Ředitelé společností s neobvyklými jmény mají sklony používat nekonvenční strategie | EkonTech.cz


Ředitelé společností s neobvyklými jmény mají sklony používat nekonvenční strategie

Ekonom
9. 3. 2021 - 11:10

Jméno člověka se do jisté míry pojí s jeho osobností i jeho chováním. Teď se ukazuje, že jméno souvisí s tím, jak ochotně ředitel společnosti použije nějaký nekonvenční postup nebo obchodní strategii. Je to zajímavá informace pro zaměstnance a partnery dotyčné společnosti, stejně jako pro jejich konkurenty.

Pokud zamýšlíte dělat byznys nekonvenčními metodami, měli byste se poohlédnout po řediteli společnosti, který bude mít neobvyklé jméno. Vyplývá to ze závěrů nedávného výzkumu amerického týmu, který vedl David Zhu z americké Arizona State University.

Vědci analyzovali údaje za období 19 let, které se týkaly 1 172 veřejných společností. Podařilo se jim prokázat, že nekonvenční strategie firem jsou těsně spjaté s neobvyklými jmény jejich šéfů. Dřívější studie podobného rázu se již zabývaly tím, jak jsou strategie společností spojené s osobnostmi jejich představitelů, jejich hodnotami, zkušenostmi nebo demografickými charakteristikami. Samotná jména ředitelů společností ale zatím v této souvislosti unikala pozornosti badatelů. Přitom je známo, že jméno do jisté míry ovlivňuje chování člověka a jeho osobnost.

Jak uvádějí autoři studie, jedinci s neobvyklými jmény mají sklony se stylizovat jako odlišní od svých kolegů. Ne vždy jsou takoví lidé dost sebevědomí na to, aby svou odlišnost ukazovali ostatním. Ředitelé společností jsou ale obecně dost sebevědomí lidé, takže s tím nemívají problém. Ředitelé se zvláštní jmény se podle všeho příliš nerozpakují volit neobvyklá strategická rozhodnutí. Podobné výzkumy například ukázaly, že úspěšní profesionálové s neobvyklými jmény sami sebe vnímají jako zvláštní, unikátní, zajímavé a kreativní.

Pro firmy je přitom často významnou kompetitivní výhodou, když vyvinou a použijí unikátní byznysovou strategii. Ředitelé s neobvyklými jmény častěji volí strategie, které jsou v daném oboru mimo mainstream. A takové strategie mají za určitých okolností šanci prorazit.

Zhu a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že jejich výsledky mohou pomoci lidem kolem byznysu, aby mohli lépe chápat a předvídat strategická rozhodnutí ředitele společnosti. Jméno člověka není nijak utajované a představuje cennou informaci, kterou je možné využít například při zakládání či reorganizaci společnosti. Vedoucí představitelé firem, manažeři střední úrovně i zaměstnanci mohou odhadnout, jaká je šance, že firma zvolí nějaký nekonvenční postup a zařídit se podle toho. Stejnou informaci mají i konkurenti, takže se mohou připravovat na to, co je od ředitelů s neobvyklými jmény může čekat.

Zdroj: Rice University