Adam Kremel o startu kariéry v Raiffeisenbank | EkonTech.cz


Adam Kremel o startu kariéry v Raiffeisenbank

Rozhovory / Raiffeisenbank / rozhovory
21. 7. 2023 - 13:38

Adam Kremel - Trainee New media and Internal communication

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Mé studijní výsledky bych zhodnotil průměrně. Nezaměřoval jsem se tolik na studium, ale když už bylo potřeba, tak jsem do toho šlápnul. Spíše jsem se zaměřoval na seberozvoj a mimoškolní aktivity, které mě rozvíjeli v oblasti sociálních sítích.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky? 

Na úrovni B2 až C1. Nejvíce jsem se naučil na soukromých kurzech. 

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval? 

Můj obor se zaměřuje i na management, což je oblast, ve které bych se rád za pár let viděl. Po vypracování několika psychologických testů mi vyšlo, že se ke mně tato manažerská práce hodí a byl bych schopen vést lidi.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Nevěděl jsem, zda chci být zaměstnanec nebo podnikatel. Každopádně by mě bavily obě varianty. Rozhodl jsem se pro zaměstnanecký poměr, jelikož je to méně rizikové a není to oproti podnikání tolik časově náročné.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, při studiu jsem pracoval po celou dobu 5 let. Jelikož nemáte moc na výběr, člověk musí pracovat, pokud nemá dobré finanční zázemí. Neřešíte tak náročnost a prostě to musíte zvládnout. Ale náročné to je, samozřejmě záleží na tom, jakou práci vykonáváte. Kdybych tomu měl dát škálu 1-10, tak je to za mě jasná 10. 

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. Je to za mě příjemnější v tom, že to není tolik formální. 

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Přes jobs.cz nebo napřímo vyhledávat firmy a dívat se, jestli někoho nehledají. 

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Určitě jsou, ale samozřejmě záleží, jak to ta společnost pojme. Jsou určitě skvělé příklady z praxe a ukazovat si, jak ten svět reálně funguje, oproti tomu, co se učíme ve škole.

Musel jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažoval byste o tom vůbec?

Ne. Pokud by to bylo nezbytně nutné a tu práci bych chtěl vykonávat na 100 %, v tom případě ano.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně jezdím okolo 30 minut. Snesitelné maximum je hodina.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byl jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano. Nikde jsem nebyl.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kulturu v Raiffeisenbank vnímám kladně a myslím si, že nově přicházející ovlivní pozitivně. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Jelikož přímo v této oblasti pracuji, tak vnímám nové trendy silně a jsem si vědom, že každá firma musí vnímat, co se děje ve světě a rychle reagovat na vnější faktory. Prezentace je stejně důležitá na sociálních sítích jako kdekoliv jinde. Ano, oslovují.