Sodexo Zaměstnavatel roku 2013 | EkonTech.cz


Sodexo Zaměstnavatel roku 2013

Ekonom / Zaměstnavatel roku
30. 6. 2013 - 13:24

Společnost PwC oznámila letošního vítěze Sodexo Zaměstnavatele roku. Mezi nejúspěšnější patří Telefónica Czech Republic, a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., Atlas Copco, s.r.o. Jakým způsobem bylo vyhodnocováno, kdo se umístil na dalších příčkách a jaké požadavky na zaměstnavatele mají studenti? Máme pro Vás odpověď.

Sodexo Zaměstnavatel roku využívá metodu PwC Saratoga. Základem této metodiky je porovnání mzdových nákladů na zaměstnance, finanční ukazatele hospodaření společnosti a data z trhu. Pro posuzování bylo používáno procentuálních koeficientů.

50% váha - jedná se o náklady, které je zaměstnavatel ochoten vložit do svého pracovníka. Do této kategorie lze například uvést školení pro zaměstnance, mzdové náklady na pracovníka, kariérní rozvoj a také investice v charitativní oblasti. 30% váha - hodnotí se absence zaměstnanců, atraktivita zaměstnavatele a také například schopnost získat nové pracovníky. 20% váha - posuzuje se zejména produktivita zaměstnavatele a porovnávání finančních ukazatelů s ostatními společnostmi v daném oboru.

Přehled nejlepších zaměstnavatelů ve 3 kategoriích podle počtu zaměstnanců

Sodexo TOP zaměstnavatel roku  1. Telefónica Czech Republic, a.s. 2. Československá obchodní banka, a.s. 3. Škoda Auto, a.s. 4. Česká spořitelna, a.s. 5. Siemens, s.r.o.

Sodexo zaměstnavatel roku (do 5000 zaměstnanců)  1. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 2. Dalkia Česká republika, a.s. 3. ArcelorMittal Ostrava, a.s. 4. Škoda Power, s.r.o. 5. Valeo Compressor Europe, s.r.o.

Sodexo progresivní zaměstnavatel roku (do 500 zaměstnanců)  1. Atlas Copco, s.r.o. 2. Schneider Elektric, a.s. 3. LAPP KABEL, s.r.o. 4. NetSiite Czech Republic, s.r.o. 5. BORS Břeclav, a.s.

Telefónica Czech Republic

Jak se Telefónica stará o své zaměstnance? Co jí posunulo na první příčku v nejvyšší kategorii?

Vzdělávací programy

Telefónica poskytuje vzdělávací programy formou interaktivní a praktické výuky, které využijí zejména konzultanti v prodejnách. Pro vedoucí pracovníky je v nabídce zase program People Leaders. Podstatou programu je celodenní workshop zaměřený na nový způsob vedení lidí s plán pracovních závazků. Následně manažeři procházejí 360stupňovou zpětnou vazbou na chování manažerů a následný rozvoj jednotlivých oblastí.

Podpora napříč pracovními pozicemi

Telefónica nabízí všem zaměstnancům Plán osobního rozvoje. Cílem tohoto nástroje je, aby se každý zaměstnanec na základě diskuse se svým nadřízeným stanovil svůj dlouhodobý plán určují směr, který by měl pomoci v kariérním rozvoji. Další programem je například Experts As Trainers, kdy odborní zaměstnanci na nejrůznější témata procházejí sedmidenním programem pro trenéry a po certifikaci pak trénují svůj vlastní tým.

Dlouhodobá strategie

Telefónica aktuálně zvolila tři hlavní oblasti, kterým se chce věnovat. První z oblastí je zájem o zvýšení počtu žen ve vedení, dále podpora flexibilních forem práce a zaměstnávání lidí s handicapem.