ŠKODA AUTO TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Petrem Venclem | EkonTech.cz


ŠKODA AUTO TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Petrem Venclem

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:29

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Petr Vencl

Společnost: ŠKODA AUTO a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno, Strojírenská technologie a průmyslový management

Doba od dokončení studia: od června 2016; 20 měsíců

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Výsledky obecného bakalářského studia bych se hodnotil průměrně. Několik zkoušek jsem skládal až na druhý pokus, fyziku dokonce na třetí. V navazujícím magisterském studiu se výsledky výrazně vylepšily. Člověk si zvykne na vysokoškolský režim, zvolí si to, co ho baví a celkově se poslední dva roky zaměří více na praxi než teorii.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Na vysoké škole jsem měl angličtinu celý jeden rok. Potom jsem úspěšně složil test, který mi přiřadil úroveň dostatečnou pro celé zbývající vysokoškolské studium. Takže následující čtyři roky ani jedna vyučovací hodina. V tomto ohledu technické školy opravdu hodně zaostávají za humanitními. Moje výhoda byla v předchozích osmi letech na všeobecném gymnáziu a v maturitě z angličtiny i němčiny. Moje jazyková úroveň se od maturity za dobu studia na vysoké škole nikam neposunula, to se stalo až s nástupem do Škodovky.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ano, zcela jistě.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Nejsem typ člověka, který se hned po skončení studia pustí do vlastního Start-upu. Proto jsem se rozhodl najít si pokud možno perspektivní zaměstnání a získat potřebné zkušenosti. Jednou bych ale rád kombinoval obojí.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Již během studia na gymnáziu jsem každé léto pracoval v místní strojírenské firmě. Díky těmto brigádám jsem se také nakonec rozhodl vystudovat strojírenství na VUT v Brně. Ve firmě jsem pracoval tak často, jak jen to bylo možné. Zpracovával jsem zde bakalářskou i diplomovou práci a trávil zde pátky nebo volné dny po zkouškovém období.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Nikdy jsem neměl stanovenou částku. Nástupní plat pro mě není tak důležitý, jako možnost kariérně postupovat.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. Linkedin jsem ještě neznal a ostatní sociální sítě mi nepřišly vhodné pro komunikaci ohledně budoucího zaměstnání. Nejraději mluvím s lidmi osobně nebo telefonicky.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Odkud jsem se dozvěděl o Škodovce? Myslím, že ve zhruba dvou letech od rodičů.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Nevím. Osobně jsem tyto akce nikdy příliš nevyhledával.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                       2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.            2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                    2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Ano, stěhovat jsem se musel, i když Škodovka má závod v regionu, kde žiji. Rozhodl jsem se na základě rad personalistů. Doporučili mi totiž začít přímo v Mladé Boleslavi, kde je pro absolventa jednodušší nastartovat kariéru –- je zde mnohem více lidí, příležitostí a oddělení, od kterých lze načerpat zkušenosti. Potom, co je získám, se ale rozhodně chci vrátit do svého původního bydliště a pracovat v závodě ve Škodovce v Kvasinách.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce chodím pěšky 20 minut. Snesitelné maximum by pro mne bylo 30 km. Ale to už raději autem.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byl jste již na zahraniční pracovní stáži?

Každou nabídku na práci v zahraničí bych zvažoval. Zkušenosti z jiné části světa jsou nenahraditelné. Strávil jsem dva měsíce na pracovní stáži v Číně, v SAIC Volkswagen ve městech Šanghaj a Ningbo. Ukázalo mi to zcela jiný pohled na svět. Jak z pracovního, tak z osobního hlediska.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 35 %

Pověst a image firmy - 15 %

Pracovní náplň - 30 %

Lidé a kultura ve firmě - 20 %

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Nevím.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Škodovka má obecně v České republice mezi lidmi velmi dobré jméno. Já ho mohu ze svých dosavadních zkušeností pouze potvrdit.

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Ne.