek kolem 90 absolventů.

Ágnes Felvinczi, IKEA: Mnoho studentů získalo v IKEA praxi a řadě z nich pomáháme s jejich diplomovými pracemi, mohou získat i důležité pracovní zkušenosti z působení v mezinárodní společnosti. V IKEA prakticky nepřetržitě působí několik desítek studentů. Mnoho z nich u nás zůstává i po dokončení svých studií. Máme řadu kolegů, kteří začínali na zkrácený úvazek a nyní působí ve vedoucích pozicí.

Sina Almiran, ŠKODA AUTO: Jsou to tisíce studentů a absolventů. Možnosti odborné praxe ročně využije cca 1000 českých i zahraničních studentů.

Janka Zichová, Google: Google působí na českém trhu více než 7 let. Za tu dobu se náš tým rozrostl na tři desítky členů. V této chvíli v českém Googlu pracuje hned několik studentů. Zároveň minimálně desítka českých Googlerů - nyní již zaměstnanců - v Googlu začínala ještě během svých studentských let, někteří z nich teď pracují v zahraničí.

Zuzana Janatová, Plzeňský Prazdroj: Za dobu našeho více než 170ti letého působení jsme spolupracovali s celou řadou studentů a čerstvých absolventů. Jen za uplynulé 3 roky, kdy aktivně provozujeme program letních stáží, tento program absolvovalo 41 studentů z ekonomických i technických oborů. Z nich jsme vybrali 20 stážistů do Trainee programu.