World Economic Forum: kdo hraje prim v oblasti inovací? | EkonTech.cz


World Economic Forum: kdo hraje prim v oblasti inovací?

Ekonom / world economic forum / konkurenceschopnost
1. 3. 2015 - 15:04

Mezinárodní zpráva o konkurenceschopnosti je dokument, jenž je každoročně vydáván již 35 let Světovým ekonomickým fórem (World Economic Forum). Specifikem hodnocení je prolnutí mikroekonomických i makroekonomických aspektů do jediného indexu, indexu konkurenceschopnosti - ten nám poskytuje pohled na „tahouny“ produktivity a prosperity ve 144 zemích světa. Které státy tedy opanovaly letošní ročník 2014-2015?

Co je to vlastně konkurenceschopnost? Konkurenceschopnost je z pohledu Světového ekonomického fóra (WEF) definována jako sada politik, institucí a faktorů, jež determinují úroveň produktivity v dané zemi. A jako další, pro vnější pocit důležitější, krok: úroveň produktivity určuje hodnotu prosperity, kterou je schopna daná země vytvořit.

Determinanty indexu

Různé aspekty ovlivňující konkurenceschopnost jsou zde rozděleny do 12 pilířů a dohromady tvoří onen zmiňovaný index konkurenceschopnosti. Namátkou jsou zde obsaženy například vzdělání, efektivita trhu práce či inovace. WEF při příležitosti vydání letošní zprávy upozorňuje, napříč zlepšující se situaci po celosvětové finanční krizi, na velmi signifikantní riziko, rezultující i z geopolitických otázek, a sice na zvyšující se příjmovou nerovnoměrnost. Tato otázka je výzvou pro všechny země, jež chtějí dosáhnout dlouhodobého a udržitelného rozvoje. A proto je důležitá kooperace mezi leadery jak vládních institucí a byznysu, tak i zbytku společnosti, a to i na základě tohoto indexu a jeho determinantů.

TOP 10 ve světě a v Evropě

Z globálního pohledu je na samotné špičce Švýcarsko, pronásledované Singapurem a USA. Co je pro Evropu velmi pozitivní - 6 jejích zástupců je ve světové TOP 10.

V samotné Evropě je tedy logicky na prvním místě Švýcarsko, za ním Finsko a „až“ na třetím místě motor ekonomiky eurozóny, Německo. Nikoho asi nepřekvapí, že se Česká republika do evropské TOP 10 nedostala...

Inovace

Tvorba inovací je pro ekonomiku země důležitá - některé na jejich produkci mají dokonce založenu, jak by řekl fyziokrat Francois Quesnay, páteř svého hospodářství. Viz třeba Izrael, o němž jsme psali v minulých číslech. Podle WEF si v této oblasti nejlépe vede, světe div se, stále Evropa. První dvě místa opanovalo Finsko se Švýcarskem a až za nimi je Izrael či Japonsko.

Věřme, že se někdy těmto státům alespoň přiblížíme...

Autor: Lukáš Sokol