Vlak zdarma pro všechny? | EkonTech.cz


Vlak zdarma pro všechny?

Ekonom / doprava
4. 11. 2013 - 21:32

Mezi spousty slibů a předvolebních vábení se mihla i docela zajímavá zpráva, která vybočila z linie daně-korupce-zaměstnanost. Současný ministr dopravy v demisi a současně pražský lídr strany SPOZ Zdeněk Žák navrhl, aby v mimošpičkových obdobích bylo jízdné ve vlacích zdarma. Reálně podložený nápad nebo pustý populismus?

Zaplníme okrajové spoje?

Předvolební slib Zemanovců, totiž jezdit vlaky zadarmo, zřejmě nebyl podle výsledků pro moc lidí velkým lákadlem. Nicméně je pravda, že mimošpičková období často regionální i některé dálkové spoje zejí prázdnotou a jak se říká, převážejí vzduch z jedné stanice na druhý. Možnost cestovat vlakem zadarmo by bezpochyby tyto spoje více zaplnily. Jak to však bývá, každá nová navrhovaná věc má svá úskalí.

Pokřivení hospodářské soutěže

Největším problémem je asi fakt, že jízdné zdarma by ztížilo podnikání v osobní dopravě soukromým dopravcům. Stát by musel kompenzovat jízdné zdarma nejen za vlaky Českých drah, ale také všem soukromým dopravcům, kteří jezdí ve svazku veřejné služby. Druhou věcí je velké množství autobusových spojů, kterých by se toto opatření také dotklo. Stát by musel zavést jízdné zdarma i na autobusových spojích, nebo jejich počet výrazně omezit, a mohlo by se reálně stát, že určité oblasti, kam nevedou koleje, budou mimo špičky zcela bez veřejné dopravy. Nakonec nemůžeme pominout existenci velkých dopravních integrovaných celků, kde dopravci ctí jednotný tarif. Tam se prostě nemůže jeden z dopravců rozhodnout, že od 9 hodin do 13 bude jezdit zadarmo.

Právní komplikace

Věc je ale daleko složitější. Každý trochu schopný právník by dokázal u soudu prosadit, aby stát při zavedení nulového jízdného musel dotovat dokonce i soukromé spoje. A tak nevím, zda by se ministerstvu chtělo platit například autobusy Student Agency nebo jiných soukromníků, na které v současnosti nedává ani halíř. Podle skromných odhadů by náklady na dotování osobní vlakové dopravy jen pro České dráhy vzrostly o dvě miliardy, a to nepočítáme možné dotace pro autobusy a soukromníky.

Noclehárna pro bezdomovce

Podívejme se ještě na sociální stránku celého problému. Tou na první pohled viditelnou je problém bezdomovců a jiných méně přizpůsobivých spoluobčanů. Již teď se Praha potýká problémem lidí bez domova v zimě jezdících prostředky MHD z konečné na konečnou a nyní by se otevřela možnost jet zcela legálně a zadarmo vlakem vlastně přes celou republiku. Každý bezdomovec by byl blázen, aby tuto nabídku v zimě nevyužil. Druhým zajímavým aspektem by mohla být snaha zaměstnanců posunout si začátek pracovní doby tak, aby dokázali dojet do zaměstnání třeba prvním bezplatným vlakem. Pak by se nám špička pomalu přesouvala do období sedla pracovního dne.

V jádru nápad špatný není

Na každém návrhu se dá najít i dobré stránky. Je pravda, že problém nevyužitých spojů v sedle pracovních dnů, v podvečer a o víkendech tady je a určité řešení by zasloužil. Jízdné zdarma je však extrémní způsob. Na Slovensku provozuje společnost Student Agency příměstskou dopravu na jedné trati u Bratislavy, a aniž by to stát po ní požadoval, v mimošpičkovém období jezdí za poloviční cenu. Snaží se tak motivovat ty cestující, kteří nemusejí ráno cestovat do práce, do školy, aby svoji cestu odsunuli na pozdější dobu a tím zaplnili prázdné vlaky přes poledne. Možná by se podobnou cestou měla vydat i veřejná doprava u nás.