Rostoucí obliba nájemného ubytování v České republice | EkonTech.cz


Rostoucí obliba nájemného ubytování v České republice

Ekonom / bydlení
17. 6. 2021 - 10:49

Změny lidských preferencí, ať už jsou vnímány s odporem nebo vítány, jsou realitou všech generací. Jednou z největších, kterým čelí právě ta naše, je zvyšující se obliba nájemního bydlení. Proč tomu tak je a můžeme z toho profitovat?

Jak je tomu v mnoha oblastech, i v této kráčíme ve šlépějích západních zemí, které podnikly již před několika lety. Státy Evropské unie jsou známé tradicí bydlení ve vlastní nemovitosti, přesto se s přibývajícími léty více a více lidí ocitá v nájemním bydlení. Nicméně je třeba zdůraznit, že nájemní bydlení je výrazně preferované jak ve velkoměstech, tak i v chudších regionech, kde jsou stále rozšířené družstevní byty. Důvodem pro volbu nájmu před 30letou hypotékou na byt nebo dům může být vysoká cena nemovitosti, které jsou nejčastěji právě ve velkoměstech. Nájemní bydlení v tomto případě představuje jedinou možnost, jak si člověk může dovolit najít domov. Také ale k tomuto rozhodnutí může vést skutečnost, že obyvatelé velkoměst jsou často v produktivním věku a nájem jim umožňuje snadnou možnost změny pracoviště. Nejen cena, ale i životní styl obyvatel a jejich preference se odrážejí v rozhodnutí ohledně bydlení. V případě mladších generací, které se neplánují usadit na celý život na jednom místě, může tento způsob pořízení si bydlení představovat pohodlí a svobodu bez závazků na nejbližší desetiletí.

Problematika nájemního bydlení ve velkoměstech

Téma nedostatku nájemních bytů ve velkoměstech se v posledních letech stalo často probírané. Nedostatek bytů totiž zvyšuje jejich cenu. Přehnaně vysoké nájemné pak dokáže mnoho lidí posunout až na hranici chudoby. Politici napříč Evropou se tak rozhodli zakročit. Například v Berlíně se rozhodli problém řešit regulací nájemného. Takový způsob řešení se ale ukázal být spolu s regulací výstavby ničivou kombinací, která původní problém pouze zhoršila. Důvod je prostý. K pochopení problému stačí znát základní ekonomické principy nabídky a poptávky. Vysoká cena bydlení způsobena vysokou poptávkou a nízkou nabídkou by měla developery přilákat k výstavbě nových bytů, což by jejich nabídku zvýšilo. Vyšší nabídka by následně stačila ceny dolů. Regulace nájemného však činí výstavbu neatraktivní. Nedojde tak ke zvýšení nabídky a v konečném důsledku vede k tomu, že lidé, kteří by nájemní bydlení v tržním prostředí našli, zůstanou bez něj. Ve velkoměstech je navíc kromě vysoké ceny nájmů velkým problémem i příliš složitá výstavba a v případě nájemního bydlení nadměrná ochrana nájemníků, která zvyšuje vlastníkovo riziko a tak i cenu, kterou za pronájem požaduje.

Kromě výše zmíněných překážek výstavby nájemního bydlení se jako další faktor omezující míru výstavby nájemního bydlení jeví i výše původní investice. Dle zjištění studie společnosti Deloitte je totiž výstavba nájemních bytů relativně nákladnější než výstavba bytů k prodeji. Vhodná je tedy především pro konzervativní investory disponující dostatečným kapitálem a toužících po stabilním zdroji příjmů, nikoliv pro spekulanty toužící po rychlém zhodnocení investice. Pro tyto investory je samozřejmě klíčová návratnost investic do nájemní bydlení. Jeho návratnost musí být minimálně tak vysoká jako z jakékoli jiné alternativy. Regulace nájemních vztahů a ochrana nájemníků ze strany státu tomuto jednoznačně nepomáhá.

Přestože tak jsme svědky zvyšující se obliby nájemního bydlení, vzbuzuje toto téma spíše obavy způsobené vysokými cenami než radost z flexibility, kterou pronájem oproti koupi nabízí. Nájemní bydlení je pro mladé lidi představuje skvělý způsob, jak se poprvé usadit a poprvé si vyzkoušet žít samostatně. Avšak k tomu, aby tato možnost byla pro mladé lidi i nadále dosažitelná bude nutné odstranit regulace, které pouze zvyšují cenu nájemného a snižují dostupnost nájemního bydlení.

Institut ekonomického vzdělávání (INEV) vytváří zázemí pro výuku ekonomie a financí na středních školách. Motivuje a sdružuje studenty se zájmem o ekonomii a ekonomická témata a podporuje je v jejich činnosti a dalším studiu. Jedním z hlavních projektů INEV je Ekonomická olympiáda - největší ekonomická soutěž v České republice.Podívejte se na https://inev.cz pro další informace.