STRABAG TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Ladislavem Hlavešem | EkonTech.cz


STRABAG TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Ladislavem Hlavešem

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:31

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ladislav Hlaveš

Společnost: STRABAG, a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT, Fakulta stavební, obor stavební inženýrství

Doba od dokončení studia: 1 měsíc (studium ukončeno v únoru 2018)

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Řekl bych, že jsem byl průměrný student, chtěl jsem především školu dokončit a jednotlivé známky jsem úplně neřešil. Studijní průměr se mi pohyboval okolo známky C.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Angličtinu se učím už od základní školy a ovládám ji zhruba na úrovni B2. Problém mi ale dělá stavební angličtina, kterou jsem se paradoxně dva semestry na vysoké škole učil.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ano, byla by škoda zahodit 5,5 roku studia a věnovat se pak něčemu jinému. Kromě toho považuji stavebnictví za perspektivní obor, který podle mě po letech útlumu opět nabírá na síle.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Určitě jsem chtěl začít v zaměstnaneckém poměru a získat zkušenosti v praxi. Bylo mi jasné, že teoretické znalosti získané za studií je třeba konfrontovat s praxí. Zkusit podnikat bych jednou také chtěl, ale určitě až po získání nějakých zkušeností v zaměstnaneckém poměru.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, do zaměstnání jsem nastoupil před posledním semestrem studia, ve kterém mě čekala diplomová práce, tudíž jsem již neplnil žádný rozvrh, „pouze“ psal diplomovou práci. Zaměstnání a školu jsem tedy bez problémů stíhal, navíc můj zaměstnavatel mi obrovsky vycházel vstříc, za což mu tímto velmi děkuji.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Byl jsem si vědom, že jsem člověk bez praxe, tudíž jsem neočekával žádnou závratnou částku, minimum jsem si stanovil na 25 000 korun čistého, což odpovídá zhruba 32 000 korun hrubého. Musím přiznat, že mě velmi překvapilo, že můj zaměstnavatel s tím neměl žádný problém. Vycházel jsem ze zkušeností spolužáků, kteří již zaměstnání měli, a z internetových zdrojů mzdové tématiky.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Jednou za rok se na Fakultě stavební ČVUT koná akce, kde firmy prezentují možnosti zaměstnání pro studenty. Přes tuto akci jsem vlastně získal své první zaměstnání. Studenti zde dostávají velmi dobře zpracovanou brožuru s přehledem firem a popisem nabízených pracovních míst, kde je uveden i e-mailový a telefonický kontakt. Tato forma mi velmi vyhovovala. Sociální sítě v tomto ohledu nepovažuji za příliš zásadní zdroj informací.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Viz. předchozí odpověď. Také jsem sledoval internetové portály nabízející zaměstnání (např. jobs.cz).

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zajímavé byly především akce, které se týkaly konkrétních projektů a kde se člověk seznámil s praxí (exkurze na stavby). Tyto akce jsou jednoznačně přínosné. Studentům nyní ze svého pohledu mohu doporučit, ať začnou se sbíráním pracovních zkušeností co nejdříve během studia, není na co čekat a určitě se není ani čeho bát, navíc většina firem nabízí právě tuto možnost.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                       2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.            2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.                 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Pocházím z Tábora, tudíž jsem se už během studia přestěhoval do Prahy. Navíc jsem plánoval, že po dokončení studia v Praze zůstanu a najdu si tu práci.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Cesta z Prahy do Kolína, kde nyní působím a kde mám kancelář, zabere necelou hodinu. To je pro mě snesitelné maximum.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byl jste již na zahraniční pracovní stáži?

Na zahraniční stáži jsem zatím nebyl, ale určitě bych chtěl tuto možnost jednou vyzkoušet. Lákalo by mě podílet se v zahraniční na konkrétním projektu, stavbě. Sliboval bych si od toho především zdokonalení jazyka a možnost poznat stavebnictví v jiné zemi.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 35 %

Pověst a image firmy: 10 %

Pracovní náplň: 35 %

Lidé a kultura ve firmě: 20 %

Odměňování a možnost růstu – považuji za nejdůležitější, jsem toho názoru, že dobrá práce má být dobře ohodnocena. Pověst a image společnosti je také důležitá, ne však zásadně, pověst může být i účelově zkreslována. Pracovní náplň – velmi důležitá, člověk by měl vždy dělat především něco, co ho baví. Lidé a kultura ve firmě – také důležitá oblast, nemohl bych pracovat ve firmě, kde by mi neseděl kolektiv.

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, s firemní vizí jsem obeznámen díky pracovním pohovorům s nejvyšším managementem.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, firemní hodnoty se odrážejí v interních pravidlech. Není to desatero, ale devatero hodnot: partnerství, důvěra, solidarita, podpora inovací, aktivní účast, skromnost, udržitelnost, respekt a spolehlivost.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kulturu považuji za velmi dobře nastavenou. Pokud jsem si nevěděl rady, kdokoliv ze STRABAGu mi byl vždy nápomocen. Je kladen důraz na vzájemný respekt, což velmi oceňuji. Jako nově příchozí jsem se pro STRABAG rozhodl na základě lidského přístupu a férového jednání našeho pana ředitele.

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Určitě ne, jsem velmi spokojen s rozhodnutími, která jsem udělal. Byla to správná rozhodnutí. Možná bych se snažil získávat praxi dříve než v posledním ročníku VŠ.