Sledujte trendy v HR marketingu, pomůže vám to! | EkonTech.cz


Sledujte trendy v HR marketingu, pomůže vám to!

Názor / HR / Škoda
21. 11. 2014 - 14:08

Žijeme v době, kdy nabídka volných pozic na pracovních portálech není zdaleka jediným způsobem, jak firmy hledají nové zaměstnance. Možnosti sebeprezentace už jsou dnes také daleko za hranicemi rozesílání hezkého CV. Nejste náhodou trochu „pozadu“? Jak se dělá HR marketing v prestižních firmách a co se od vás očekává, vám prozradí Sina Almiran, vedoucí oddělení nábor a HR marketing ve ŠKODA AUTO.

Na začátku rozhovoru se nemohu nezeptat na úspěch ŠKODA AUTO v průzkumu Trendence, přiblížíte jej prosím našim čtenářům?

V letošním roce získala ŠKODA AUTO v anketě ‚„trendence Graduate Barometer“ dvojité vítězství. Je tak nejoblíbenějším zaměstnavatelem mezi absolventy technických a ekonomických oborů. V porovnání s rokem 2013 zaznamenala podstatné zlepšení. U studentů ekonomie postoupila z druhého na první místo a u studentů technických oborů byl skok ještě větší, zde se dostala na špičku hodnocení ze třetího místa. Neméně důležitá jsou pro nás i vítězství v kategoriích jako nejlepší kariérní stránky nebo nejlepší prezentace na kariérních veletrzích.

Proč si myslíte, že Vás takto studenti ocenili?

Rostoucí obliba společnosti ŠKODA AUTO u studentů a absolventů je ovlivněna výbornými výsledky, kterých firma v posledním období dosahuje. ŠKODA AUTO je důležitou součástí ekonomiky České republiky: v loňském roce dosáhla, i přes obtížnou situaci na automobilových trzích, obratu 268,5 miliard Kč a je tak výrobním podnikem s nejvyšším obratem ve střední Evropě. To samo o sobě láká nejen studenty a absolventy, ale také zkušené profesionály. Ti všichni vidí, že firma expanduje a je velmi perspektivní. Nabízíme jim stabilní zázemí velké mezinárodní společnosti, možnost osobního rozvoje, pracovní příležitosti v zahraničí a řadu benefitů.   Veškeré tyto faktory se pozitivně promítly do výsledku tohoto průzkumu.

Souvisí Vaše ocenění i s tím, že sledujete trendy v oblasti HR marketingu?

Rostoucí zájem studentů vysokých škol o odbornou praxi a absolventů o Trainee program je výsledkem aktivit personálního marketingu a posílení spolupráce s vysokými školami u nás i v zahraničí. Všechny realizované aktivity pomáhají studentům získat jasnější představu o zaměstnání ve společnosti ŠKODA AUTO.

Jaké jsou hlavní nové trendy ve ŠKODA AUTO v oblasti HR marketingu?

Naším cílem je udržet komunikaci a programy na vysoké úrovni, aby byla kariéra ve ŠKODA  AUTO pro studenty stále atraktivnější. Velký důraz klademe na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. V současné době, kromě profesních sociálních sítí jako jsou LinkedIn a Xing, využíváme také Facebook, Twitter, YouTube, Instagram či Foursquare. Snažíme se studentům prostřednictvím těchto kanálů představit nejen naši společnost a konkrétní nabídky uplatnění, ale také příběhy našich zaměstnanců nebo okolí výrobních závodů po celém světě.

Je rozdíl mezi HR marketingem pro zkušené odborníky a pro studenty?

Každá cílová skupina má svá specifika, proto pečlivě volíme naše personální aktivity tak, aby byly co nejefektivnější. Osvědčeným postupem je mix komunikačních kanálů. Nedá se říci, že určitý kanál by byl vhodný jen pro jednu cílovou skupinu. Pomocí sociálních sítí, které se na první pohled mohou zdát jako prostředek pro oslovení především studentů a mladých absolventů, můžete získat i zkušeného odborníka; na odborném veletrhu naopak můžete potkat i zajímavého mladého člověka, který je zapálený do daného tématu a pro firmu může být velkým přínosem.

Pokud si student vyhlédne svého budoucího zaměstnavatele, co mu doporučujete, aby si o zaměstnavateli zjistil?

