Top Zaměstnavatelé – vyhlášení nejlepších zaměstnavatelů roku 2012/2013 | EkonTech.cz


Top Zaměstnavatelé – vyhlášení nejlepších zaměstnavatelů roku 2012/2013

Názor / top zaměstnavatelé
7. 4. 2013 - 22:16

Je jasno, rozhodnuto, zvoleno. Stejně jako loni si studenti volili nejlepšího zaměstnavatele v různých odvětvích. Téměř deset a půl tisíce studentů volilo v deseti odvětvích firmu, kde by chtěli po vystudování pracovat.

plakat akce

Hlavní čtyři kategorie, technik, ekonom, právník a jasná volba, si udržely firmy z loňského ročníku. Kategorii technik vyhrála firma Škoda Auto, kategorii ekonom PwC ČR, kategorii právník Allen & Overy, Jasná volba je pro studenty opět ČEZ.

Výsledky naleznete na webové adrese http://www.topzamestnavatele.cz/vysledky/.

Na vyhlášení jsme firmám pokládali dotazy k jejich úspěchu. Zde jsou jejich odpovědi.

Proč si myslíte, že Vás studenti hodnotí takto vysoko? Co stojí za Vaším úspěchem?

ČEZ, M. Máca: Nabízíme konkrétní příležitosti pro studenty. Soutěže, pracovní zkušenosti, stáže, exkurze, přednášky, vodíme je do provozu, děláme pro ně vícedenní programy, a to jsou určitě hlavní důvody, proč nás studenti tak dobře hodnotí.

Metrostav, L. Laňová: Nás to velmi mile překvapilo. Pracujeme na odborných pracích se studenty, bakalářských pracích a stážích. Máme absolventské programy. Naše vedení hodně věří mladým lidem, kterým můžeme nabídnout možnost kariérního růstu.

Student Agency, H. Křížová: Myslím si, že naše firma uspěla především z toho důvodu, že je velmi dynamická a flexibilní. Samozřejmě, že zaměstnáváme hodně mladých lidí a snažíme se klást důraz na servis.

Kolik absolventů přibližně ročně přijmete? Kolik studentů?

Allen & Overy, J. Myška: Snažíme se brát 4 – 5 absolventů a stejný počet studentů. Většina těchto studentů se po ukončení školy stane našimi koncipienty. Zaměstnávání studentů na průběžné bázi přichází v úvahu od 4. ročníku, pro mladší studenty máme letní stáže.

Deloitte, T. Houštecká: Během minulého roku to bylo dohromady cca 100. Ve větší míře to byli studenti 4. a 5. ročníků.

ČEZ, M. Máca: Jsou to desítky absolventů. Pro studenty nabízíme kolem 150 stáží. Nejvýznamnějším programem je 14denní letní univerzita, především pro studenty technických fakult, kdy stráví stáž v provozu elektrárny Temelín nebo Dukovany. V rámci této stáže se dostanou i do míst, kam se obyčejný člověk nikdy nedostane.

Jak jsou pro Vás důležité pracovní zkušenosti nasbírané během studia?

IKEA, T. Kubík: Pracující studenti mají větší disciplínu a řád, protože musí zorganizovat školu s prací. Jsou více připravení na organizační strukturu. Ikea ale přijímá uchazeče i bez praxe.

Brož&Sokol&Novák, J. Novák: Může to poskytnout velkou konkurenční výhodu nejen v naší advokátní kanceláři. Dnes už nestačí dobré studijní výsledky a ukončená fakulta práv, ale chce to něco navíc.

Allen & Overy, J. Myška: Jsou vítány, ale u nás nejsou základním předpokladem.

Deloitte, T. Houštecká: My je nevyžadujeme, ale jsou výhodou pro samotného absolventa, protože má ten přechod ze studentského života do života pracovního snazší.

Student Agency, H. Křížová: Já osobně si myslím, že je to velmi důležité, protože doba se mění a dnes si již nevystačíme se znalostmi, které jsme získali na středních nebo vysokých školách, aniž bychom už začali vykonávat praxi, nejlépe od prvního ročníku.

Jakou podobu má přijímací řízení do Vaší společnosti?

IKEA, T. Kubík: Má několik kol. Začíná se selektováním životopisů. Následuje pohovor po telefonu. Poté assessment centrum, kam pozveme 8-10 kandidátů, kteří se zúčastní a dávají se jim různá cvičení. Poté se vyberou 2-3 kandidáti do dalšího kola, což je pohovor s vedoucím nebo personálním manažerem a pak následuje ještě pohovor s vedoucím vedoucího.

Metrostav, L. Laňová: Máme jak administrativní kola, tak osobní pohovory. Je to takový mix, dělá se centrální výběrové řízení. Na osobních pohovorech se uchazeči vyjadřují k tomu, kde chtějí najít své místo, kam chtějí směřovat. Nemusí mít praxi, ale vyžadujeme znalost angličtiny na úrovni B1. Uchazeč musí být samostatný, ale také týmový hráč.

Brož&Sokol&Novák, J. Novák: Většinou je to ústní pohovor. Důležité je hlavně vystupování, přesvědčivost, znalosti a předchozí zkušenost uchazeče.

Čím by Vás mohl někdo na přijímacím pohovoru nejvíce zaujmout?

Deloitte, T. Houštecká: U těch půlhodinových pohovorů dáme asi nejvíce na první dojem. Základní je to, že uchazeč přijde na čas, je adekvátně oblečený, je komunikativní, ptá se… to je mi příjemné. Vnímám pohovor jako dialog a ne tak, že já jsem ta zlá a uchazeči jsou chudinky. Měli by se zamyslet nad tím, že nejenom Deloitte si vybírá své zaměstnance, ale i oni, absolventi, si vybírají firmu, kde budou začínat svojí kariéru.

Student Agency, H. Křížová: Jednak hodnotíme dosažené znalosti, ale také nás při pohovoru osloví člověk, který je bezprostřední, který se nestydí. Zjišťujeme jejich kreativitu, jestli dokáží improvizovat a podobně. Co se týká oblečení, jsou to takové známé triky, že uchazeč přijde v barvách firmy. Myslím si, že to zapůsobí vždycky. Také vždy zapůsobí i to, když o té firmě uchazeč už něco ví.