Škoda Transportation TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor se Zbyňkem Drugdou | EkonTech.cz


Škoda Transportation TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor se Zbyňkem Drugdou

Názor / top zaměstnavatelé
4. 4. 2018 - 10:19

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Zbyněk Drugda

Společnost: Škoda Transportation a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VŠE, Mezinárodní obchod

Doba od dokončení studia: 06/2016

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Od doby, co jsem se dozvěděl o nákladech obětovaných příležitosti, a na základě některých užitečných teorií vše začal přepočítávat na peníze, jsem se přeorientoval z příkladného šprta na kariérně orientovaného jednotlivce, který chodí do školy pouze na předměty, které mají dle jeho názoru přidanou hodnotu.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

V posledním ročníku jsem ovládal angličtinu na úrovni umožňující profesní využití a na denní bázi jsem ji využíval při práci v jedné IT společnosti při podpoře zaměstnanců v regionu EMEA.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Na VŠ jsem se do jisté míry hledal, protože mi studium mezinárodního obchodu nepřipadalo dostatečně specializované vzhledem k velmi širokému rozptylu předmětů, od marketingu přes finance po statistiku. Na rozdíl od jiných oborů však naše finanční znalosti byly velmi omezené a v mnoha ohledech jsme šli stále jen po povrchu.

Během praxe v cestovním ruchu, neziskových organizacích, headhunterské kanceláři a nadnárodní korporaci jsem paradoxně zjistil, že mé silné stránky odpovídají nejvíce právě oblasti mezinárodního obchodu. Proto jsem zatoužil využít komunikativnost, energetičnost a jazykovou výbavu někde, kde nebudou ostatní dovednosti zanedbávány.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Jsem velmi rizikově averzní typ. Má dlouhodobá vize je získat nejprve bohaté zkušenosti ze zaměstnaneckého poměru a v případě, že už mi firemní prostředí nebude moci z hlediska osobního rozvoje více nabídnout, nevylučuji přesun do podnikání.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Věřil jsem, že mi praxe zajistí daleko lepší výchozí pozici po absolvování, což se následně potvrdilo. Pracoval jsem celých 5 let studia. Není to zrovna jednoduché, ale naučíte se vážit si svého volného času. 

Od čeho jste odvodil částku své hrubé nástupní mzdy?

Částku jsem odvodil od finančních možností předchozího zaměstnavatele.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval, jsem spíše tradicionalista. Dobře propracovaný životopis žádného personalistu nikdy neurazil.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Vzhledem k poměrně vysokým nárokům na styl práce a úzký profil firmem, které zaujaly mou pozornost, jsem aktivně hledal sám. V té době jsem se zajímal především o firmy, které mají vlastní produkt s potenciálem exportu, jenž má přidanou hodnotu. Zároveň firmu, ve které bych mohl plně rozvíjet své dovednosti a v níž by bylo minimum rutinní práce, u níž není tlak na využití mozkové kapacity.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Na VŠE je asi nejvíce známá akce ŠANCE. Pro studenty prvních ročníků, je to pouze příležitost, jak si dovybavit penál. Pro vyšší ročníky už to může být poměrně dobrá šance, jak se dostat do některé z korporací. Osobně však kromě firem typu LASVIT nebo PRECIOZA postrádám středně velké firmy, ve kterých by člověk po krátkém čase cítil, že má pro společnost přidanou hodnotu a že může něco i pozitivně ovlivnit.

V korporacích, hlavně těch zahraničně vlastněných, sice vše perfektně funguje v rámci léty ověřených procesů, na druhou stranu, někoho s rozhodovací pravomocí častokrát potkáte tak maximálně na chodbě, přičemž ani nevíte, který z toho hloučku lidí to vlastně je.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                        2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.           2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.                 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Prahu jsem si zamiloval na studiích, chtěl jsem zde zůstat.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Přes Prahu cca 40 minut.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byl jste již na zahraniční pracovní stáži?

Půl roku jsem studoval v Číně. V nejbližší době pracovně zahraničí neplánuji.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 20 %

Pověst a image firmy - 20 %

Pracovní náplň - 40 %

Lidé a kultura ve firmě - 20 %

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Komunikace společnosti je dána profilem našich zákazníků, tj. převážně municipalit, státních i soukromých přepravců. Ve srovnání s typickými B2C není pro Škodu Transportation nezbytná masová propagace ve smyslu líbivých marketingových sloganů, vizí se světovým dopadem či představování imaginárních produktů, se kterými se veřejnost nedokáže ztotožnit. Samotná značka Škoda a její tradice ovlivňuje generace Čechů a v současné době svými vysoce funkčními produkty definuje tvář měst v ČR i v zahraničí.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Z mého pohledu Škodu Transportation definují dva klíčové pilíře – již zmíněná tradice a věrnost značce, kterou jsem nezažil v žádném dalším oboru. V pracovním kolektivu potkáte velmi zajímavé osobnosti, které pracovaly ve firmě 20, 30 nebo i 50 let, mají ohromné pensum znalostí a díky složitosti kolejových vozidel mají svou nezpochybnitelnou přidanou hodnotu pro společnost.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Z mého pohledu je pro Škodu typické poměrně dravé prostředí, které dává hodně možností mladým lidem. Jak už to ale v životě bývá, nic není zadarmo a i ve ŠT musíte ukázat svůj zájem a snaživost, kterou posléze může ocenit daleko více osob než pouze váš nadřízený. V mnoha ohledech má totiž charakter rodinné firmy. Při své práci nejčastěji pracuji v týmu odborníků jmenovaných jednotlivými odděleními. Proto mou práci a výkony sleduje daleko více lidí, než je běžné v ostatních oborech. Toto je do značné míry dáno i charakterem businessu, který obsahuje vše – od projekce vozidla až po konečnou výrobu.

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Rozhodně ne.