Makro TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Petrem Ludvíkem | EkonTech.cz


Makro TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Petrem Ludvíkem

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 15:19

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Petr Ludvík
 
Společnost: Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

pozice: E-commerce Project Manager

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: VOŠ Informačních služeb, obor Informační management

Doba od absolutoria: 3 roky

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Vzhledem k zapálení pro obor mě škola bavila a podle toho vypadaly i studijní výsledky.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

V posledním ročníku jsem odjel na měsíc do Ameriky do New Yorku, to mi pomohlo začít mluvit, do té doby to bylo nic moc.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Určitě ano, a jsem rád, že mi to hned vyšlo, týden po dokončení školy jsem nastupoval do Makro na IT oddělení.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Už při škole jsem v IT oboru podnikal, takže zkušenost mám, ale zjistil jsem, že stabilní zázemí velké firmy je pro mne lepší volbou. Při podnikání nikdy nevíte, co bude druhý den, v Makro můžu své nápady také realizovat se silným partnerem za zády.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Půl roku jsem měl praxi, tu jsem strávil na IT pozici jako konzultant pro cloudové technologie, a k tomu jsem na sebe podnikal. Bylo to náročné, a proto jsem v posledním ročníku přestal podnikat a dal jsem přednost dokončení školy.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Odvozoval jsem od své zkušenosti s podnikáním ve stejném oboru, moje očekávaná mzda byla 35 000 Kč hrubého měsíčně.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Já jsem svého současného zaměstnavatele přes sociální síť nekontaktoval, ale nyní mi to přijde jako ideální forma pro navázání přímého kontaktu.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Již na škole jsme přišli do kontaktu přímo se zástupci firem v našem oboru, kteří nám představili větší společnosti. V Makru jsem již dříve nakupoval, takže firmu jsem znal. O pozici jsem se ucházel ale až na základě doporučení od mého kamaráda.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Líbily se mi prohlídky přímo ve firmách, ukázali nám, jak to funguje, byl jsem v jedné firmě na začátku 3. ročníku, už si hledali lidi, i když jsme měli ještě jeden rok k ukončení studia.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Nemusel jsem se stěhovat.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Mám to 30 minut.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Pokud bych v rámci své pozice nebo firmy měl možnost vycestovat, neváhal bych, ale ne natrvalo.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě      

20 % - je to pro mě zpětná vazba, že dělám svou práci správně 

b) Pověst a image firmy           

20 % - je dobré mít za zády silnou značku

c) Pracovní náplň        

30 % - chci dělat, co mě baví

d) Lidé a kultura ve firmě        

30 % - bez fajn lidí by to nebylo ono