„České vysoké školství a jeho budoucnost“ | EkonTech.cz


„České vysoké školství a jeho budoucnost“

Z vejšky
18. 9. 2012 - 22:30

V našem tištěném EkonTech.cz - v česopise pro studenty techniky a ekonomie, jsme hlavní rozhovor věnovali ministrovi školství, prof. Fialovi. Ministra jsme navíc požádali, aby pro nás napsal jeho vlastní zamyšlení na téma "České vysoké školství". Ministr slíbil a slib splnil. A my toto zamyšlení přinášíme vám..

A jak tedy vidí nový ministr školství prof. Petr Fiala, emeritní rektor Masarykovy univerzity v Brně, české vysoké školství?

České vysoké školství zvládlo velice dobře v uplynulých dvou desetiletích společenský požadavek na navýšení počtu studentů na vysokých školách, ale nyní se musíme zaměřit na otázku kvality, na posílení kvality vzdělávacího procesu a výzkumné činnosti na vysokých školách.

Je stále jasnější, že český systém terciárního vzdělávání vyžaduje i určité změny. To se projevilo také v diskuzích, které zde vedeme v posledních několika letech. Vyústily sice v řadu reformních návrhů, ale nikdy se do této oblasti nepodařilo přinést významnější změnu. Témata, kterými se ve vysokém školství musíme zabývat, jsou zřejmá a je jich celá řada. Je to kupříkladu otázka nastavení akreditačního procesu a také zavedení prvku kvality do života vysokých škol. Měli bychom přizpůsobit postup, jakým se u nás člověk stává profesorem, zvyklostem zahraničních dobře fungujících vysokoškolských systémů. Musíme uvažovat o zavedení kontraktového financování, aby měly vysoké školy lepší možnost strategicky pracovat, a potřebujeme také vytvořit podmínky pro dobrovolnou integraci vysokých škol, protože na počet obyvatel vykazuje náš systém vysoký počet vysokoškolských institucí.

Další velkou výzvou je i určitá potřeba diferenciace vysokých škol. Nedomnívám se, že by se k ní mělo přistoupit nějakým administrativním rozhodnutím, ono k ní dochází pozvolna. Musíme nicméně vytvářet podmínky pro to, aby vysoké školy mohly plnit rozdílné funkce.

Všechno, o čem zde hovořím, by se dalo shrnout pod heslo „kvalita vysokých škol“. Pokud chce země, jako je Česká republika, uspět v mezinárodní konkurenci, musí mít špičkové vysoké školy, které budou patřit mezi dobré evropské vysokoškolské instituce a které budou nabízet kvalitní vzdělávání.

Kdo by měl zájem slyšet více názorů ministra školství Petra Fialy, avizujeme, že ministr se zúčastní konference České studentské unie (ČeSU), a to konkrétně v pátek 12. října 2012.