Více příležitostí v jedné | EkonTech.cz


Více příležitostí v jedné

Názor / kariéra
30. 3. 2014 - 22:00

Na konci pátého ročníku VŠE v Praze, kde jsem studovala mezinárodní obchod, jsem se rozhodla přihlásit do Unilever Future Leaders programu. Můj požadavek na prvního zaměstnavatele byl jasný: najít firmu se silným zázemím, nabízející komplexní rozvoj a možnost poznat, jaká oblast mi bude vyhovovat nejlépe.

Unilever jsem zaznamenala už ve škole, ale v té době jsem ještě nevěděla, jaké značky pod tuto společnost patří. Následné zjištění, že budu moci pracovat s produkty jako Dove, Signal, Lipton nebo Flora pro mě představovalo velkou motivaci. Správný výběr se mi potvrdil v den, kdy jsem se zúčastnila akce „Unilever Open Day“ a seznámila se jak s prostředím firmy, tak s jejími zástupci. Poté přišla chvíle pro vypořádání se s konkurencí ostatních zájemců o práci v této firmě. Vyplnila jsem registraci a testy, absolvovala pohovor a assessment centre. Ve výběrovém řízení se mi hodily zkušenosti ze studentské organizace i komerčního sektoru a nakonec jsem v létě 2012 do programu nastoupila. Moje vedlejší specializace na VŠE byla logistika, zamířila jsem tedy do oddělení Supply Chain.

Svou první rotaci jsem zahájila v oddělení zákaznického servisu. Pracovala jsem na projektech s velkými prodejními řetězci, podílela se na plánování prodejů a zvyšování dostupnosti Unilever produktů v obchodech. Následně jsem strávila půl roku u jednoho z našich klíčových odběratelů, kde jsem měla možnost vidět, jak Supply Chain procesy pokračují až ke konečnému spotřebiteli. V současné době pracuji v oddělení plánování, kde vedu samostatný projekt začleňování nových koncesionářů do systému. Zaměřuji se také na „Product Life Cycle Management“, tedy na efektivní řízení výrobku od jeho zavedení na trh až po finální vyřazení. Dále mě čeká několik měsíců v zahraniční továrně, což pro mě bude opět zcela nová zkušenost, na kterou se těším.

Na Unilever Future Leaders programu nejvíc oceňuji, že si mohu vyzkoušet role v různých odděleních, což mi umožňuje poznat všechny aspekty oboru. Obrovskou výhodu vidím také v mentoringu. Běžně mohu cokoli konzultovat se zkušenějšími kolegy a komplexnější věci řešit se svým mentorem, což mě vždy posouvá o kus dál. Práce je náročná, ale jsem ráda, že postupně získávám přehled o tom, jak dodavatelský řetězec funguje jako celek, a neustále se učím nové věci.

Unilever Future Leaders Program

  • Tříletý program pro absolventy a studenty 5. ročníku VŠ
  • Flexibilní práce na plný úvazek, smlouva na dobu neurčitou
  • 3 - 4 rotace v různých odděleních včetně zahraničních projektů
  • Komplexní vzdělávání a rozvoj (rotace, projekty, mentoring, formální kurzy, mezinárodní konference)
  • Začátek programu: 7/2014
  • Výběrové řízení: online registrace a testy (do 4. 5. 2014), pohovor, AC www.unilever.cz/kariera2014/absolventi/uflp
  • www.facebook.com/UnileverCareersCzechSlovak

Autorka článku: Petra Jezberová