Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Mgr. Martinou Vágnerovou | EkonTech.cz


Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Mgr. Martinou Vágnerovou

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 8:01

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Mgr. Martina Vágnerová

Společnost: Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Pozice: Advokátní koncipientka

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Doba od absolutoria: 3 roky a 5 měsíců (praxe 2 roky a 8 měsíců)

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Během studia na vysoké škole jsem za své studijní výsledky pobírala prospěchové stipendium. Pokud bych pak měla ohodnotit sebe jako studentku, přistupovala jsem ke studiu celkem zodpovědně.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

V posledním ročníku vysoké školy jsem anglicky hovořila velmi dobře, absolvovala jsem v průběhu studia také několik předmětů vyučovaných v angličtině.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Ano, vlastně již při podání přihlášky na právnickou fakultu jsem věděla, že se v budoucnu chci věnovat advokacii. Můj záměr se po dobu studia nezměnil a po absolvování jsem tedy chtěla nastoupit do advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Ano, jak jsem již uvedla výše, byla jsem rozhodnutá nastoupit do zaměstnaneckého poměru na pozici advokátní koncipientky a po advokátních zkouškách se i věnovat advokacii.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Od druhého ročníku studia jsem pracovala v mezinárodní advokátní kanceláři, kam jsem docházela průměrně 2–3× týdně. V průběhu zkouškového období jsem se však více věnovala studiu a v tomto ohledu mi bylo vycházeno vstříc.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Očekávala jsem částku 25 000 – 30 000 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že jsem plánovala ucházet se o pozici advokátní koncipientky a v prostředí advokacie jsem se pohybovala již v průběhu studia, měla jsem přibližný přehled o tom, v jakém rozmezí se pohybuje nástupní mzda na tuto pozici. V praxi jsem pak zjistila, že mzda se odvíjí také od velikosti a zaměření konkrétní advokátní kanceláře.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Tímto způsobem jsem svého současného zaměstnavatele nekontaktovala a zřejmě bych ani takovou možnost nevyužila.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

O nabídkách zaměstnání jsem se dozvídala nejčastěji přímo z webových stránek zaměstnavatelů, případně pak z portálu jobs.juristic.cz. O mém současném zaměstnavateli, zejména pak o JUDr. Sokolovi, existovalo mezi studenty obecné povědomí, konkrétní informace jsem pak zjistila přímo z webových stránek.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Určitě si myslím, že velmi přínosnou akcí jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele, je Job Fair Kontakt. Obě strany se tak mohou setkat tímto neformálním způsobem, pro zaměstnavatele je to přínosné z hlediska toho, že vidí, na jaké nabídky se uchazeči o práci zejména orientují a co by v rámci své činnosti mohli například vylepšit či upřednostnit, zatímco uchazeči zase ještě před „oficiálním“ ucházením se o práci v dané společnosti zjistí konkrétní skutečnosti, které je v jejich rozhodnutí buď ujistí, nebo naopak odradí se vůbec o práci u tohoto zaměstnavatele ucházet. Dále jsem se účastnila přednášek některých studentských organizací, a to včetně akcí, kdy se jednalo o zahraniční přednášející. Tyto přednášky měly mnohdy velmi vysokou úroveň a byly přínosné v mnoha ohledech.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Ne, pocházím z Prahy.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně dojíždím do práce 20 minut, snesitelné maximum by pro mě zřejmě představovalo dojíždění v délce 1 hodiny.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Ano, protože stáž v zahraničí by jistě byla přínosem jak ve vztahu k možnému získání zkušeností z odlišného pracovního prostředí a jiných postupů, tak zejména s ohledem na možnost zdokonalení se v cizích jazycích.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě      

28 %

b) Pověst a image firmy           

17 %

c) Pracovní náplň        

30 %

d) Lidé a kultura ve firmě        

25 %