Znalost základních informací o společnosti je nutností, detailnějších informací výhodou. Studenti mají řadu možností, kde si povědomí o fungování společnosti získané z webových stránek a výročních zpráv ještě rozšířit. Pořádáme dny otevřených dveří ŠKODA Days, zástupci personálního marketingu se účastní kariérních veletrhů a s odborníky ze všech oblastí naší společnosti se můžete setkat na mnoha odborných přednáškách. Vždy je důležité, aby kandidát dokázal vysvětlit, proč se pro danou firmu rozhodl a čím pro ni sám může být zajímavý.

Jakými komunikačními kanály jde naproti ŠKODA AUTO?

Základní informace jsou samozřejmě k nalezení na našich oficiálních webových stránkách www.skoda-auto.com, kariérních webových stránkách: www.zivotniprilezitost.cz (v anglické verzi www.employerforlife.com), ale jak již bylo zmíněno, důležitým kanálem jsou i sociální sítě. Určitě bych také doporučil využít možnosti osobního setkání se zástupci HR marketingu na některé z mnoha připravovaných akcí.

LinkedIn pro studenty/budoucí absolventy – ano či ne?

Jednoznačně ano. Dalo by se říct, že LinkedIn v dnešní době pomalu nahrazuje funkci klasických pracovních portálů. Jeho výhodou pro firmy je, že zde vidí velkou databázi takzvaných pasivních kandidátů – těch, kteří aktuálně práci nehledají, ale možné změně jsou otevřeni. Pro studenty, absolventy a všechny ostatní osoby, které se rozhodnou založit si profil na LinkedInu může být právě toto také výhodou. Kdykoliv mohou být osloveni se zajímavou nabídkou. Jako další výhody můžeme zmínit odborné diskuse na nejen karierní témata, networking a v dnešní době velice důležitou sebeprezentaci.

Co si myslíte o mobilních aplikacích ve vztahu k náboru nových zaměstnanců? Myslíte si, že se uchazeči budou někdy moci hlásit do firem jedním kliknutím na mobilu?

Nové trendy samozřejmě pečlivě sledujeme, a pokud je vyhodnotíme jako efektivní, zařadíme je do našeho portfolia komunikačních nástrojů. K době, kdy bude skutečně stačit jedno kliknutí, jsme už velmi blízko. Mnoho lidí má svůj životopis uložený např. v cloudu a o volnou pozici tak mohou prostřednictvím mobilního telefonu žádat například při cestě vlakem nebo během čekání u lékaře. Stačí životopis jen virtuálně odeslat danému zaměstnavateli a náborový proces může začít.

Kolik studentů a absolventů se Vám ročně hlásí? Jaká je šance se do ŠKODA AUTO dostat?

ŠKODA AUTO studentům vysokých škol nabízí propracovaný systém spolupráce již v průběhu studia. Zájemci mají možnost využít nabídek odborné praxe či ve spolupráci s odborníky získat téma a podnětné rady pro svoji závěrečnou práci. Možnosti odborné praxe ročně využije cca 1000 českých i zahraničních studentů. Absolventi vysokých škol mají možnost využít Trainee programu nebo přímého nástupu v rámci celé firmy. Trainee program, jednoletý adaptační a rozvojový program pro absolventy vysokých škol magisterského stupně studia, ve ŠKODA AUTO funguje již od roku 1993, startuje dvakrát do roka (vždy k začátku dubna a září) a ročně ho absolvuje cca 30 mladých talentů. Zájem o něj rok od roku roste, jedná se o stovky uchazečů ročně.

Můžete našim čtenářům poradit několik tipů, jak uspět u výběrového řízení ve ŠKODA AUTO?Základem je dobře napsaný životopis. Lepší je vždy uvést více informací, ale hlavně nic nepřikrášlovat. Dobrý náborář to nakonec vždy odhalí. Samozřejmostí by také měla být dobrá připravenost na samotný pohovor a tím myslím nejen znalost informací o firmě, ale také přiměřený oděv a hlavně vystupování. Užitečných tipů, jak se chovat při samotném pohovoru a jaké například očekávat otázky je na internetu k nalezení opravdu spousta. Doporučuji tedy všem studentům i absolventům, aby si tyto články důkladně pročetli. Pokud přípravu nezanedbají, bude to určitě při pohovoru znát a sami se tak mohou zbavit časté trémy.