FN Motol TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s MUDr. Janou Nevoránkovou | EkonTech.cz


FN Motol TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s MUDr. Janou Nevoránkovou

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 15:25

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: MUDr. Jana Nevoránková

Společnost: FN Motol

Pozice:  Lékař bez specializace na Onkologické klinice

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: 2. lékařská fakulta, Všeobecné lékařství

Doba od absolutoria: 2,5 roku

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Ve škole jsem byla pečlivá, poznámky a přípravu ke zkouškám jsem vždycky chtěla mít dobře zorganizované. Učila jsem se většinou nárazově, ale intenzivně. Bavily mě hlavně interní předměty, ve kterých se musely uplatňovat znalosti z farmakologie. Zkoušky jsem většinou zvládala dobře, žádnou jsem neopakovala. Nic bych na tom neměnila. :-)

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Ve 4. ročníku studia jsem na rok vysokou školu přerušila a odjela do Londýna. Takže anglicky jsem v 6. ročníku mluvila dobře.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Nejprve jsem s klinickou medicínou trochu váhala a pracovala půl roku v oboru farmakoekonomiky. Nakonec jsem ale zjistila, že mě medicína naplňuje nejvíc. Na 2. lékařskou fakultu do Motola jsem šla hlavně za onkologií, takže jsem už potom jen čekala, až se otevře výběrové řízení.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Zaměstnanecký poměr je myslím jediná možnost, jak může absolvent medicínu vykonávat. O podnikání ve svém oboru jsem zatím nepřemýšlela.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Měla jsem několik mimoškolních aktivit. Stážovala jsem v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci, dělala zdravotníka na táborech a dětských akcích, doučovala jsem školáky a hlídala miminka. V kombinaci se studiem to byl věčný kompromis, ale všechny tyto aktivity mi umožňovaly rozvíjet zase jiné schopnosti než medicína, takže jsem pro ně nějakou cestu vždycky našla.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

25 000 Kč. Nečekala jsem moc, byla a jsem v tomto pesimistka. J Skutečnost byla nakonec přibližně odpovídající mým představám.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala, sociální sítě v tomto moc nefungovaly. Myslím, že nejvíce informací se člověk dozví osobně přes známé.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Z webových stránek nemocnice.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Ve škole probíhalo několik projektů, kam se mohli studenti zapojit. Já jsem preferovala svoje osobní aktivity, ale pamatuji si na projekty Medicafé, kam chodily přednášet známé osobnosti z medicíny, a dále např.  Medvídková nemocnice.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Ano, pocházím z východních Čech. Stěhování pro mě nebylo problém. Důležitější je pro mě, pro koho pracuji, než místo, kde pracuji.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím cca 35 minut, akceptovatelné je pro mě max. 60 minut.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Ráda bych absolvovala několikaměsíční stáž v zahraničí, ale asi bych nechtěla vyjet na delší dobu než půl roku. Práce v ČR mě zatím uspokojuje i přes všechna negativa, která vídáme v praxi a slýcháváme.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě

20 %            

b) Pověst a image firmy

20 %

c) Pracovní náplň        

30 %

d) Lidé a kultura ve firmě        

30 %