STRABAG TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Josefem Houškou | EkonTech.cz


STRABAG TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Josefem Houškou

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 15:38

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Josef Houška

Společnost: STRABAG a.s.

Pozice: technický controlling

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Management

Doba od absolutoria: 2 roky

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Upřímně řečeno jsem byl spíše průměrný student. Nejvíce mne bavily prakticky zaměřené přednášky, kde jsem si dovedl jasně představit využití získaných informací v budoucím profesním životě.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

S komunikací v angličtině nemám problém, především v mluveném projevu. Orientuji se i v terminologii specifické pro můj obor.  V písemném projevu si již tak jistý nejsem, zvláště pokud jde o gramatiku. Největším přínosem při studiu angličtiny pro mne byly pobyty v zahraničí, ale také sledování filmů v originálním znění či četba knih v originále.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ano. Ekonomika a management poskytuje poměrně velkou škálu možností, a tak jsem měl po ukončení studia poměrně široké pole výběru.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Stoprocentně jistý jsem si v době studia nebyl. Nakonec jsem se ale rozhodl pro zaměstnanecký poměr a myslím, že to bylo správné rozhodnutí.  Práce v nadnárodním koncernu dává široké možnosti dalšího profesního rozvoje a mohu zde získat užitečné zkušenosti.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Na vysoké škole jsem obvykle pracoval pouze v letních měsících. Byly to krátkodobé brigády, které mi do studia nijak nezasahovaly.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Okolo průměrné mzdy za ČR v daném roce. Výše částky se také lišila podle toho, v kterém městě se daná pozice nacházela (+/- 4 tisíce Kč).

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého zaměstnavatele jsem nekontaktoval tímto způsobem. Pokud by zaměstnavatel nabízel lukrativní nabídku na sociální síti a já na ni narazil, odstranilo by to vyhledávání přes personální portály (zvýšení šancí, že si uchazeč vybere danou firmu). Nevidím důvod, proč tuto možnost nemít.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Personální/kariérní portál.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Různé veletrhy a workshopy pracovních příležitostí, kde se firmy prezentují, popřípadě nabízí konkrétní místa a stáže. Tyto akce jsou rozhodně přínosné, student si může popovídat se zástupci daných firem, předjednat si působení v dané firmě a dozvědět se např. informace, které nejsou dostupné na internetu.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Ano. Vyšší plat a menší nabídka práce v rodném městě.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

5 minut. V minulosti jsem dojížděl 1,5 hodiny, což bylo i snesitelné maximum.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Nevadilo by mi to, ale pouze pokud bych zde v ČR neměl závazky. Vždy je dobré si rozšířit obzory a nějaký čas strávený v zahraničí tomu určitě pomůže.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě      

34 %

b) Pověst a image firmy           

10 %

c) Pracovní náplň        

32 %

d) Lidé a kultura ve firmě        

24 %