Základní informace | EkonTech.cz


Základní informace

Základní informace o časopisu:

Cílová skupina: Studenti technických a ekonomických fakult vysokých škol po celé České republice (na jiných fakultách nevycházíme).

Náklad: 21 000 kusů. 

Čtenost: 67 000 čtenářů (print + web) na každé vydání.

Počet stran: 28 - 32

Periodicita: 6x ročně (říjen, listopad, prosinec, únor, březen, duben) = 3x za semestr. Periodicita je přizpůsobena harmonogramu semestru. Ve zkouškovém období časopis nevychází, dal by se tedy označit jako "semestrální měsíčník".

Distribuce: Osobně z ruky do ruky na cílových fakultách. Nulová remitenda (= časopis je distribuován beze zbytků).

Obsah: Tematicky se zaměřujeme na vědu, techniku, ekonomii, kariéru, rozvoj, školství a populárně naučná témata.

Záštita: Díky kvalitnímu obsahu jsme postupně získali záštitu od Úřadu průmyslového vlastnictvíMinisterstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí

Historie: Časopis je vydáván od října 2012. Za tuto dobu již prošel mnohými grafickými i obsahovými změnami a snažíme se ho stále zlepšovat.

Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 22729283

Kdo čte časopis EkonTech.cz?

Obsah časopisu přizpůsobujeme jeho cílové skupině - studentům technických a ekonomických fakult vysokých škol po celé České republice. Časopis distribuujeme studentům na vysokých školách v Praze, Brně, Plzni, Liberci, Ústí n. Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně.

Jeho webovou verzi, Facebookovou stránku nebo elektronickou podobu na www.issuu.com samozřejmě sledují a čtou i další studenti i nestudenti se zájmem o techniku a ekonomii.

Proč se zaměřujeme na techniky a ekonomy? Svým obsahem na ně necílí nikdo jiný. Spojení techniky a ekonomie je pro nás, redakci časopisu EkonTech.cz, velmi zajímavá kombinace, stejně jako pro celou Českou republiku. My toto spojení chceme podporovat a psát o něm, abychom ho tak propagovali.