Unipetrol TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Mario Kováčem | EkonTech.cz


Unipetrol TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Mario Kováčem

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:27

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Mario Kováč

Společnost: Unipetrol RPA – Benzina, odštěpný závod

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: University College Birmingham, BA (Hons) Entertainment Management

Doba od dokončení studia: 2010–2014

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Z mého pohledu byly výsledky velmi dobré s ohledem na to, že jsem při škole pracoval na full-time pozici, navíc během nočních směn. Lektoři můj pohled pravděpodobně nesdíleli – vzhledem k tomu, že jsem musel opakovat poslední ročník. To mě ale donutilo reorganizovat své pracovní záležitosti a osobní čas tak, abych dosáhl maximálního nasazení. Nakonec jsem promoval s nadprůměrnými výsledky, kterými jsem předčil i mnoho rodilých Angličanů.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Nikdy jsem neabsolvoval žádnou zkoušku nebo certifikát, jelikož mi to jako absolventovi anglické univerzity přijde zbytečné. Do UK jsem odcestoval s přirozeným talentem na anglický jazyk, díky čemuž jsem v posledním ročníku hovořil na akademické úrovni.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Samozřejmě. Vybral jsem si ho dle svých osobních zálib a preferencí po střední škole. Uvědomoval jsem si důležitost tohoto rozhodnutí díky době strávené na střední technické škole, kde jsem studoval strojírenství, ke kterému mě, s nadsázkou řečeno, donutili rodiče.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Věděl jsem, že chci zůstat v oboru, nezávisle na tom, v jakém stavu. Během školy jsem díky množství materiálu, inspirací a kontaktů vymýšlel mnoho podnikatelských plánů, ale žádný z nich neuskutečnil. Momentální pracovní poměr mi dává neuvěřitelné množství zkušeností, které možná později zúročím, nicméně firma do mě momentálně mnoho investuje.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Rodiče mě bohužel nemohli finančně podporovat, a tak jsem první dva roky vystřídal mnoho prací na částečný úvazek. Později jsem získal, pro mě prestižní, pracovní pozici přímo na mé univerzitě, a to jako asistent v jazykovém centru. Díky tomu jsem ušetřil mnoho času a mé studijní výsledky se výrazně zlepšily.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Po absolvování univerzity jsem se vrátil zpátky do České republiky, kde jsem očekával alespoň částku rovnající se platu v továrnách v mém rodném městě. Nakonec jsem ale dostal ještě o 4 tisíce méně.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval a popravdě v tom nevidím extra benefit.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Jednoduše jsem sledoval pracovní portály, kde byla přemíra nabídek. Zaměstnavatel mne v tomto případě kontaktoval sám s nabídkou, která mě velmi zaujala.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Job fairs a různé veletrhy práce, kde se společnosti předháněly v nabídkách velmi zajímavých Trainee Programů. Vzbuzovaly ve mně motivaci a inspirovaly k tvrdé práci, abych se na takový program dostal.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                        2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.           2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.                 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

U mě je odpověď jednoduchá vzhledem k tomu, že jsem odjakživa chtěl žít v Praze. Pokud by ale pracovní nabídka obsahovala pro mě mimořádně zajímavý benefit, byl bych ochotný odcestovat i na Machcu Picchcu.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Díky využívání MHD mohu čas investovat například do četby knih nebo pracovních materiálů.  Dokud tedy nebudu muset řídit, nemám stanovený limit.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byl jste již na zahraniční pracovní stáži?

Věřím, že neexistuje nic lepšího než poznávat cizí kulturu v zahraničí. Ať už pouhým cestováním, nebo pracovními stážemi. Mimo výlety, dovolené a studia v Anglii jsem strávil pracovně i jedno léto v USA a získané zkušenosti, které vám dodají určitý nadhled, jsou k nezaplacení. Čili na 100 % ano!

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 30 %

Pověst a image firmy - 10 %

Pracovní náplň- 30 %

Lidé a kultura ve firmě - 30 %

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Jedna z našich hlavních komunikačních linek je kampaň „Rozjeďte to naplno“, která doslova definuje naši vizi. Využíváme našich možností v maximální míře ve všech směrech a výsledky, kterých dosahujeme, dáváme do kontrastu s naší vizí, tak abychom stále drželi správný směr.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Skupina Unipetrol má své oficiální hodnoty, ale osobně se nejvíce ztotožňuji s vedoucím Benziny – Markem Zouvalou. Je to vůdce s přirozeným respektem. Díky tomu většina zaměstnanců automaticky přebírá jeho přístup a hodnoty.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

V naší firmě je úžasně pozitivní atmosféra. Navíc naprostá většina kolegů je sportovně založená, což se promítá do mezilidských vztahů a následných interakcí.

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Ne, žádné své rozhodnutí bych neměnil.