Robotické ryby se senzory míří do vod po celém světě | EkonTech.cz


Robotické ryby se senzory míří do vod po celém světě

Vědec / umělá inteligence
15. 2. 2019 - 10:27

Lososi a další vodní živočichové se v dnešní době musejí vypořádat s četnými nástrahami, které jsou důsledkem lidských aktivit. Důmyslní senzoričtí roboti by jim to měli usnadnit.

Malí roboti, kteří jsou vybavení senzory a pohybují se v prostředí vodních ekosystémů, jsou velmi šikovní pro získávání rozmanitých dat pro vědce, ochránce přírody, inženýry i pro další praktické využití. Původně je vyvinuli v laboratořích amerického ministerstva energetiky Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) a pak pracovali několik let na přehradách v amerických vodách.

Teď se tyto robotické ryby „Sensor Fish“ chystají do světa. Jejich autoři je nabídnou na trhu, aby mohly sbírat data ve vodním prostředí různých zemí. Robotická ryba měří asi 9 centimetrů, což odpovídá velikosti větší strdlice, čili mladého lososa, který táhne na své první cestě ze sladké vody do moře. Na první pohled sice tento robot úplně nevypadá jako ryba, jeho velikost je ale právě taková, jací jsou mladí lososi, když se poprvé v životě dostanou do přehradní nádrže.

Senzorické rybě obvykle trvá méně než dvě minuty, než se dostane přes přehradní hráz. Během tohoto časového úseku ale dokáže pořídit přibližně 2000 měření za sekundu. Tato měření přitom představují zásadní data pro vědce a inženýry, kteří pracují na budoucí podobě hydroelektráren. Po takových datech je v současnosti ve světě velká poptávka.

Podle Daniela Denga z laboratoří PNNL ve skutečnosti valná většina strdlic a také pstruhů duhových naštěstí přežije proplavání přehradami a jejich turbínami v údolí řeky Columbia na americkém severozápadě bez zranění. Přesto odborníci chtějí vědět víc o zraněních, a také o úmrtnosti těchto ryb, způsobených prudkými změnami tlaku při proplouvání prostor s přehradními turbínami.

Data, která pořizují roboti Sensor Fish, pomáhají vědcům a inženýrům zlepšovat design turbín a celých hydroelektráren tak, aby byly pro ryby méně nebezpečné. Když robotická ryba proplouvá přehradní hrází, tak se automaticky spustí systém pro získávání dat. Když Sensor Fish propluje přehradou, tak na sebe upozorní lidské operátory pomocí blikajících LEDek a rádiových signálů.

Ryby a další vodní živočichové v dnešním světě čelí mnoha velkým výzvám, které souvisejí s četnými lidskými aktivitami ve vodním prostředí. Roboti jako je Sensor Fish umožňují odborníkům taková rizika sledovat a pracovat na jejich řešení nebo alespoň zmírnění. V budoucnu by mohlo být využití podobných robotických živočichů s rozmanitými senzory ještě mnohem širší.