Hochtief TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Janem Potůčkem | EkonTech.cz


Hochtief TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Janem Potůčkem

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 8:47

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Jan Potůček

Společnost: HOCHTIEF CZ a. s.

Pozice: Head of Commercial department

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: ČVUT, Fakulta stavební, Konstrukce a dopravní stavby

Doba od absolutoria: 8 let

 

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Samozřejmě. Neumím si představit studovat přes 5 roků obor a pak si zvolit úplně jiný. Na stavařině je pro mě atraktivní její každodenní dopad do našich životů – v podstatě většina okolního prostředí kromě přírody má svůj začátek u absolventů stavebních fakult. Kromě toho má stavařina také rodinnou tradici.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Od třetího ročníku jsem začal na částečný pracovní úvazek pracovat u svého současného zaměstnavatele – společnosti HOCHTIEF CZ. I přes to, že tato práce bere studentům část tolik žádaného volného času, považuji získání praxe z dob studií za zcela zásadní pro správné nastartování kariéry a pro zaměstnavatele dobrou příležitost vychovat si „své“ absolventy. Práce v HOCHTIEFu a studium šly skloubit k oboustranné spokojenosti, kdy jsem pracoval více přes prázdniny a v průběhu semestru a naopak podstatně méně ve zkouškovém období

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Tady mám nyní štěstí na své straně, jedna cesta mi nezabere více než 20 minut. Dle mého názoru je snesitelné maximum někde do 1 hodiny – to může odpovídat třeba přesunu z jednoho konce Prahy na druhý. Zde je ale stavebnictví dost specifické a zejména kolegové pracující po projektech musí být více flexibilní a často jsou přes týden ubytováni v blízkosti stavby.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Část své kariéry jsem již v zahraničí strávil – v rámci stáže u mateřské společnosti v německém Essenu, v Bratislavě při přípravě nabídky na PPP projekt obchvatu Bratislavy a chvíli i v Bukurešti, kde jsem byl součástí mezinárodního nabídkového týmu mateřské společnosti na výstavbu železničního koridoru. Obzvlášť pro absolventy bez větších rodinných závazků je to skvělá zkušenost, a kdo má tu možnost, měl by ji využít.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě      

30 %

b) Pověst a image firmy           

20 %

c) Pracovní náplň        

30 %

d) Lidé a kultura ve firmě       

20 %