ŠKODA AUTO TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Jiřím Koudelkou | EkonTech.cz


ŠKODA AUTO TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Jiřím Koudelkou

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 15:26

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Jiří Koudelka

Společnost: ŠKODA AUTO a.s.

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; obor Průmyslové inženýrství

Doba od absolutoria: 2 roky

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Průměrně. Z velké části byly předměty koncipovány na naučení teorie, která mě nebavila. Proto jsem trávil čas raději ve společnosti svých kamarádů, což ovlivnilo mé studijní výsledky. Největší školou tak byly pracovní zkušenosti nabyté během studia na stážích a polovičních úvazcích.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Anglicky jsem se naučil především díky studiu tohoto jazyka již od 1. ročníku základní školy. Dále pak překládáním textů ve videohrách, hudbě, filmech apod. Na vysoké škole jsem navštěvoval kurzy anglického jazyka pro pokročilé s obtížností C1.2.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ano. Můj obor je propojením techniky a práce s lidmi. Zároveň je spojen s inovacemi a neustálým zlepšováním. Takovou kombinací se dále posouvají hranice mé touhy se rozvíjet.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Již během studia jsem měl vizi samostatně podnikat. Dle mého názoru je ale dobré nejdříve získat zkušenosti v zaměstnaneckém poměru a naučit se jednat s lidmi. Jsem tedy v první fázi svého profesního života.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Zkombinovat školu a práci bylo kvůli ne moc flexibilnímu studijnímu rozvrhu obtížné, i přes to se mi podařilo nabýt spoustu pracovních zkušeností v tuzemsku i zahraničí prostřednictvím stáží na poloviční úvazek a prací přes prázdniny. Práci během studia považuji za jeden z klíčových faktorů, který u zaměstnavatelů otevírá dveře  k budoucímu uplatnění.  

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Z počátku mi jako rozumná přišla hrubá mzda 30 tis. Kč. Vycházel jsem ze zkušeností získaných během studia. Vypočítal jsem si také své životní náklady a zhodnotil situaci vzhledem k mým vědomostem, schopnostem a sebedůvěře.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Zaměstnavatele jsem kontaktoval přes jeho webové stránky.Sociální síť považuji za dobrý způsob, jak najít ideálního zaměstnavatele, jak se dozvědět o aktuálním dění, kultuře ve firmě a o možnostech budoucího rozvoje pro uchazeče o práci na plný úvazek.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Jako velice příjemný způsob získávání nabídek zaměstnání se mi jeví používání sociální sítě LinkedIn. Pomocí jednoduchých hesel a referencí dalších uživatelů najdu zaměstnavatele z oboru a jeho oslovení je pak otázkou několika minut.Povědomí o současném zaměstnavateli mám již od útlého věku, neboť jde o jednu z nejznámějších českých firem. Detailní informace jsem získal z přehledného webu.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Obzvláště exkurze a workshopy, které má univerzita prostřednictvím dalších firem organizovala, ve mně vzbuzovaly velký zájem o prohlubování znalostí v mém oboru. Společnosti, se kterými jsem se takto seznámil, jsem pak aktivně vyhledával na veletrhu pracovních příležitostí pořádaném mou vysokou školou.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Již během studií jsem nebydlel ve svém rodném městě, a tak jsem po jejich ukončení chápal přestěhování za prací jako běžnou věc a další krok k tomu, jak dosáhnout svého snu.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce nedojíždím, bydlím přímo ve městě, ve kterém se nachází společnost, pro kterou pracuji. Asi desetiminutovou procházku si krátím posloucháním oblíbené hudby.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Chtěl bych určitě vycestovat na delší dobu v rámci programů firmy. Zahraničí pro mě znamená rozšíření obzorů a poznání nových kultur, což považuji za důležitou složku osobního i kariérního rozvoje.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě

15 % - Na odměny mám takový názor, že pokud je člověk schopný a pracuje s inteligentními lidmi, bude vždy odměn, jak si zaslouží. Je totiž společnosti prospěšný, pokud on sám chce, je také oceněn.      

b) Pověst a image firmy

10 % - Dle mého názoru je image firmy často ovlivněna a do značné míry zkreslena vnějšími faktory, já si rád udělám představu sám.    

c) Pracovní náplň 

60 % - Práce mě musí bavit, protože tvoří velkou část mého života. Ubíjet se nudou někde, kde vás to nenaplňuje, nemá dle mého názoru cenu.

d) Lidé a kultura ve firmě

15% - Kolegové  a pracovní prostředí jsou důležitou součástí profesního života.