ČEPS TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Jiřím Salavcem | EkonTech.cz


ČEPS TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Jiřím Salavcem

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 8:04

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Jiří Salavec

Společnost: ČEPS, a.s.

Pozice: Specialista odbor Zajišťování systémových služeb

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: ČVUT FEL, EEM – Ekonomika a řízení energetiky

Doba od absolutoria: 9 měsíců

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Ve škole jsem nikdy neměl větší problémy, na VŠ jsem měl vždy dobrý průměr. Během bakalářských studií jsem se vešel do průměru 1,5, v magisterské etapě, kde jsme již neměli skoro žádné předměty, které by mě nebavily, jsem dokonce dosáhl na „červený diplom“.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Největší pokrok v angličtině jsem udělal ještě při studiu na gymnáziu, na VŠ jsem absolvoval povinný předmět, ale vzhledem k velice rozdílným úrovním studentů to za velký přínos nepovažuji. Během studia jsem proto následně absolvoval soukromý kurz zaměřený na získání certifikátu FCE (úroveň B2), což se mi podařilo.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ano, samozřejmě, jinak bych šel studovat něco jiného.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Už když jsem šel studovat energetiku, tak jsem si byl vědom toho, že budu spíše zaměstnanec než podnikatel, a ani jsem neměl touhu být svým pánem – určitě ne hned po skončení školy. Ve velké energetice působí jen několik, často regulovaných společností, a tak je z pozice jednotlivce téměř nereálné si „koupit“ elektrárnu/distribuční síť a začít podnikat.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Již od 15 let jsem získával zkušenosti na různých, nejen letních brigádách. Vždy jsem ale našel takový kompromis, abych neměl problémy se školou a nemusel nic zanedbávat.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Z různých novinových článků a po diskuzi se staršími kamarády jsem věděl, že očekávat mzdu kolem 30 000 Kč je reálné.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Se zaměstnavatelem jsem komunikoval e-mailem, telefonicky a formou osobních setkání. Ze sociálních sítí mi přijde vhodná k profesní komunikaci jen LinkedIn, nicméně jsem vždy preferoval ostatní formy kontaktu.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Z internetových zdrojů. Vzhledem k tomu, že jsem se zaměstnavatelem měl podepsanou už stipendijní smlouvu, která mi dávala možnost po ukončení studia nastoupit do ČEPS, nevěnoval jsem příliš úsilí hledání jiné práce. O zaměstnavateli jsem se dozvěděl ve škole, společnost ČEPS, ve které pracuji, je totiž jako provozovatel přenosové soustavy ČR jediným takovým subjektem u nás. Detaily, které mě zajímaly, jsem si našel na internetu.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Během studia jsem vždy navštěvoval veletrh iKariéra, který se konal v prostorách ČVUT FEL. Myslím, že takovéto akce jsou přínosné pro studenty, kteří nejsou rozhodnutí o svém budoucím povolání. Nejpřínosnější jsou dle mého stipendijní programy, možnosti stáží a zpracování závěrečných prací s konkrétními lidmi z praxe, sám jsem se touto cestou vydal a mohu ji všem doporučit.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Ne, narodil jsem se v Praze.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Vzhledem ke krátké vzdálenosti od svého bydliště to mám „od dveří ke dveřím“ 20 minut, nicméně do školy jsem dojížděl kolem tři čtvrtě hodiny, což také považuji za čas u horní hranice toho, kolik bych chtěl strávit cestováním za prací.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Již během studia jsem se rozhodoval, zda vyjet někam studovat, a zvolil jsem variantu zůstat. Nechci tvrdit, že to je finální stanovisko, ale v současném zaměstnání mě baví jezdit na zahraniční cesty, ale dlouhodobě bych v zahraniční působit nechtěl.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě      

35 %

b) Pověst a image firmy           

10 %

c) Pracovní náplň        

25 %

d) Lidé a kultura ve firmě        

30 %