Aktuality ze světa vědy: zaměřeno na transfer znalostí | EkonTech.cz


Aktuality ze světa vědy: zaměřeno na transfer znalostí

Technik / věda a výzkum / mozaika
28. 11. 2020 - 7:00

Portál Vědavýzkum.cz se za čtyři roky existence postupně stal významným informačním zdrojem a diskusní platformou v oblasti vědní politiky a výzkumu a vývoje v Česku. Je určen především vědecké komunitě a pracovníkům ve veřejné i soukromé výzkumné sféře, studentům a odborné veřejnosti. Na stránkách EkonTechu přinášíme stručné shrnutí vybraných domácích a zahraničních aktualit, podrobně si o nich můžete přečíst na portále.

Společnost z MUNI dokáže změřit úroveň stresu

Nově vzniklá spin-off společnost Masarykovy univerzity s názvem Entrant s.r.o. přišla se světově unikátním nápadem na vytvoření matematické rovnice, pomocí které bude možné vyhodnotit vliv stresové zátěže na člověka v různých situacích. Julie Dobrovolná se zabývá tématem stresu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity již více než deset let.  Přístroj, na kterém pracuje, v praxi poslouží k testování stresové zátěže vojáků, pilotů nebo kosmonautů. Jeho potenciál je však široký, dokázal by například pomoci lékařům vytvořit vhodné terapeutické režimy pro pacienty v kritickém stavu. Firma Entrant se zařadila k dalším 17 spin-off společnostem, na jejichž založení se Masarykova univerzita dosud podílela.

Zahájeno klinické testování české látky pro léčbu rakoviny

Společnost Dracen Pharmaceuticals, Inc. oznámila, že zahájila klinické testování látky pro léčbu rakoviny vyvinuté v týmu Pavla Majera z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s vědci z Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimoru (USA). Látku obdrželi první pacienti, první fáze testování potrvá zhruba tři roky. Jedná se o důležitý milník na cestě k nové léčbě pro onkologické pacienty. Na oslavy je ale ještě příliš brzo. Před látkou je totiž ještě dlouhá cesta a řada překážek. Že se dostane úspěšně až do cíle, tak není zdaleka jisté. Podle Pavla Majera však pro tým nejdůležitější vize naděje, kterou by léčba mohla přinést těžce nemocným lidem.

Nový spin-off Univerzity Karlovy vyvinul kity pro diagnotiku virových onemocnění 

Hlavním zaměřením GeneSpector s.r.o., nové univerzitní dceřiné společnosti čerpající z technologií pocházejících z Univerzity Karlovy, je kompletní řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID-19. V průběhu září 2020 uvedla na trh kit pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B. Jejím cílem je laboratořím poskytnout jednoduchou a rychlou diagnostiku COVID-19 a jiných virových onemocnění, která lékařům poskytne čas pro včasnou léčbu nebo preventivní opatření. Produkty budou aplikovatelné na všechny současné otevřené přístrojové platformy a jednoduché natolik, aby je laboratoře mohly okamžitě využívat.