600 milionů pro 22 vědeckých projektů | EkonTech.cz


600 milionů pro 22 vědeckých projektů

Technik / věda
4. 8. 2013 - 14:45

Ministerstvo školství vybralo z evropských dotací 600 milionů korun pro 22 vědeckých projektů. Mezi nejčastějšími zájemci jsou vysoké školy, finanční podporu obdrží zejména obory strojírenství a biotechnologie.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Nejúspěšnější byla Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, získala finance na čtyři projekty. Celkem si podala žádosti za více než 136 milionů.

Další úspěšné vysoké školy

Mezi další úspěšné žadatele byla například Masarykova univerzita v Brně, která na zavádění nových biotechnologií v medicíně požadovala téměř 24 milionů. Podobně jako olomoucká Univerzita Palackého, která získala přes 30 milionů.. S dvěma projekty zabodovala také Technická univerzita v Liberci, která se zabývá nanomateriály.

Biotechnologie, strojírenství, materiálový výzkumu a oblast udržitelného rozvoje

Na seznamu žadatelů bylo celkem 36 výzkumných institucí zastoupených ze tří čtvrtin vysokými školami, ústavy Akademie věd, soukromé vědecké instituce a také fakultní nemocnice. Jejich požadavkem bylo 1,3 miliardy korun, tedy dvojnásobek nabízené částky. Největší zájem měli žadatelé o podporu v oblasti biotechnologií, dále pak ve strojírenství, materiálovém výzkumu a v oblasti udržitelného rozvoje.

Výzkum a vývoj pro inovace

Zmiňované finanční prostředky přicházejí z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Doposud byla podpora striktně pro mimopražské instituce. Důvodem bylo, že Praha je „bohatý region“. To by se mělo v dohledné době změnit. Z programu na výzkum vznikají hlavně obří vědecká centra.

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zato druhý program EU, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se tak dobrými výsledky chlubit nemůže. Problémem je čerpání dotací, které bylo v loňském roce pozastaveno. Aktuálně se povedlo z nedokončených projektů přerozdělit 2,6 miliardy korun, ale kvůli čerpání přijde Česká republika o několik miliard.

Podpora

Pozitivní ale zůstává nadšení ze strany žadatelů, u kterých vzniká řada inovativních řešení.  Doufejme, že se jich povede podpořit co nejvíce!