Metrostav TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Ing. Petrem Girardem | EkonTech.cz


Metrostav TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Ing. Petrem Girardem

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 15:23

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Petr Girard

Společnost: Metrostav a.s., Divize 8

Pozice: Stavbyvedoucí

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: VUT – Realizace staveb

Doba od absolutoria: 3 roky

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Studijní výsledky jsem měl vždy dobré (což bylo občas překvapivé vzhledem k času, který jsem tomu věnoval). Nicméně musím přiznat, že mi vždy šlo hlavně o to, zkoušku složit a projít dál bez ohledu na známku, takže červený diplom na konci byl pro mě příjemným překvapením.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Anglicky jsem mluvil plynule. Nejvíce mi k tomu pomohla zkušenost z Erasmu z Finska a pracovní zkušenosti z Velké Británie, kam jsem během studia pravidelně jezdil na brigádu.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Určitě ano. Již během studia jsem chtěl být stavbyvedoucí a pohybovat se na stavbě. Jsem poměrně hyperaktivní člověk, takže představa, že bych seděl každý den 8 h na jednom místě u počítače, byla pro mne vždy spíše noční můrou. V tomto mi práce na stavbě vyhovuje – člověk je chvíli venku, chvíli vevnitř a vše se neustále mění a vyvíjí, takže stereotyp nehrozí. Navíc jakmile jednu stavbu dokončíte, tak jdete zase jinam a poznáváte nová místa.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Zaměstnanecký poměr byl pro mne po studiu jasná volba vzhledem k nutnosti nabrat co nejvíce zkušeností. Má představa byla později založit vlastní firmu. Nicméně nyní, když do oboru vidím přeci jen více, je pro mne zaměstnanecký poměr u největší stavební firmy u nás zajímavý i dále do budoucna, a to především díky nepřeberným možnostem uplatnění a velkému množství zajímavých a velkých projektů.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Obor Realizace staveb na VUT má povinnou 10týdenní praxi u předních stavebních firem, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem si tento obor vybral. Praxe, která se z původně plánovaných 10 týdnů u mne změnila na cca 5 měsíců, mi dala veliké množství zkušeností a nových poznatků. Také jsem se díky ní seznámil s lidmi v Metrostavu a domluvil si nástup po ukončení studia.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Nikdy jsem nebyl velkým fanouškem průzkumů a různých studií ohledně platů absolventů. Navíc pro mne plat (pokud splňuje určitou hranici) nebyl a není rozhodujícím argumentem pro výběr zaměstnavatele. Moje očekávání bylo 25 000 Kč.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval. Osobně si myslím, že možnost komunikace se zaměstnavatelem prostřednictvím e-mailu je dostačující.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Jak jsem již uvedl, dostal jsem se k Metrostavu v rámci praxe během studia. Byl jsem vybrán na základě přijímacího pohovoru. Po ukončení prodloužené praxe mi byl nabídnut standardní pracovní poměr.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Popravdě jsem se moc oficiálních akcí pro studenty během studia nezúčastnil. Přínos akcí je dle mého názoru hodně individuální a záleží na přístupu a očekávání každého jednotlivého studenta.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Ano, ale vzhledem k tomu, že pocházím z malého města a přestěhoval jsem se již kvůli studiu na vysoké škole, mi další stěhování kvůli práci nečinilo žádné větší problémy.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Vzhledem k různým místům staveb je v tomto oboru dojíždění samozřejmostí. Nejvíce jsem dojížděl cca hodinu. Delší dojíždění než cca 1 h bych považoval za problematické až ve chvíli, kdy bych takto musel dojíždět opravdu dlouhodobě (např. několik let).

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Ano. Již během studia jsem tu možnost pracovat v zahraničí měl a vždy to bylo pro mne velmi obohacující. Seznámil se s novými lidmi, s jiným životním stylem, a hlavně jsem si uvědomil, že mám daleko více možností, než jsem si předtím myslel.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě      

30 %

b) Pověst a image firmy                                          

15 %     

c) Pracovní náplň                                                       

35 %

d) Lidé a kultura ve firmě                                       

20 %