Aktuality ze světa vědy | EkonTech.cz


Aktuality ze světa vědy

Vědec / vědavýzkum.cz
18. 5. 2021 - 7:00

Portál Vědavýzkum.cz funguje už od roku 2016 a za dobu své existence se postupně stal významným informačním zdrojem o dění v oblasti vědní politiky a výzkumu a vývoje v Česku. Je určen především vědecké komunitě a pracovníkům ve veřejné i soukromé výzkumné sféře, studentům a odborné veřejnosti. Na stránkách EkonTech vychází stručné shrnutí vybraných domácích a zahraničních aktualit, podrobně si o nich můžete přečíst na portále.

Staňte se ve volném čase vědcem

Občanská věda zapojuje široké okolí, tedy lidi, kteří jsou amatéři, do opravdového vědeckého výzkumu. Vědce posouvá kupředu ve sběru dat a dobrovolník zase může dělat svůj koníček s větším dopadem než s „pouhým“ pocitem zadostiučinění, kdy vše končí často v šuplíku. Po světě existuje řada databází a aplikací, kde si můžete vybrat projekt podle vašeho zájmu. V Česku funguje jako databáze projektů občanské vědy web Citizen Science, kde se můžete zapojit do počítání ptáků nebo třeba vyhledávání studánek s pitnou vodou. 

Brno má novou platformu odborníků v oblasti umělé inteligence

Autonomní auto, recepční, aplikace pro nevidomé, rozpoznávání hlasu, virtuální elektrárna, vývoj léku proti koronaviru – tady všude má své místo umělá inteligence. Její větší využití v praktickém životě chtějí prosadit brněnští odborníci, kteří založili společnou platformu Brno.AI. Ta nabízí prostor pro sdílení informací, setkávání, propojování firem, univerzit i veřejné správy a nacházení příležitostí pro realizaci projektů. Jejím prostřednictvím se bude umělá inteligence přenášet do skutečného světa.

Věda je pro Čechy důležitá, důvěra v ní se během pandemie zvýšila

Koronavirová pandemie změnila celkové fungování společnosti, stejně tak i její postoj k vědě. Valná většina Čechů si uvědomila, jak je věda pro celou společnost a každodenní život důležitá. Podle průzkumu dvou firem však vědci často nedokážou výsledky své práce laické veřejnosti dostatečně vysvětlit. Více než polovina respondentů přiznala, že závěrům vědecké práce často nerozumí.

Průmysl a česká science centra spojují síly 

Memorandum o spolupráci v únoru 2021 podepsali představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR a České asociace science center. Spolupráce by měla na jedné straně přinést větší zapojení science center do popularizace výsledků současného českého průmyslu, na druhé straně zapojí inovativní firmy do neustálé obměny zábavného interaktivního vzdělávání ve science centrech. Organizace společně již pořádají například akce pro studenty posledních ročníků základních škol, kde jim pomáhají osvětlit, v jakých žádaných oborech se mohou uplatnit.