Česká spořitelna TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Michalem Krausem | EkonTech.cz


Česká spořitelna TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Michalem Krausem

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 8:06

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Michal Kraus 

Společnost: Česká spořitelna, a.s.

Pozice: Engagement pioneer v mobilních aplikacích

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: FPR ZČU – magistr práv

Doba od absolutoria: 2 roky

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Oproti střední škole jsem byl snaživým studentem. Nepříliš angažovaným v mimoškolních aktivitách, ale záleželo mi na výsledcích.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Plynule, studoval jsem střední školu v USA.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ne, právo mě nebavilo. Vždy mě to táhlo do byznysu. Nechtěl jsem sedět za stolem, raději běhám za lidmi, a že jich je ve Spořce dost.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Protože jsem po VŠ neměl nápad v čem podnikat.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, pracoval jsem v informačním centru a zároveň jako analytik v makléřském domu Bossa.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

25 000 Kč. Chtěl jsem si vydělat 20 000 čistého. Při studiu jsem vydělával více.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne a nevím, preferuji face2face.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

LinkedIn a jobs.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Ano, jsou, bohužel nemám osobní zkušenost.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Ano, z Plzně do Prahy. Zajímavá práce vyžaduje vystoupit z konformní zóny.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojížděl jsem 5 hodin denně (tam i zpět) a dalo se to. Ve vlaku udělá člověk hodně práce.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Ano, minimálně kvůli jazyku.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě      

40 %

b) Pověst a image firmy           

10 %

c) Pracovní náplň                        

40 %

d) Lidé a kultura ve firmě

10%