T-Mobile TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Tomášem Krbcem | EkonTech.cz


T-Mobile TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Tomášem Krbcem

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 15:41

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Tomáš Krbec

Společnost: T-Mobile Czech Republic a.s.

Pozice: OSS/BSS Developer

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: ČVUT v Praze, FEL

Doba od absolutoria: Poslední ročník magisterského studia

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

U předmětů, které mě bavily, výborné. U zbylých předmětů průměr. Přijde mi, že čas není přímo úměrný získání dobré známky.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Na stejné jako v prvním ročníku – B2. Na angličtinu jsem už chodit nemusel, vlastnil jsem certifikát, který mě od toho osvobodil, ale částečně toho lituji.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ano, byl jsem ve velmi všeobecném oboru od elektroniky, telekomunikací po IT, takže nebyl problém se trefit.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Ano, již při studiu jsem věděl, že nechci podnikat jako moji rodiče. Jako výhodu vidím možnost se dostat do větší firmy, která má většinou příjemný kolektiv lidí.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Stále studuji, tak je to stále aktuální. Myslím si, že na bakalářském studiu si lze jen přivydělávat. Pokud člověk začne dávat větší poměr času do práce, a nikoliv do studia, promítne se mu ten nedostatek u státnic. U magisterského studia si myslím, že není problém pracovat na plný úvazek, bohužel je to vykoupeno časovou náročností.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Český statistický úřad dává dostatek vstupů pro výpočet této částky. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl využít i praxe získané v rodinné firmě, a o to jsem to navýšil.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, já jsem raději pro akce typu iKariéra, kde se lze setkat jak se zástupcem HR, tak i zástupcem technického oddělení. Já konkrétně jsem se tam setkal se současným nadřízeným a to mi velmi pomohlo s rozhodováním.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Využíval jsem především internetové portály práce. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl na akci iKariéra.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Dokázal jsem ocenit přednášky o zajímavých tématech. A zajímavé byly i exkurze, kde se člověk dostal na zajímavá místa, kam by se normálně nedostal.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Ne, nemusel, ale pokud bych musel, tak bych se moc dlouho nerozmýšlel a využil příležitosti.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně dojíždím přibližně 30 minut, mám to tedy kousek a naprosto mi to vyhovuje. Snesitelné by bylo do 2–3hodin, ale za velmi specifických podmínek (několikanásobný plat či velmi přátelské prostředí, což by mi kompenzovalo ztracený volný čas).

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Ano, ale spíše jen formou nějaké krátkodobé práce na projektu v rámci firmy. Jsem toho názoru, že v ČR se nemáme špatně.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. (uveďte proč)

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě                      

20 %     

b) Pověst a image firmy                                                          

10 %

c) Pracovní náplň                                                                       

30 %

d) Lidé a kultura ve firmě                                                       

40 %