Svoboda = pohoda: Ekonomická svoboda & overall well-being jdou ruku v ruce | EkonTech.cz


Svoboda = pohoda: Ekonomická svoboda & overall well-being jdou ruku v ruce

Ekonom / svoboda / well-being
7. 7. 2021 - 7:00

Vyplývá to ze zprávy zveřejněné think tankem The Heritage Foundation. Každoročně aktualizovaný celosvětový Index ekonomické svobody v ní opět ukázal, jak úzce ekonomická svoboda souvisí s fenoménem tzv. overall well-being.

Nejedná se ani tak o převratné zjištění, jako spíše o konstantní ujištění. A závěry vyplývající z čísel zveřejněných pro rok 2020 celý vztah znovu potvrzují: Země se svobodnějším trhem a menším množstvím regulací nejenže vykazují vyšší růst HDP na obyvatele – jenž je sám o sobě nedokonalým ukazatelem individuálního štěstí a prosperity – ale jejich obyvatelé také žijí déle, jsou zdravější, lépe se starají o životní prostředí, dosahují vyššího vzdělání a prostřednictvím vědy i technologických inovací rozšiřují hranice lidského poznání. Ekonomicky svobodné země tedy obecně poskytují vyšší životní standard.

Celosvětová ekonomická svoboda roste

Globální hodnota Indexu pro rok 2020 je v průměru 61,6 – na škále 0-100 tak zaujímá místo označované jako „mírně svobodné“. Jde o zatím nejvyšší skóre, ekonomická svoboda se mezi roky 2019-2020 zvýšila o 0,8 bodů.

Ze 180 zkoumaných zemí jich celkem 99 (tedy 55 %) disponuje alespoň mírnou ekonomickou svobodou. Skóre se meziročně zlepšilo u 124 zemí (u zbytku stagnovalo nebo se snížilo), nepřekvapivě největší nárůst zaznamenaly rozvojové země subsaharské Afriky, Střední a Jižní Ameriky nebo Asijského Pacifiku, ale i některé země východní Evropy.

Česká republika se v roce 2020 se svým skóre 74,8 řadí mezi tzv. „většinově svobodné“ země, oproti předchozímu roku si polepšila o 1,1 bodů. V celkovém žebříčku tak nyní zaujímá 23. místo.

Volnější obchod bude klíčový

Index se skládá z celkem 12 ukazatelů, jakýchsi ekonomických svobod, spadajících do jednoho ze 4 okruhů – právní systém, vládní politika, účinnost regulací a tržní volnost. Jednotlivými sledovanými ukazateli jsou pak: vlastnická práva, účinnost soudů, vládní integrita, daňové zatížení, vládní výdaje, státní dluh, svoboda podnikání, pracovní svoboda, měnová politika, obchodní svoboda, investiční svoboda a finanční svoboda.

Novější zpráva vydaná v listopadu minulého roku se soustředí zejména na svobodu obchodu, ta totiž v uplynulých třech letech klesala a její nynější skóre je nejnižší od roku 2006. Heritage Foundation tedy doporučuje jednotlivým státům pracovat na odstranění cel a jiných obchodních bariér, například s pomocí uzavírání dohod o volném obchodu.

Indexu ekonomické svobody se věnuje také kanadský institut Fraser. Česká republika se v žebříčku "Economic Freedom of the World Index" v loňském roce umístila na 25. místě.