Aktuality ze světa vědy | EkonTech.cz


Aktuality ze světa vědy

Ostatní / věda a výzkum
18. 3. 2021 - 7:00

Portál Vědavýzkum.cz se za více než tři roky existence postupně stal významným informačním zdrojem o dění v oblasti vědní politiky a výzkumu a vývoje v Česku. Je určen především vědecké komunitě a pracovníkům ve veřejné i soukromé výzkumné sféře, studentům a odborné veřejnosti. Na stránkách EkonTech vychází stručné shrnutí vybraných domácích a zahraničních aktualit, podrobně si o nich můžete přečíst na portále.

Mezinárodní organizace ELI ERIC má sídlo v Česku

ELI (Extreme Light Infrastructure) je mezinárodní infrastruktura spojující vědecké pracovníky z celého světa na interdisciplinárním výzkumu, který využívá laserové zařízení a špičkové technické vybavení. Díky konsorciu ELI ERIC má Česká republika jedinečnou příležitost hostit ty nejlepší laserové experimenty na světě. Ustavení mezinárodní organizace ELI ERIC se sídlem v Česku bylo podepsáno koncem ledna zástupci Akademie věd ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpis memoranda pro Česko znamená důležitý milník v agendě výzkumných infrastruktur. 

Zvýšit úspěšnost tuzemských vědců v ERC grantech má expertní skupina

Systematickou a efektivní podporu žadatelů o ERC (European Research Council) granty slibuje nová deklarace Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Deklarace, kterou podepsali předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a rektor UK Tomáš Zima, nově zakládá čtyřčlennou expertní skupinu, jež bude řídit pomoc s přípravou odborné části žádostí. Česká věda by tak mohla podávat více kvalitních návrhů a dosáhnout na mnohem více ERC grantů ročně a získat díky tomu na výzkum miliony eur.

Publikace shrnující oblast financování life sciences 

Několik měsíců vycházel na portálu Vědavýzkum.cz seriál, který mapoval finanční podporu pro jednotlivé fáze kariéry výzkumníka v oblasti life sciences. Nyní máte možnost si na portálu stáhnout publikaci, která celý seriál přehledně shrnuje. Publikace je unikátní v tom, že poprvé najdete na jednom místě podrobně zmapované možnosti podpory vědy v oblasti life sciences v Česku.

Orientaci v problematice transferu znalostí a technologií usnadní nová skripta

Publikaci s názvem Věda pro společnost: Spolupráce a technologický transfer v oblasti chemie a biochemie vydala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Jejím hlavním záměrem je přehlednou a zajímavou formou seznámit čtenáře s problematikou transferu znalostí a technologií. Publikaci si můžete přečíst on-line na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha. V tištěné podobě ji zakoupíte v Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUT v Praze a VŠCHT Praha.

Foto: www.it4i.cz