Seznam.cz TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Evou Mayerovou | EkonTech.cz


Seznam.cz TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Evou Mayerovou

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:25

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

 

Jméno a příjmení respondenta: Eva Mayerová

Společnost: Seznam.cz

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, obor Počítačová grafika a interakce

Doba od dokončení studia: 1,5 roku

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Ve škole jsem zpočátku neměla příliš dobré výsledky, spíš jsem proplouvala a párkrát byla opravdu ráda, že jsem se udržela. Avšak po infarktovém konci bakaláře jsem se rozhodla, že na magistru musím změnit přístup, začala jsem víc studovat a plnit úkoly, a šlo to tak nějak samo. 

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Díky celkem dobré přípravě už na střední škole jsem nikdy neměla problém se hovorově domluvit. Navíc čtením dokumentací v angličtině na vysoké škole jsem zlepšila i odbornou angličtinu.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Ano, proto jsem si ten obor zvolila.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Už při škole jsem se rozhodla, že chci nejprve nasbírat co nejvíce zkušeností jako zaměstnanec, a čerpat tak znalosti od starších a zkušenějších kolegů. Jestli bych chtěla jednou samostatně podnikat, ještě nevím, ale myslím, že se zkušenostmi z větší fungující firmy to půjde mnohem lépe.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Do Seznamu jsem nastoupila v posledním ročníku vysoké školy. Byla jsem zaměstnaná na poloviční úvazek, takže jsem byla v práci dva až tři dny v týdnu. V posledním ročníku jsme už tolik předmětů neměli, takže se to dalo v pohodě zvládat. Bylo to náročnější jen při dokončování diplomové práce a učení na státnice, ale nadřízený mi vyšel skvěle vstříc.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Kolem 30–35 tisíc. Odvodila jsem to od předpokládané hodinové mzdy 200 korun.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, do Seznamu jsem poslala životopis přes jejich webovky.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

O nabídce trainee programu jsem se dozvěděla z jejich kariérních stránek, kde mě upoutala nabídka práce pro studenty, která se dala snadno skloubit se školou.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Párkrát jsem byla na veletrhu iKariéra pořádaném na ČVUT. Myslím, že tyto akce přínosné být můžou, obzvlášť, když firmy zvolí nějakou zábavnou formu, jak studenty oslovit – například zaujmou zadáním nějakého složitějšího problému k vyřešení.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                       2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                                           2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.             2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                    2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

V podstatě ano, ale práci jsem si našla v místě vysoké školy a už jsem tu zůstala.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Na hraně přijatelného maxima je pro mě 45 minut.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Rozhodně bych chtěla. Teď je mi líto, že jsem té příležitosti nevyužila už jako studentka.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 25 %

Pověst a image firmy - 20 %

Pracovní náplň - 40 %

Lidé a kultura ve firmě - 15 %

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Představenstvo společnosti občas vydá článek o směřování firmy nebo uspořádá debatu pro zaměstnance a ti se můžou zeptat, na co chtějí.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, naše firemní hodnoty jsou vyvěšené na interním webu firmy. Patří mezi ně například neformálnost (všichni si tykáme) a otevřenost.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Myslím, že noví kolegové jsou z prostředí ve firmě nadšení. Máme posilovnu a lezeckou stěnu, tykáme si a můžete si do práce vzít psa.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Jsem ráda, že jsem příležitost v Seznamu získala, rozhodla bych se znovu stejně.