16. ročník Ceny Wernera von Siemense vyhlášen | EkonTech.cz


16. ročník Ceny Wernera von Siemense vyhlášen

Z vejšky / věda
28. 7. 2013 - 19:08

Říkáte si, že vaše diplomová práce není špatná? Vyvíjíte? Inovujete? Pokud máte výsledky, podělte se o ně v soutěži a získejte šanci vyhrát až 300 000 Kč. Není nad to zpeněžit, co máte v hlavě!

  • Šest kategorií pro vědecké týmy, vysokoškolské studenty a pedagogy
  • Celkem 1,2 milionu Kč pro autory vítězných projektů
  • Spolupráce s Akademií věd ČR a 15 univerzitami a
  • Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu
  • Termín ukončení podávání přihlášek je tento rok stanoven na 30. září pro kategorie vědeckých prací a 31. října 2013 pro kategorie diplomových a disertačních prací

Šestnáctý ročník nejrozsáhlejší soutěže na podporu české vědy a vysokého školství byl zahájen.  Téměř 40 odborníků složených z vedoucích pracovníků technických a přírodovědeckých vysokých škol a Akademie věd ČR je připraveno hodnotit projekty z oblasti základního výzkumu a aplikovaného vývoje a současně diplomové a disertační práce. Zároveň ocení nejlepšího vysokoškolského pracovníka. Minulý rok získal toto v Česku ojedinělé ocenění cenu devadesátiletý Doc. MUDr. František Véle, CSc. z katedry fyzioterapie FTVS UK Praha.

Společnost Siemens v rámci své dlouhodobé podpory české vědy a školství a snahy o zintenzivnění dialogu mezi státním a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Akademií věd České republiky nový, již šestnáctý ročník Ceny Wernera von Siemense. Stejně jako v minulých letech této soutěži udělili záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr průmyslu a obchodu.

V předchozích patnácti ročnících Ceny Wernera von Siemense bylo oceněno již 233 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující šest milionů korun. Cena Siemens je jediným projektem svého druhu, který soustavně podporuje českou vědu a školství nezávisle na škole, tématu či spolupráci s firemním sektorem.

Garanty jednotlivých kategorií budou i v letošním roce nejvyšší představitelé vysokých škol a Akademie věd. Ti budou současně i předsedy těchto porot, složených z rektorů pro vědu a výzkum, děkanů a proděkanů, ředitelů ústavů, vedoucích oddělení a kateder a vybraných předních vědeckých pracovníků.

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech. Uzávěrka pro podání přihlášky do soutěže je stanovena na 30. září pro kategorie vědeckých prací a 31. října 2013 pro kategorie diplomových a disertačních prací. Slavnostní vyhlášení Ceny Wernera von Siemens se uskuteční v Betlémské kapli v novém termínu – tradiční prosincový termín byl změněn na 6. února 2014. Více informací naleznete na www.siemens.cz/cenasiemens.