Absolventem v ropném průmyslu? Příslib skvělého stratu kariéry | EkonTech.cz


Absolventem v ropném průmyslu? Příslib skvělého stratu kariéry

Technik / unipetrol / kariéra
11. 10. 2016 - 12:40

Trpíte kvůli nedostatku praxe v oboru? Unipetrol připravil pro absolventy chemických a technických oborů dvouletý program Absolvent, který nabyté znalosti pomůže skloubit s praxí.

Pro koho je program Absolvent a co Vás v něm čeká?

Do programu se mohou hlásit absolventi vysoké školy do 2 let od ukončení studia, kteří disponují komunikativní znalostí anglického jazyka. V prvním roce absolventského programu získají znalosti chemických procesů a statistického zpracování dat a seznámí se s náplní práce inženýra v chemickém podniku. Vše se jim bude hodit při stážích v laboratořích či v rámci facility týmů. Jako doplněk k těmto aktivitám připravuje Tréninkové centrum semináře měkkých dovedností, kde se absolventi učí týmové spolupráci, komunikačním dovednostem nebo základům projektového řízení. Ve druhém roce je pak čeká kurz finančního řízení, výuka angličtiny a odborná školení dle požadavků jejich vedoucích zaměstnanců.

První rok v programu Absolvent má za sebou Jakub Lánský, který je společně se Simonou Waňousovou prvním účastníkem celého programu. Absolvent studijního oboru Chemie a chemické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, která s Unipetrolem řadu let spolupracuje, nám popsal své zkušenosti z programu.

Jakube, jak hodnotíš po roce své rozhodnutí vstoupit do programu Absolvent?

Jsem rád, že jsem dostal šanci se programu účastnit. Za ten rok jsem poznal mnoho kolegů, několik provozů a vypracoval řadu užitečných úkolů. Baví mě rozvíjet své schopnosti, což zde dělám každý den.

Jak ses dozvěděl o programu Absolvent a proč ses rozhodl právě pro Unipetrol?

K chemičce jsem měl vždycky blízko. Od narození bydlím v Litvínově a oba moji rodiče zde v minulosti pracovali, můj otec téměř čtyři desítky let jako operátor v rafinérii. Po ukončení VŠCHT se práce v Unipetrolu přímo nabízela. Pár týdnů po dokončení školy jsem obdržel nabídku účasti v absolventském programu, tak jsem se přihlásil. Byl jsem rád, že mám šanci pracovat v oboru hned po vystudování vysoké školy a zaujala mě možnost absolvovat stáže na všech výrobních jednotkách, díky čemuž mohu poznat celý areál a všechny výrobny a propojení mezi nimi.

Nejsi sám, rotace napříč firmou si absolventi chválí často. V jakých provozech jsi tedy už působil?

Absolvoval jsem stáž v laboratořích, kde jsem strávil několik týdnů. Potom šest týdnů na výrobně čpavku, dva měsíce na výrobně parciální oxidace a od června jsem v rafinérii, kde jsem po úvodních exkurzích po výrobním zařízení dostal úkoly pro technologickou sekci a těm se momentálně věnuji.

Co Tě během uplynulého roku na práci v Unipetrolu zaujalo nejvíce?

Nejvíce mě fascinují samotné technologie a provoz. Vždy mě zajímalo, jak chemie vypadá v praxi, jak se ta která látka vyrábí a co vše je potřeba hlídat a řešit.

Když se ohlédneš zpět, máš pocit, že Tě studium na VŠCHT připravilo na práci v Unipetrolu dobře?

Myslím, že ano. Z VŠCHT jsem si přinesl teoretickou znalost chemických technologií, zkušenosti z laboratoří a spoustu poznatků z dalších předmětů. Také jsem se na VŠCHT naučil základní operace s MS Excel, se kterým teď velmi často pracuji. Člověk se ale stejně musí učit a rozvíjet celý život.

Jak hodnotíš program Absolvent z pohledu začlenění mladého člověka do všech firemních procesů? Máš pocit, že je Ti vše vysvětleno, a že se Ti kolegové dostatečně věnují?

Určitě ano, na to si vůbec nemohu stěžovat. Myslím, že takový program by měla mít každá firma. Napříč celou společností se setkávám s vlídností a pozitivní atmosférou.

Jak vidíš svoji kariéru po skončení programu? Máš už nějaké plány?

Od začátku vím, že chci v Unipetrolu zůstat. Jen jsem si nebyl jistý oborem, neboť jsem neměl s provozem jako absolvent téměř žádné zkušenosti. Čím dál více se mi ale líbí pozice technologa. Momentálně plním úkoly pro technologickou sekci na rafinérii, kde bych se chtěl v budoucnu usadit a rozvíjet své znalosti.

Chcete vědět o práci v Unipetrolu více? Navštivte www.unipetrol.jobs.cz. 

Foto: První účastníci programu Absolvent - Simona Waňousová a Jakub Lánský