2014: Bez nových dálnic i železnic | EkonTech.cz


2014: Bez nových dálnic i železnic

Technik / doprava
27. 1. 2014 - 17:29

Nový rok 2014 bude v něčem výrazně chudší než roky předešlé. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) neplánuje v tomto roce uvést do provozu ani jeden kilometr dálnice. Taktéž se nebude nic dít ani na železnici. Kde jsou příčiny stavebního útlumu?

Mimo dálnice

Úplně se samozřejmě stavět nepřestane. Mimo dálniční síť se otevře 14 kilometrů rychlostních silnic a silnic prvních tříd. Oproti minulému roku jde ale o podstatný úbytek, loni se otevřelo 55 kilometrů nových úseků. Stavět ve velkém se tak bude jenom na dálnic D1, kde budou probíhat rekonstrukční práce. Do konce roku 2014 by se mělo zmodernizovat 35 kilometrů.

Nejdůležitější dokončenou silniční stavbou bude v roce 2014 sedmikilometrový úsek rychlostní silnice R35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku za zhruba 1,7 miliardy korun.

Rozjedou se nové projekty

Optimističtěji to ale vypadá s novými stavbami, které hodlá ŘSD v roce 2014 zahájit. Podle plánu by se mělo poprvé kopnout do země ve 22 nových projektech dálničních a silničních úseků v celkové délce přesahující 100 km.

Nové projekty čekají na dělníky i na železnici. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje v novém roce zahájit práce na desítce nových staveb včetně supermoderního dispečerského stanoviště na pražské Balabence.

Nový nepřítel – průtahy ve výběrových řízeních

Naplánované množství staveb pravděpodobně srdce motoristy potěšilo, ale mohou nastat určité komplikace. Největším nepřítelem není nedostatek financí, ale možné průtahy ve výběrových řízení. Neúspěšní uchazeči o zakázky se mohou téměř donekonečna odvolávat proti průběhu řízení a plánované začátky projektů se mohou posouvat do budoucnosti. Definitivní rozhodnutí v těchto případech padne až po několikaměsíčním řízení. Často se stává, že se může obstrukce protáhnout i přes rok.

A tak hlavním cílem ŘSD pro rok 2014 není otevřít co nejvíc nových silnic, ale dokončit co největší počet výběrových řízení tak, aby bylo možno hned zahájit stavby. Mimochodem právě projekty se staly častým terčem podnikatelů, ucházejících se o dopravní zakázky. Kritizovala se hlavně zanedbaná příprava projektů, kterou mnozí považují za největší brzdu v dopravním stavebnictví.

Administrativní budování

ŘSD se nakonec nechce vzdát možnosti uvést do provozu nějaké dálnice. Pokud to nebudou nové úseky, chce tak učinit alespoň administrativně. Už dlouho se snaží ŘSD prosadit úplné zrušení rychlostních silnic jako zvláštní kategorie. Nově by všechny „eRka“ přešly do kategorie dálnic. Česká dálniční síť by se tak rozrostla o desítky kilometrů a ani by se nemuselo kopnout do země.