Video pohovor? Teď už vás nepřekvapí! | EkonTech.cz


Video pohovor? Teď už vás nepřekvapí!

Názor / Pracovní pohovor / kariéra
18. 3. 2014 - 16:18

Oblast lidského kapitálu je neustále obohacována množstvím novinek a změn. Zaměstnanci HR se snaží využívat nových nástrojů, prostřednictvím kterých zefektivní výběr zaměstnance. Hlavním cílem je mít správného člověka na správném místě ve správnou dobu. Kvalitně nastavený proces výběrového řízení k tomu určitě dopomůže Proto jsme se rozhodli vás s pomocí Lukáše Maška, personalisty Komerční banky, informovat o novém nástroji, který v minulém roce vstoupil do procesu výběrového řízení nejenom v KB. Jedná se o takzvaný video pohovor.

Jak na něj?

Video pohovor je formou výběrového řízení, se kterou se můžete dostat do kontaktu u pozic s vysokým zájmem ze strany uchazečů. Jedná se o pozice asistentské, administrativní a v neposlední řadě i pozice vhodné pro absolventy, pozice na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Při přihlášení do výběrového řízení vám konzultant lidských zdrojů odešle pozvánku a link, prostřednictvím kterého se dostanete do systému spravujícího video pohovor. V pozvánce je uvedeno, na kolik otázek budete odpovídat a kolik vám to zabere času. Každá z otázek je časově dotována a nesmíte konkrétní čas přesáhnout. Po přihlášení do systému si nejprve zkontrolujete, zdali máte dostupné veškeré technické náležitosti, abyste vůbec mohli video pohovor zrealizovat. K realizaci potřebujete pouze web, kameru a mikrofon. Ihned poté si vyzkoušíte práci s programem nanečisto. To z toho důvodu, abyste si zkontrolovali, zda jste na záznamu vidět a slyšet. Nakonec se vrhnete na realizaci samotného pohovoru. Budete odpovídat na jednotlivé otázky. Otázky se týkají oblasti motivace, finančních očekávání a předpokladů vykonávat danou činnost. Zde je několik možných otázek pro vaši představu:

  • Co vás motivuje k tomu, že se ucházíte o pozici v Komerční bance?
  • Co můžete nabídnout ze své dosavadní praxe směrem k pozici, o kterou se ucházíte?
  • Co považujete za svůj největší pracovní úspěch a proč?
  • Jaká je vaše představa o základní mzdě po zapracování?

Otázky nevidíte najednou, ale postupně. Na každou máte časovou dotaci, kterou nemusíte vyčerpat. Pokud se již blížíte ke konci časového limitu, jste informování prostřednictvím barev jako na semaforu – začne vám blikat červená. K již zodpovězeným otázkám se nemůžete vrátit. Jak je patrné z výše uvedených informací video pohovor kopíruje klasický pohovor, protože je zajištěna autenticita odpovědi uchazečů. Po poslední otázce jsou vaše odpovědi odeslány konzultantce lidských zdrojů a vy se k nim již nemůžete vrátit.

Proč ne klasický telefonát?

Video pohovor přináší výhody i nevýhody jak pro zaměstnavatele, tak pro uchazeče o zaměstnání. K nesporným výhodám pro zaměstnavatele patří časová úspora. Nahrazuje klasické interview po telefonu. Máme možnost si pustit výstupy kandidátů kdykoliv podle potřeby konzultanta lidských zdrojů  a nemusíme kandidáty „uhánět“ po telefonu. Na druhou stranu i kandidát si v klidu svého domova zodpoví na otázky. Při interview po telefonu se stává, že kandidáta zastihneme v situaci, kdy pro něho není konformní zodpovídat na všetečné dotazy konzultanta. Můžete být na nákupu nebo dokonce ve stávajícím zaměstnání. Většina uchazečů se i v této nekonformní situaci snaží odpovídat, ale většinou jsou velmi strozí a zní  nervózně. Ve finále to uchazeči „ubírá“ body.

Hlavně nepodcenit situaci!

Účast kandidáta na video pohovoru svědčí také o jeho zvýšené motivaci pracovat u KB. To je zajímavou informací i pro studenty, kteří neodmítnou tento způsob pohovoru a rádi ho vyzkouší. Zvýšená motivace se projevuje také přípravou místa, kde se natáčí. Vrací se k nám videa, kde jsou za uchazečem vidět předměty, které by se hodilo z dosahu kamery odklidit.  Stejně tak jsou často uchazeči vyrušeni jinými členy rodiny nebo spolubydlícími. Na jiných videích slyšíme, jak uchazečům někdo radí správnou odpověď. Určitě o vaší motivaci vypovídá také oblečení, které máte v okamžiku natáčení na sobě. Někteří dodrží dress code, jiní natáčejí v pyžamu.

Řešení  pro zdravotně postižené

Nespornou výhodou pro zaměstnavatele je také možnost poznat chování uchazeče jinak než je tomu po telefonu. To je velmi podstatné pro pozice do distribuční sítě. Můžeme zjistit uchazečovo vystupování, styl komunikace, zvládání stresové situace a obecně jeho prezentační dovednosti. Video pohovor je také zajímavým zdrojem informací pro manažery KB. Při realizaci pilotního projektu, kdy jsme začali využívat video pohovor jsme zjistili, že se dá tento nástroj využívat pro nábor osob zdravotně postižených, které jinak nemáme možnost oslovit. Jedná se především o nevidomé a nedoslýchavé občany.

Vše má svá úskalí

Video pohovor má ale i své nevýhody, se kterými je potřeba v rámci výběrového řízení také počítat. Můžeme vyřadit i relevantní uchazeče, kteří nejsou technicky zdatní. Není zajištěna návratnost od všech oslovených uchazečů. Některým musíme znovu volat a ptát se jich, zda dostali email s linkem na video pohovor. U zajímavých kandidátů (podle jejich životopisu), kteří neodeslali video, si stejně telefonátem ověřujeme důvod jejich neúčasti. V současné době se konzultanti HR zaměřují také na dobrou specifikaci otázek.

A co potenciál do budoucna?

Video pohovor nenahradí klasické interview tváří v tvář. Je pouze nástrojem, který efektivně nahrazuje interview po telefonu. Na druhou stranu ale při jeho používání zjišťujeme, že má potenciál nahradit relevantně i část výběrového řízení. Z trhu víme, že existují společnosti, kde nahrazuje video pohovor mnohdy i celý pohovor tváří v tvář. Osud video pohovorů je otázkou budoucnosti, která není určitě vzdálená. Oblast lidského kapitálu se ale objevem video pohovoru dostala opět o další krůček vpřed.