Baví mě stavět projekty na zelené louce | EkonTech.cz


Baví mě stavět projekty na zelené louce

Rozhovory / big data / ŠKODA AUTO
27. 11. 2018 - 10:13

Jaroslav Rys je datový analytik ve firmě Škoda Auto. Právě obdiv ke Škodovce a láska k veteránům ho k této firmě dovedly. Může tady spojit svou vášeň pro auta a nadšení pro obor, kterým se zabývá. Povídali jsme si s ním o tom, jak Big Data pomáhají nejen ve výrobě aut, ale také při práci s lidmi.

Data o nás vznikají tak samozřejmě, jak dýcháme

Od kdy ve Škodovce s Big Daty pracujete?

I když jde o obor poměrně mladý, ve Škodě Auto se s Big Daty pracuje už nějakou dobu. Začínali jsme s projekty zaměřenými na předcházení poruchám ve výrobě. S pomocí datové analytiky jsme monitorovali poruchy na strojích a vyhodnocovali rizikovost závad. Mohli jsme pak udělat opatření, která dokáží poruchám předejít. Nejen že se tak urychluje výrobní proces, ale přináší to i velké ekonomické úspory.

Dnes už analýzy Big Dat využíváme v daleko větším rozsahu v mnoha oblastech.

Jaké oblasti to jsou?

Datová analytika je poměrně nákladná na technické, personální i finanční zajištění. Přesto u nás ve Škodovce připravujeme mnoho datových projektů. Od již zmíněné výroby přes byznys procesy až po strategii rozvoje lidských zdrojů.

Dá se říci, že v mnoha případech zatím vytváříme podhoubí pro jejich start. Zjišťujeme, jaké máme možnosti, pracujeme na pilotních projektech a děláme osvětu. Je velmi důležité vysvětlovat, jaké výstupy může analýza Big Dat mít.

Datově analytické projekty připomínají experiment s tzv. Schrödingerovou kočkou. Buď bude na konci experimentu kočka mrtvá, nebo živá. To znamená, že analýza tak různorodých dat nemusí vždycky přinést využitelné výsledky. Ale dokud to nezkusíme, nezjistíme, jestli nám naopak nepřinese informace ceny zlata. A to je největší problém při prezentaci projektů – nemůžeme slíbit jistý výsledek. V případě přípravy projektů s Big Daty prostě není nepotvrzení hypotézy krachem.

Z toho vyplývá, že v oboru datové analytiky je velmi důležité komunikovat napříč všemi odděleními. IT oddělení musí umět spolupracovat s marketingem, obchodem a třeba i s oddělením rozvoje lidských zdrojů. Bez toho k žádným dobrým a využitelným výsledkům nedojdeme. Právě nepochopení a také nedostatek lidí, kteří rozumí Big Datům a zároveň se dobře orientují v byznysu, marketingu či lidských zdrojích, mohou být brzdou rozvoje tohoto oboru.

Alfou a omegou datové analytiky je tedy podle mého názoru především řízení očekávání zákazníka. Jak na úrovni všech zaměstnanců Škodovky, tak vnějších příjemců výstupů analytiky.

Přitom data jsou už dnes neoddělitelnou součástí našeho života. Data o nás vznikají tak samozřejmě, jako když dýcháme. Třeba už jenom tím, že máme mobilní telefon.

Big Data pomáhají i personalistům

Jaký projekt je vám nejbližší?

Využití Big Dat ve výrobě je přece jenom trochu složitější. Předpokládá to dát pomocí různých technologií dohromady nesourodá data a pak je prostřednictvím dalších technologií umět vyhodnotit. Což není ani jednoduché, ani levné.

Naproti tomu v oblasti lidských zdrojů data už máme. I když to zní možná překvapivě, analýza dat v HR může přinést velmi zajímavé a užitečné výsledky. U nás je například využíváme pro cílenější nábor nových zaměstnanců nebo zefektivňování pracovních procesů.

Projekt, na kterém se v současné době podílím, se týká detailnějšího odhalení důvodů, které by mohly vést zaměstnance k odchodu, což je vzhledem k současné situaci na trhu práce velmi důležité.

Jaké zdroje pro analýzu dat právě pro tento projekt využíváte?

Pro analýzu Big Dat v oblasti lidských zdrojů využíváme data, která by vás možná ani nenapadla. Kombinujeme je z různých míst a z různých zdrojů. Například data z pracovních procesů a postupů z mnoha pracovišť (nástrojárna, motorárna atd.), z kariérních plánů, osobních karet zaměstnanců. Přičemž samozřejmě velmi přísně dodržujeme ochranu osobních údajů, dokonce ještě přísněji, než nám nařizuje GDPR. Z nich pak matematickými výpočty určujeme důvody, které by mohly vést k odchodu zaměstnance. Díky tomu pak můžeme situaci řešit dříve, než nastane.

Úskalím Big Dat je především jejich dobrá prezentace

Jaká jsou, podle vás, úskalí Big Dat?

Datová analytika jich má mnoho, ale podle mého názoru nejsou závažná ani nepřekonatelná.

Tak třeba technologická úskalí... Ta tkví především v různorodosti dat a kvalitě jejich zpracování. Vzhledem k rozvoji této oblasti se však technologie stále zlepšují a problém se postupně zmenšuje.

Dalším úskalím Big Dat je samozřejmě jejich bezpečnost a ochrana. Myslím si ale, že při dodržování základních pravidel ochrany osobních údajů a vybudování kvalitní interní ochrany dat je toto riziko také malé.

Za větší problém považuji dobrou komunikaci mezi všemi odborníky, kterých se datová analytika týká. Odborníci na Big Data musejí umět dobře vysvětlit, k čemu můžou data sloužit – například v byznysu nebo v rozvoji lidských zdrojů.

Za určitou překážku se dá s nadsázkou považovat i samotný pojem Big Data. Hodnota informace získaná z dat totiž není dána jejich velikostí, ale celým procesem jejich získávání a následnou kvalitní a smysluplnou analýzou.

V čem přinášejí Big Data naopak největší užitek?

Hlavním argumentem je asi skutečnost, že datová analytika dokáže optimalizovat procesy ve výrobě, obchodě či v oblasti lidských zdrojů v takových nuancích, v jakých je lidský mozek neumí vypočítat ani zpracovat. Nejvýrazněji se to projeví ve výrobě. Využitím analýzy dat dojde k jejímu zrychlení a zjednodušení, které může přinést až překvapivé finanční úspory. Ale optimalizace procesů a finanční úspory se v důsledku objeví ve všech oborech.

Datovou analytiku považuji pořád za nový obor, především proto, že ještě stále netušíme, jaké možnosti nám může přinést. A to je to, co mě na něm baví. Stavět na zelené louce projekty, které nám do budoucna přinesou dnes netušené výsledky.

Jaroslav Rys
Vystudoval na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice obor Informatika ve veřejné správě.
Pracoval jako data analytik na oddělení Big Dat v Telefonice. Ve firmě Air Jobs působil jako šéf analytik projektu. Připravoval také Business Inteligence projekty pro společnost Sazka.
Ve Škodovce se dnes podílí na celkové koncepci projektů datových analýz. Nejvíce se zabývá projekty na Big Data v oblasti lidských zdrojů.
Ve volném čase se věnuje svému největšímu koníčku, kterým jsou automobiloví veteráni.

Chtěli byste se podílet na zajímavých projektech Škoda IT? Najděte si svou stáž či talentový program na www.skoda-kariera.cz/IT.