Vydělejte peníze - využívejte chytře všech možností patentového systému | EkonTech.cz


Vydělejte peníze - využívejte chytře všech možností patentového systému

Ekonom / patenty / ÚPV
9. 6. 2015 - 21:52

Na území České republiky bylo na konci roku 2014 v platnosti pouze zhruba 32 tisíc patentů. Celkem je přitom zveřejněno přibližně 90 milionů patentů a patentových přihlášek, tedy podrobných popisů technických řešení. Tyto popisy, často včetně výkresů či chemických vzorců, jsou každému zdarma k dispozici v databázi Espacenet.

Umění nakládat s tak cennými informacemi se může stát základem podnikatelského úspěchu. Nepřijde vám snad hned při prvním zamyšlení výhodné převzít technická řešení, která jsou pro zájmové teritorium volná, aniž by bylo nutné vynakládat jakékoli prostředky na vývoj?

Informace z databáze Espacenet mohou být i základem inovačního úspěchu s vynaložením prostředků podstatně nižších než v případě, že výzkum nebo vývoj začínáte s „čistým stolem“, bez znalosti, kam dospěla vaše konkurence, vaši kolegové v zahraničí. A právě tomuto umění se Češi musí teprve naučit…

 Využití zdrojů průmyslově právních informací je v mnoha případech přínosnější než vlastní, mnohdy finančně náročné, patentování. Záleží jen na optimálně zvolené strategii, jak systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho nedozírné možnosti využít ve svůj prospěch.

Patentová aktivita v ČR

I přesto jsou samozřejmě počty patentových přihlášek, stejně jako počty národních patentů, všeobecně považovány za jeden z ukazatelů mezinárodní konkurenceschopnosti, ekonomické síly, stavu výzkumu a vývoje. Nabízejí výhled vývoje hospodářství, informují o trendech v jednotlivých oborech a oblastech techniky.

Ze statistických údajů posledních let vyplývá, že si i čeští přihlašovatelé postupně uvědomují, jak významnou podmínkou pro úspěch v podnikání je využívání celé nabídky patentového systému, od mnohostranného využití technických informací zveřejněných v patentových přihláškách a udělených patentech, až po vlastní získání patentové ochrany.

V roce 2014 podali čeští přihlašovatelé 910 patentových přihlášek. Zvýšila se aktivita vysokých škol a univerzit, které podaly více než jednu čtvrtinu přihlášek. Úřad průmyslového vlastnictví jim udělil 172 patentů.

„Zvýšila se aktivita vysokých škol a univerzit, které podaly více než jednu čtvrtinu patentových přihlášek.“

V současné době jsou k dispozici patentové informace povětšinou volně na internetu, nejvýznamnější databází je bezpochyby Espacenet, která obsahuje přibližně 90 milionů patentových popisů z více než 90 států světa.

 Neztrácejte čas objevováním již objeveného

Patentové informace by měl využívat každý, kdo hodlá investovat do výzkumu a vývoje, a to ještě před tím, než vlastní výzkum či vývoj zahájí. Může tím předejít situacím, kdy bude vynalézat již vynalezené a jeho šance uspět na trhu s novými nebo inovovanými produkty s vysokou přidanou hodnotou a chránit je patentem budou minimální. Poučení v patentových informacích najdou i všichni ti, kteří hledají výrobní náplň pro svou firmu nebo nové trhy. Patentové informace nemají pro podnikatele pouze technickou hodnotu, ale i hodnotu právní. Dá se z nich zjistit např., ve kterých zemích je patent účinný, jaká je jeho maximální doba platnosti, kdy lze předpokládat, že bude k volnému využití, a samozřejmě, jaký rozsah ochrany tento patent zajišťuje.

Jak postupovat, když už víte, že váš nápad je jedinečný…

Pokud přihlašovatel využije všechny nabízené možnosti na zjištění nejnovějšího stavu techniky a je přesvědčen, že jeho technické řešení je světově nové a splňuje i další podmínky patentovatelnosti, pak se doporučuje, aby nejprve požádal o národní patentovou ochranu. Díky tomuto kroku získá rok na rozhodnutí, zda usilovat také o ochranu v zahraničí. V průběhu tohoto roku obdrží v rámci řízení rešerši, z níž je možné odhadnout, zda může v patentovém řízení doma nebo v zahraničí uspět.

V případě, že se přihlašovatel rozhodne zajistit si patentovou ochranu na území dalších států, výhodnou možnost představuje podání patentové přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT), kdy je na základě jediné přihlášky možné založit předpoklady pro získání ochrany až ve 148 státech.

Přihlašovatel zde navíc velmi brzy po podání získá klíčovou informaci v podobě tzv. mezinárodní rešeršní zprávy doplněné předběžným názorem na splnění podmínek patentovatelnosti, tzn., jakou šanci na udělení patentu v cizině jeho přihláška má. A to je to nejcennější, co systém PCT pro přihlašovatele v této fázi řízení přináší.

Mají díky tomu možnost se kvalifikovaně rozhodnout, zda v řízení pokračovat až do udělení patentové ochrany, anebo přihlášku opustit bez vynakládání dalších prostředků. Další výhodu představuje mezinárodní zveřejnění patentové přihlášky.

Počet patentových přihlášek PCT

Za předpokladu, že je přihlášené řešení natolik kvalitní a na trhu uplatnitelné, je zde nemalá šance najít zájemce o jeho koupi už ve fázi přihlášky. Přihlašovatel tak na prodeji svého nápadu vydělá rovnou, a ušetří nemalé prostředky jinak nezbytné na další patentové řízení, či případnou vlastní výrobu a distribuci.

Systém PCT je hojně využíván zejména poučenými přihlašovateli a těmi, kteří potřebují delší čas na svá strategická obchodní rozhodnutí. Poskytuje dostatečně dlouhou dobu, během které může přihlašovatel ověřovat komerční potenciál svého vynálezu v různých státech a rozhodovat se, kde požádá o patentovou ochranu. Platba poplatků a náklady na překlady spojené s jednotlivými národními či regionálními řízeními se tak odkládají. PCT systém lze též doporučit těm, kteří mají zájem své technické řešení co nejvýhodněji prodat, aniž by uvažovali o vlastní výrobní a exportní aktivitě, a využít tak propagačního a komerčního potenciálu mezinárodní publikace. Systém PCT je dosud využíván zejména zahraničními subjekty, domácí přihlašovatelé jeho výhody teprve objevují.

Zahraniční patentování zlevní

Podnikatelům z regionu střední Evropy do budoucna zlevní patentování do zahraničí nově vznikající subjekt, na jehož založení se dohodly státy tzv. Visegrádské skupiny, tedy Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko a Polsko.

Visegrádský patentový institut (VPI) bude po ratifikaci členskými státy a jmenování Shromážděním Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT) plnit funkci orgánu pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum. Přihlašovatelé se tak mohou těšit na mezinárodní rešerše a předběžný názor na patentovatelnost za nižší ceny než nyní, a to včetně výhody komunikace v národních jazycích. Snížení nákladů na poplatky, a to až o 25 procent pro firmy a až o 37 procent pro fyzické osoby, je jistě nezanedbatelné.

Další informace naleznete na:  www.upv.cz ; www.wipo.int/pct/en/