Budeme používat látky proti virulenci bakterií namísto antibiotik? | EkonTech.cz


Budeme používat látky proti virulenci bakterií namísto antibiotik?

Ostatní
5. 1. 2018 - 10:15

Bordetella pertussis je patogen, který se přenáší kapénkovou infekcí a osidluje řasinkový epitel dýchacích cest. Vyvolává vysoce nakažlivé infekční onemocnění zvané černý kašel (pertuse), které bývalo před zavedením očkování hlavní příčinou úmrtí kojenců ve vyspělých zemích.

Ač v České republice došlo po zavedení celoplošného očkování v roce 1958 k výraznému poklesu výskytu pertuse, zůstává nadále toto onemocnění závažnou zdravotní hrozbou. V posledních letech se černý kašel opět hrozivě šíří i v těch nejvyspělejších zemích. Protože bývá pertuse diagnostikována příliš pozdě, je její léčba antibiotiky již zpravidla neúčinná. Pro zastavení šíření onemocnění je proto nezbytné co nejdříve vyvinout účinné, a přitom bezpečné očkovací látky. To vyžaduje mnohem lépe porozumět mechanismům, jimiž bakterie B. pertussis potlačuje naši obranyschopnost a vyvolává pertusi. To přesně studuje skupina prof. Ing. Petra Šeba, CSc. z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.   

Adenylátcykláza coby odstřelovač fagocytů

„Jde o to, že imunitní systém těla vysílá proti vetřelcům fagocyty a původce černého kašle se jejich útoku brání produkcí tzv. adenylát-cyklázového toxinu (ACT),“ vysvětluje prof. Ing. Petr Šebo, CSc. „Tento bakteriální jed proniká do fagocytů a vypíná jejich signalizační mechanismy nutné pro zabíjení bakterií. Pro průnik do fagocytů potřebuje ACT navázat ionty vápníku, aby se dlouhý aminokyselinový řetězec toxinu mohl správně poskládat a vázat se na fagocyty,“ dodává.

Vliv adenylátcyklázy na funkci fagocytů

Tým profesora Šeba nyní charakterizoval tu část toxinu, která odpovídá za vazbu vápenatých iontů a tím řídí skládání struktury funkčního toxinu. Tyto znalosti nyní otevřely cestu k hledání látek, jež zablokují skládání toxinu do funkčního stavu a tím zastaví schopnost bakterií odolávat útoku lidských fagocytů. Získané výsledky navíc umožnily zkonstruovat patentově chráněné antigeny pro vývoj nových a účinnějších očkovacích látek proti pertusi.

 

Foto: Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů

Zdroj: Lucia Hronková