Unipetrol RPA TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Annou Horákovou | EkonTech.cz


Unipetrol RPA TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Annou Horákovou

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 15:57

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Anna Horáková

Společnost: Unipetrol RPA, s.r.o.

Pozice: HR specialista náboru a HR marketingu

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

Obor: Komunikace a lidské zdroje

Doba od absolutoria: 10 měsíců

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Vzhledem k tomu, že po celou dobu studia jsem vykonávala práci na HPP, tak upřímně přiznávám, že více energie jsem vkládala do zaměstnání a získání praxe, nežli do studia, takže jsem výsledky patřila mezi průměrné studenty, kteří však zkoušky skládali v řádných termínech a většinou na první pokus. 

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

V posledním ročníku VŠ jsem měla anglický jazyk na komunikativní úrovni B2/C1. Vzhledem k tomu, že část rodiny a přátel žije v zahraničí, anglický jazyk jsem aktivně používala při komunikaci s nimi. J Další pomůckou mi byly knihy v angličtině. Nejprve ty s nižší úrovní slovní zásoby a poté jsem úrovně zvyšovala. Dále jsem sledovala anglické seriály a filmy s anglickými titulky, díky kterým jsem si zvyšovala slovní zásobu.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Ano, obor Komunikace a lidských zdrojů mi byl blízký a chtěla jsem se mu dále věnovat.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Zaměstnanecký poměr je mi bližší vzhledem k tomu, že necítím, že bych měla podnikatelskou „náturu“, ale pár mých přátel se do podnikání v relativně brzkém věku vrhlo a jsou velmi úspěšní, takže takové lidi upřímně obdivuji. 

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, vzhledem k tomu, že jsem byla z domova vedená k tomu, že co nadstandardního požaduji, na to si mám vydělat, zjistila jsem, že být částečně samostatná má své výhody. Aktivně jsem pracovala na zkrácené úvazky od 16 let. Ať už to byla pozice prodejní asistentky, hostesky, administrativní podpory v kanceláři a další, vždy jsem cítila, že je to část mých pomyslných profesních schodů a na nabyté zkušenosti budu ráda vzpomínat.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Vzhledem k tomu, že jsem ve společnosti pracovala již před absolvováním VŠ – nejprve jako recepční, poté jako asistentka jednatelů a během ukončení VŠ jsem nastupovala na stávající pozici HR specialisty, očekávanou mzdu na HPP jsem si odvodila od prvního platu, který jsem zde obdržela, a dále ho po diskuzi s personalistkou upravovala.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, vzhledem k tomu, že jsem ve společnosti již déle působila. Když jsem do Unipetrolu cca před 5 lety nastupovala, sociální sítě v kontaktu s potenciálními kandidáty z řad absolventů nebyly ještě tak trendy, jak je to nyní. :-) 

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Standardně z webu jobs.cz nebo doporučením od známého. O současném zaměstnavateli jsem samozřejmě měla povědomí z tisku, médií atp. Nabídku práce jsem objevila na jobs.cz.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

VŠEM (Vysoká škola ekonomiky a managementu) pořádala velmi zajímavé semináře a přednášky, kam byli zváni velmi zajímaví hosté z oblasti obchodu a podnikání, vrcholoví manažeři, majitelé firem, známé osobnosti nebo přední odborníci oborů ekonomie, managementu lidských zdrojů, marketingu či financí. Takové přednášky přinášely inspiraci i možnost nahlédnout více do daného oboru a vyprofilovat si, zda by bylo zajímavé se tomu v budoucnu věnovat.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Ne, jsem z Prahy.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Aktuálně do práce dojíždím cca 30 minut a nemám s tím jakýkoliv problém, pokud budu v práci šťastná, nemám problém dojíždět 90 minut, což bych asi uvedla jako jakési snesitelné maximum. 

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

V minulosti jsem o tom přemýšlela, ale nyní to pro mě není aktuální téma. Mám zde své zázemí, rodinu, přátele a nic mi zde neschází. 

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě      

20 %  – odměňování je samozřejmě důležitou částí, ať už finanční, nebo nefinanční formou, např. uznáním či pochvalou pro další motivaci k práci.

b) Pověst a image firmy           

20 %  – pověst a image firmy je součástí naší „vizitky“, kterou s sebou poneseme po celý svůj profesní život.

c) Pracovní náplň        

30 %  – je pro mě velmi důležité, co dělám, pro koho a zda mě práce dělá šťastnou.

d) Lidé a kultura ve firmě

30 %  – s lidmi na pracovišti trávíte poměrnou část svého života, proto si ráda zakládám na přátelských vztazích na pracovišti.