O2 Czech Republic TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Andreou Novákovou | EkonTech.cz


O2 Czech Republic TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Andreou Novákovou

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 15:28

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Andrea Nováková

Společnost: O2 Czech Republic a.s.

Pozice: HR Project Manager

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: Univerzita Karlova, FF, obor Andragogika a personální řízení

Doba od absolutoria: 1 rok 

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Kdybych měla své studijní výsledky hodnotit terminologií užívanou ve škole, řekla bych „student s vyznamenáním“, ale lidsky řečeno je to „šprt“. J Studium pro mě bylo důležité, a to i poté, co jsem začala při škole pracovat (tedy od druhého ročníku Bc. studia).

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

V posledním ročníku VŠ jsem se v angličtině necítila tak komfortně jako po maturitě na jazykovém gymnáziu, kde jsme měli skvělého učitele a několik hodin intenzivní výuky týdně. Na druhou stranu jsem mezi semestry měla dostatek času vyjet studijně a pracovně do zahraničí, takže s angličtinou nebyl problém.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Ano, studijní obor jsem si vybírala právě podle toho, čemu jsem se chtěla profesně věnovat.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

O samostatném podnikání jsem uvažovala a někdy ještě uvažuji. Přijde mi to jako velmi zajímavá alternativa a výzva zároveň. Pro zaměstnanecký poměr jsem se rozhodla až během stáže (internship programu). Neuvěřitelně mě totiž bavilo učit se nové věci od kolegů a z práce samotné. Bylo to velmi inspirativní.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Začala jsem pracovat hned po prváku a už nebylo cesty zpět. J Práce mi dávala obrovský smysl a možnost zkoušet teorie v praxi. Skloubit časově všechny pracovní a studijní povinnosti bylo samozřejmě náročné, ale úplně nejtěžší bylo pochopit, že se někdy musím na zkoušky učit něco, o čem vím, že v praxi nefunguje. 

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Očekávání jsem měla kolem 30 000 Kč hrubé mzdy. Částku jsem odvozovala od zkušeností starších studentů, ze svých výdělků během zkrácených úvazků a také z různých průzkumů a srovnání mezd.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

O práci u svého současného zaměstnavatele jsme se dozvěděla přes Facebook, kde kamarád sdílel pracovní nabídku. Možnost komunikovat se zaměstnavateli přes sociální sítě mi přijde důležitá a v podstatě ji považuji za samozřejmou a přirozenou součást komunikace.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Z několika zdrojů, primárně ale z online kanálů a z různých forem spolupráce zaměstnavatelů se studentskou organizací, jejímž jsem byla členem (např. přímé oslovení direct maily, při vzdělávacích akcích či konferencích).

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zajímaly mě takové akce, které pro mě měly nějakou přidanou hodnotu, tzn. že jsem se na nich mohla něco nového naučit anebo se setkat přímo se zaměstnanci z oddělení/z oblasti, o kterou jsem měla zájem.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Nemusela.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Podle počasí – v zimě autem či MHD přibližně 50 minut, v létě na skútru pak necelých 20minut.  Snesitelné maximum je pro mě do hodiny.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Rozhodně ano. Byla jsem dva měsíce na pracovní stáži na Tchaj-wanu a zatím to hodnotím jako nejlepší a nejpřínosnější zkušenost v životě. Je skvělé poznávat svět z jiných úhlů pohledu, a ještě u toho pracovat. Myslím, že každý by měl na nějaký čas odjet za hranice a zjistit, jak to chodí „venku“.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě      

25 %

b) Pověst a image firmy          

20 %

c) Pracovní náplň        

25 %

d) Lidé a kultura ve firmě        

30 %