4. průmyslová revoluce mění povahu lidské společnosti | EkonTech.cz


4. průmyslová revoluce mění povahu lidské společnosti

Rozhovory / průmysl 4.0 / VALEO
28. 10. 2019 - 23:14

Pro Luboše Štolovského je Průmysl 4.0 revolucí, která se dotýká mnoha oblastí lidské společnosti. Pojmy jako BIG DATA, internet věcí, industriální internet či umělá inteligence, podle něj, spojuje právě tento fenomén do jednoho unikátního celku. V rozhovoru nám popsal nejen co pro něj principy 4. průmyslové revoluce znamenají, ale také jak je zavádějí ve firmě Valeo.

Průmysl 4.0 je závislý na vzdělaných lidech

Co pro vás znamená pojem Průmysl 4.0?

Industry (průmyslová revoluce) 4.0 pro mě osobně znamená hlavně tyto souvislosti. Zasahuje a bude zásadně měnit povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství a služeb, a tím i lidské společnosti. Zapojuje do mnoha oborů internet věcí. Zavádí pojem industriální internet, využívá umělou inteligenci. 4. průmyslová revoluce je závislá na celkové digitalizaci vlastně všech dat, na internetových sítích, ale i na přírodních zdrojích. A hlavně na vývoji a výzkumu, tím i na vzdělaných lidech a celkové znalosti lidstva. Velmi podstatné také je, že je závislá na inovacích, ale pouze na těch, které budou uživateli přijímány. A je toho samozřejmě více.

Z tohoto souhrnu jednoduše vyplývají „komparativní“ výhody. Ty buď jedinec, firma, nebo společnost má, či nemá, nebo jsou schopni je rychle získat. V našem globalizovaném světě firem je to vlastně boj o náklady. Všichni věří, že touto digitalizací se dají ušetřit náklady a tím i generovat zajímavé cenové nabídky pro nové produkty. Následně získávat větší podíl na trhu, což vede ke generování většího zisku. 

Má Průmysl 4.0 vliv na zaměstnanost?

Ano má, a bude mít, zásadní dopad na restrukturalizaci pracovníků s ohledem na jejich kvalifikaci. Jedná se o konkurenci mezi schopností jedinců si „určité“ potřebné vzdělání doplnit.

Tak ale probíhaly všechny průmyslové revoluce v minulosti, pro společnost to tedy není nic nového.

Digitalizace nám pomůže řídit „bez papíru a tužky“

Jak reagují na tento trend jednotlivé průmyslové podniky, jako je třeba Valeo, a čím Vy sám se v současné době zabýváte?

Mohu mluvit jen o dění u nás ve skupině Valeo. 

Zavádění technologií Průmyslu 4.0 u nás probíhá zatím ve dvou fázích. Tou první byl projekt „Factory of the future“, který jsme zahájili před třemi lety. V jeho rámci jsme představili vizi v oblasti digitalizace dat ve výrobě a logistice na následující tři roky. 

Protože věříme, že právě to je základní minimum pro další fáze 4.0., definovali jsme si tyto oblasti digitalizace: e-sequencing – automatické plánování výroby na všech úrovních; e-workstation – řízení kompetence a polyvalence výrobních operátorů, řízení všech výrobních dokumentů v digitální podobě a zobrazení na dotykových obrazovkách; e-reorder – automatické poptávky a objednávky materiálu vzhledem k dodavatelům; e-learning and e-OJT (OnJobTraining) – školení bez papírových školících materiálů; PM+– automatické řízení údržby; MES – automatické sledování výrobní efektivity; RFID – možnost použití RFID technologie v rámci logistický procesů (inbound, internal, outbound) aBIG DATA management.

Jaké byly cíle projektu?

Za hlavní cíle digitalizace považujeme především řízení „bez papíru a tužky“. Dále pak standardizaci, tedy aplikovatelnost pro velkou část všech Valeo závodů. Jeho součástí je také tak zvané robustní řízení, tedy dostupnost digitalizace ve výrobě bez výpadků (IS/IT řešení). V neposlední řadě samozřejmě i intuitivní jednoduché řešení pro konečné uživatele.

Každá s oblastí byla projektem pro vytvoření nové, nebo zefektivnění staré aplikace. Ta by měla dokázat pracovat s daty tak, aby papírové dokumenty, kterými se řídil chod v té které oblasti, byly nahrazeny digitálními daty. Data by měla mít jasný původ a měla by být nezkreslená. Měla by mít svého pravého příjemce, podle definované organizační struktury a odpovědnosti. Jednoduše řečeno, ta správná data by měla být ve správný čas na správném místě pro správného příjemce.

Data by měla být lehce dostupná přes standardní mobilní zařízení, například smartphone nebo tablet. Aplikace v navzájem se ovlivňujících oblastech by měla být integrována dohromady a vytvářet datové synergie, díky kterým by vznikaly závislosti, podléhající následné analýze. Třešničkou na dortu je jejich schopnost „inteligentní predikce“, která dokáže předcházet problémům.

Zlepšování a integrace, to je naše budoucnost

Jaká je současnost Průmyslu 4.0 ve Valeu?

Valeo se dnes nachází v po-implementační fázi, která proběhla s určitými úspěchy a neúspěchy. V současné době probíhá implementace vyvinutých nástrojů ve Valeo závodech po celém světě. Vlivem zpětných vazeb od uživatelů probíhá jejich neustálé zlepšování. Soustavným vývojem také dochází k jejich vzájemné integraci. A do budoucna nás samozřejmě čeká mnoho dalších aktivit.

Luboš Štolovský
Region Manufacturing Digitalization Manager for Eastern Europe
26 milionů eur – skupina Valeo dokázala ušetřit v roce 2018 celosvětově 26 milionů eur nákladů za skladování a logistické toky díky zavedení prvků průmysl 4.0
43 milionů eur – tolik úspor generovala v loňském roce digitalizace výrobních procesů ve 184 výrobních závodech skupiny Valeo
1 200 – tolik průmyslových robotů v průměru připadá na 10 000 zaměstnanců v automobilovém průmyslu
1,7 milionů – předpokládaný počet nových průmyslových robotů, které budou uvedeny do provozu do roku 2020
15 milionů – tolik ultrazvukových senzorů budou vyrábět za rok plně automatické výrobní linky v novém závodě Valeo v Rakovníku
880 milionů korun – výše investice do budovy, výrobní techniky a průmyslové automatizace v novém závodě Valeo v Rakovníku