Automatizujeme vše, co se zautomatizovat dá a dává to smysl | EkonTech.cz


Automatizujeme vše, co se zautomatizovat dá a dává to smysl

Technik / skupina ČEZ / TechnicDays.cz
10. 5. 2022 - 14:04

Začátkem dubna spustila ČEZ Distribuce nové digitální a datové centrum, které si klade za cíl vývoj inovací přinášejících exkluzivitu na cestě do oblasti automatizace, analytiky a umělé inteligence. Jaké konkrétní úkoly centrum čekají a jaký dopad budou mít, nám řekla jeho manažerka Petra Vojáčková. Započatá digitální transformace ČEZ Distribuce je plně v rukách interního týmu, který Petra Vojáčková vede. Pro její dosažení využívají metody umělé inteligence a strojového učení.

Jaká byla vaše cesta na současnou pozici?

Po studiu biomedicínského inženýrství na VUT, což není úplně energetický obor, jsem pracovala jako projektant a servisní technik. Zajímala mě i praktická stránka věci a vždycky jsem si hledala o něco složitější cestu. Nejsem zastáncem toho, že by se ženy nehodily do technických a energetických oborů – každý má právo si najít svůj směr. Po narození prvního syna jsem stála na prahu rozhodování, jak naložit s kariérou. Přišla nabídka pracovat v ČEZu, kterou jsem ráda přijala. Věděla jsem, že v podobně velké a stabilní společnosti bude velký potenciál naučit se něco nového. Prošla jsem si několika pozicemi od klasických technických specialistů přes pozice projektových a programových managerů, až se mi otevřela možnost stát se manažerem útvaru Digitální a datové centrum.

Čím si vás tato pozice získala?

ČEZ Distribuce prochází už několik let technologickou transformací a čeká ji masivní digitální transformace. Jde o oblast, která mě velmi zajímá. V rámci mojí předchozí kariéry jsem se hodně věnovala práci s daty a dost mi to chybělo. Jsem ráda, že se ČEZ Distribuce rozhodla sestavit interní tým, který se této oblasti bude věnovat.

Vedoucí pozice stále patří z většiny mužům. Vnímáte rozdíly v mužském a ženském pojetí vedení týmu?

Vždy záleží na týmu, který vedete, a to platí ve všech sektorech. Po odborné stránce si myslím, že pokud má žena kvalitní způsobilost pro vykonávání vysokých manažerských pozic, muži ji respektují.

Při sestavování mého týmu se snažím vyhýbat liniové struktuře a hierarchii. Náš tým je vytvořený tak, abychom fungovali jako komunita, jako jeden tým, i když to může znít jako klišé. Snažíme se být partnery bez ohledu na pohlaví a dávat šanci i absolventům, kteří s námi chtějí vyrůst.

Čemu se v rámci digitálního a datového centra věnujete?

Hlavním cílem digitálního a datového centra je zajištění centrálních, digitálních a datových schopností v ČEZ Distribuci. Chceme rozvíjet a centralizovat všechny odbornosti, zajistit vyšší součinnost, efektivitu a procesní optimalizaci interních a externích dodávek. Není to jen o technických oblastech, ale i o procesní automatizaci. Pomáháme automatizovat rutinní činnosti, aby měli naši zaměstnanci čas na svoji skutečnou práci a zúročení jejich skutečné přidané hodnoty. Zaměřujeme se na základní klíčové kompetence pro digitalizaci: inteligentní automatizace, vývoj jednoduchého softwaru a pokročilá analytika.

Věnujeme se strojovému učení tak, abychom dokázali pomocí pokročilých kvantitativních technik, modelováním a automatickými metodami optimalizovat spolehlivostně orientovanou údržbu, zajistit podporu rozhodování pro management společnosti v různých oblastech, například v rámci řízení distribuční soustavy. Zpracováváme poměrně složité predikční modely, abychom dokázali předpovědět chování jednotlivých komponent v distribuční soustavě a tomu přizpůsobovali provoz. Tyto důležité oblasti bychom bez metod umělé inteligence a strojového učení nedokázali obsáhnout.

Co čeká vaše centrum v nejbližší budoucnosti?

Naše centrum bylo otevřeno poměrně nedávno, existuje proto celá řada oblastí, které nás teprve čekají. Věnovat se budeme automatizačním nástrojům. Většina firem tento problém řeší zadáním externím firmám, kdežto ČEZ Distribuce se vydala opačnou cestou. Využíváme interní znalosti všech procesů, která je pro vývoj těchto nástrojů nezbytná. Cílem je uvolnit ruce zaměstnanců pro jejich hlavní pracovní náplň.

Zaměřujeme se na digitalizaci v její pravé podobě end to end procesu. Společnosti často digitalizují jen samotné dokumenty nebo dílčí části a poté musí docházet k ručnímu zpracování. Tomu se chceme vyhnout a automatizujeme vše, co se zautomatizovat dá a dává to smysl v rámci businessu. I k tomu potřebujeme například process mainig, abychom hlubší datovou analýzou zajistili optimalizaci. Stejně tak musíme používat v jednotlivých procesních oblastech i strojové učení a robotizační nástroje.

Petra Vojáčková

Vystudovala VUT v Brně, Fakultu elektrotechniky se zaměřením na biomedicínské inženýrství. Ve společnosti ČEZ pracuje od roku 2012. V současnosti zastává pozici managerky útvaru Digitální a datové centrum.