Česká Eiffelovka pomůže vědě | EkonTech.cz


Česká Eiffelovka pomůže vědě

Technik / věda
3. 8. 2013 - 13:30

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i., známé pod zkratkou CzechGlobe, zahájila provoz atmosférické stanice Křešín u Pacova. Významně tak pomůže vědeckým účelům, jak lokálním, tak i globálním.

O stanici Křešín

Dvě stě padesát metrů vysoký kotvený stožár se tak stává nejvyšší stavbou v Česku, která kdy byla postavena pro vědecké účely. Vědci z CzechGlobe společně budovali věž bezmála deset měsíců. Z vrcholu lze dohlédnout přibližně do vzdálenosti 50 kilometrů. „Stožár musí být tak vysoký proto, aby naše atmosférická měření nebyla nijak ovlivněna lokální činností,“ vysvětluje ředitel CzechGlobe prof. Michal Marek.

Přínos

Vědci zde budou monitorovat dálkový přenos skleníkových plynů, vybraných znečišťujících látek a základní meteorologické charakteristiky jako teplotu, tlak, vlhkost vzduchu a směr a rychlost větru. Primárně zde ale budou sledovat rostoucí koncentrace skleníkových plynů CO2, CH4, CO, N2O a SF6, a to nejen na vrcholu věže, ale i v dalších výškových úrovních nad terénem.

Klimatické extrémy

Podle CzechGlobe rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře způsobuje nerovnováhu v tepelné bilanci naší planety. Právě ona nerovnováha se odráží na stále častějších klimatických extrémech. „Letos bylo oznámeno, že úroveň CO2 v atmosféře přesáhla znepokojivou úroveň 400 ppm. To nelze ignorovat. Musíme pečlivě sledovat parametry klimatu, zkoumat jeho změny a následně provádět opatření, která umožní další rozvoj společnosti v podmínkách globální změny,“ dodal prof. Marek.

O CzechGlobe

CzechGlobe vzniklo v Brně v lednu 2011. Svou činností navazuje na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu problematiky globální změn, která se realizovala na Ústavu systémové biologie a ekologie v rámci Rámcových programů Evropské unie již od počátku 90. let. Na řešení výzkumných programů se podílejí vědecké týmy, spolupracující se špičkovými odborníky z vědeckých a vzdělávacích institucí z nejrůznějších koutů světa.S pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení.